Jo yli 10 000 työntekijää tulossa ulkomailta kesällä marjanpoimintaan ja vihannesviljelmille – Maahanmuuttovirasto: hakemukset tulleet normaalia aikaisemmin

Marja- ja vihannesviljelmille ja maatiloille tulee tänäkin kesänä työskentelemään tuhansia ulkomaalaisia työntekijöitä.

Kausityötodistuksia on tänä vuonna tammi-toukokuussa myönnetty jo 10 050 ja kausityöoleskeluluvan saaneita on 820.

Vuosi sitten samaan aikaan kausityötodistuksen oli saanut 12 266 ja kausityöoleskeluluvan 1 316 henkilöä.

Viime vuosien tapaan kausityölupia on myönnetty eniten ukrainalaisille työntekijöille.

Valtaosa kausityöntekijöistä tulee Suomeen töihin lyhyeksi jaksoksi kesällä. He hakevat Maahanmuuttovirastolta kausityötodistuksen, jolla voi työskennellä Suomessa 90 päivää. Tätä pidempään työskentelevät hakevat kausityöntekijän oleskelulupaa.

– Kiitos kausityöntekijöille ja työnantajille siitä, että he ovat olleet hyvissä ajoin liikkeellä. Hakemukset ovat saapuneet tänä vuonna normaalia aikaisemmin, se on helpottanut myös meidän työtämme, kertoo kausityölupien tulosalueen johtaja Tutta Tuomainen Maahanmuuttoviraston tiedotteessa.

Kausityötodistuspyyntöjen käsittely vauhditetaan osin automaatiolla, jolla tutkitaan tiettyjen edellytysten täyttymistä. Edellytysten täyttyessä automaatio tuottaa myös päätösesityksiä vahvistettavaksi.

Todistusten myöntämistä on nopeuttanut se, että yhä useampi kausityöntekijä on jättänyt todistuspyynnön verkossa Enter Finland -verkkopalvelussa.

– Enter Finlandin käyttö nopeuttaa käsittelyä, sillä voimme hyödyntää automaatiota tehokkaammin. Esimerkiksi työnantajien kannattaa täydentää työehdot työnantajan Enter Finlandissa, kertoo Tuomainen.

Puolet hakijoista on saanut päätöksen kausityötodistuksesta 22 päivässä tai nopeammin.

Kausityöoleskeluluvan käsittelyaika on kaksi kertaa pidempi. Lain mukaan kausityöoleskelulupa on käsiteltävä kolmessa kuukaudessa.

Oleskeluluvan käsittely kestää todistuspyyntöä kauemmin, ja sen käsittely vaatii käynnin Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

– Odotettavissa on, että osa kausityötodistuksella maahan saapuneista sesonkityöntekijöistä hakee poikkeuksellista pidempää kausityöoleskelulupaa tänä vuonna Suomessa, koska koronatilanne on vaikuttanut edustustojen toimintaan ulkomailla, kertoo Tuomainen.

Kausityölakiin tulee muutoksia kesäkuussa. Muutosten tavoite on helpottaa kausityöntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa Suomessa, vähentää työnantajan hallinnollista taakkaa työntekijätietojen ilmoittamisessa ja helpottaa kausityöntekijän paluuta aiemmalle työnantajalle tulevina sesonkeina.

– Lainmuutos tuo mukanaan asiakkaiden toivomia muutoksia kausityömenettelyihin, kertoo Tuomainen.

Osa uudistuksista näkyy asiakkaille heti kesäkuussa. Ohjeita asiakkaille julkaistaan Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla kesäkuussa, kun laki astuu voimaan 17. kesäkuuta.