Valtti tuo liikunnan ilon erityistä tukea tarvitseville

Mukaan voivat hakea lähikunnissa asuvat perheet. Hakuaika on toukokuun loppuun saakka.

Seinäjoen kaupunki ja ammattikorkeakoulu ovat mukana Paralympiakomitean hallinnoimassa Valtti-ohjelmassa. Ohjelman kautta pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille mieluisa liikuntamuoto.

– Henkilökohtainen ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana, kertoo erityisliikunnan koordinaattori Sarika Kivimäki Seinäjoen kaupungilta.

Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Hakuvaiheessa etusijalla ovat ne, joilla ei vielä ole liikuntaharrastusta tai jotka eivät vammansa tai pitkäaikaissairauden takia tiedä, mitä voivat harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii omalle toimintakyvylle.

– Ohjelmaan valitut pääsevät kokeilemaan perheen toivomaa neljää eri liikuntamuotoa. Ohjelma suunnitellaan jokaiselle yksilöidysti. Mukaan voivat hakea myös lähikunnissa asuvat, osallistumista ei ole rajattu Seinäjoella asuville, kertoo Kivimäki.

Hankkeen toivotaan paitsi edesauttavan erityistä tukea tarvitsevien liikuntaharrastusta, myös kannustavan urheiluseuroja ottamaan vastaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria.

– Seurojen toimijoilla saattaa olla ennakko-odotuksia erityistä tukea vaativien lasten kyvyistä osallistua liikuntaan muiden mukana ja toisaalta pelko siitä, että oma osaaminen tai resurssit eivät riitä heille sopivan liikunnan tarjoamiseen. Valtti-ohjelman kautta tarjotaan mahdollisuus kokeilla puolin ja toisin, miten liikunnan iloa voitaisiin tarjota myös erityislapsille, Kivimäki selvittää.

Ohjelmaan valitut pääsevät kokeilemaan perheen toivomaa neljää eri liikuntamuotoa. Ohjelma suunnitellaan jokaiselle yksilöidysti.

Sarika Kivimäki

Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- ja liikunta-alan opiskelijoita. Ohjelma toteutetaan ensi syksynä.

– Mukana olevista SeAMKin opiskelijoista suurin osa suorittaa Valttina toimimisen opinnoissaan syksyllä 2021, jolloin liikuntakokeilut pääasiassa toteutetaan, kertoo Kivimäki.

Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, ohjaajana, tukihenkilönä ja neuvonantajana. Ohjelma etenee siten, että hakuajan jälkeen muodostetaan Valtti-parit. Jos Valtti löytyy, hän ottaa yhteyttä ohjattavaansa viimeistään syyskuun aikana. Valtti tutustuu ensin ohjattavaansa ja laatii vähintään neljän kerran liikuntakokeilusuunnitelman.

– Jos kokeilujen kautta löydetään lasta kiinnostava liikkumisen muoto ja laji, meiltä kaupungin liikuntapalvelujen kautta voi hakea apua ja tukea myös harrastamisen jatkoon, vinkkaa Kivimäki.

Perheet vastaavat itse ohjattavan liikuntakokeilujen kuluista, avustajasta, osallistujan vakuutuksesta ja matkoista harrastuspaikalle. Hakuaikaa ohjelmaan on jatkettu toukokuun loppuun.

– Seinäjoki on yksi niistä kaupungeista, joissa erityisliikunnan ohjaukseen on oma virkansa. On tärkeää, että voimme turvata tasa-arvoisen oikeuden liikkumiseen jokaiselle kuntalaiselle, summaa Kivimäki.