Paikallisia uutisia | Asemanseudun rakennushanke etenee kohti ensimmäisen vaiheen toteutusta

Asemanseudun kehityshanke etenee Seinäjoen kaupungin tekemän kiinteistökaupan myötä kohti ensimmäisen vaiheen toteutusta.

Seinäjoen kaupunki on hankkinut omistukseensa asemanseudun rakennushankkeen kannalta keskeisen kiinteistöalueen, joka sijaitsee rautatieaseman eteläpuolella. Kaupungin ja Senaatin Asema-alueet Oy:n välinen kiinteistön kauppakirja allekirjoitettiin torstaina.

Seinäjoen kaupungin omistukseen siirtyi alueelta 5 328 m2:n määräala. Kauppahinta oli noin 1, 38 miljoonaa euroa. Asemanseudun alueella on tullut voimaan asemakaavamuutos, joka mahdollistaa asema-alueen kehittämisen vaiheittain ja nyt tehty kiinteistökauppa mahdollistaa aseman alueen ensimmäisen vaiheen toteutuksen. Hanke etenee osissa, jotta investoinnin mittavat kustannukset saadaan jaettua pitkälle aikavälille.

– Ajatus on, että muita kiinteistökauppoja ei tähän liittyen osapuolten välillä tehdä, vaan hanke viedään eteenpäin maankäyttösopimusten ja yhteistyön kautta. Senaatin asema-alueet Oy:n kanssa tehty kiinteistökauppa on yksi tärkeä edistysaskel hankekokonaisuuden toteuttamisessa ja luo hyvät edellytykset jatkossa toimijoiden väliselle yhteistyölle koko aseman seutua kaavoitettaessa ja rakennettaessa, toteaa hallintojohtaja Jari Jokinen Seinäjoen kaupungilta.

Seinäjoen kaupunkikonserni käy tällä hetkellä neuvotteluja alueen ensimmäisen vaiheen kokonaistoteutuksesta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn ilmoittautuneiden YIT Oy:n ja Peab Oy:n kanssa.

– Viikon sisällä on nyt neuvoteltu erikseen molempien yritysten kanssa ja neuvottelut jatkuvat edelleen. Tavoitteena on, että hankkeen toteuttajasta saadaan päätös lokakuussa, kertoo Jokinen.

Kokonaisuutena tämä laaja kaupunkirakentamisen hanke etenee suunnitellusti.

Neuvottelut jatkuvat edelleen. Tavoitteena on, että hankkeen toteuttajasta saadaan päätös lokakuussa.

Jari Jokinen

– Nyt ollaan tuomassa kohtuullisen pienelle alueelle paljon toimintaa. Kaavoituskysymykset vievät aina oman aikansa. Iso hanke kaupungin ytimessä vaatii luonnollisesti suunnittelutyöhön aikaa ja panostusta, mutta asemakaavallisesti ensimmäinen vaihe on kuitenkin nyt kunnossa, sanoo Jokinen.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan perhepalvelukeskus Aallokko, uuden asemahallin sisältävä toimistorakennus, noin 500 autopaikan pysäköintitalo sekä asuin- ja liikerakennuksia. Kortteli sijoittuu nykyisen asemarakennuksen eteläpuolelle linja-autoaseman kentälle. Perhepalvelukeskus Aallokon ja pysäköintitalon arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 lopussa.

Asemanseudun hankkeeseen kuuluu myös merkittävä aluekokonaisuus Pohjasta, jonne suunnitellaan uutta kevyenliikenteen alikulkua uuden asemakeskuksen kohdalta.

– Ensimmäisessä vaiheessa Pohjan suunnitelmasta toteutetaan sen alkuosa. Nyt käydään Väyläviraston kanssa neuvotteluja hankkeen rahoituksesta ja ensimmäiset kustannusarviot on saatu, sanoo Jokinen.

Suomen pääradalla sijaitsevan aseman alueen rakentaminen on kaupunkistrategian yksi keskeisimpiä tavoitteita ja suunnittelun lähtökohtana on keskusta-alueen ja asemanseudun tiivistäminen ja kytkeminen toisiinsa. Vetovoimainen ja kansallisesti merkittävä asemanseutu nähdään liikenteen, asumisen ja työpaikkojen solmukohtana sekä kaupan ja palvelujen keskittymänä.

Asemanseutu

Asemanseutu rakentuu kolmessa vaiheessa

Ensimmäisen vaiheen toteutus käynnistyy syksyllä

Vaihe on valmis 2023 ja pitää sisällään mm. perhepalvelukeskus Aallokon, asuintiloja ja parkkihallin

Suunnitteilla on kevyenliikenteen alikulku Pohjaan

Alueesta visioidaan kaupunkiin kaupan ja palvelun uutta keskittymää

Etusivulla nyt

Luetuimmat