Paikallisia uutisia | Mahdollisuus ja halu kehittää hiilineutraalia energiantuotantoa toi Seinäjoelle miljoonien investoinnin – data- eli palvelinkeskus välittää tietoa, tuottaa energiaa ja tuo satoja työpaikkoja Seinäjoelle

Datakeskus ei välttämättä sano tavalliselle kansalaiselle mitään, mutta koskettaa näkyään lähes kaikkia. Datakeskukset sisältävät satoja tietokoneita, jotka käsittelevät luottamuksella verkon kautta välitettävää tietoa.

Useat tietokoneet myös sekä vievät energiaa, mutta myös tuottavat sitä. Tämän vuoksi luotettavuus ja energiatuotannon hiilineutraalius toivat Suomen suurimman, moderneimman ja ympäristöystävällisimmän datakeskuksen Seinäjoelle.

– Käytämme ainoastaan vihreästi tuotetua sähköä. Data Centerin tuottama hukkalämpö

kerätään talteen yli 90-prosenttisesti ja hyödynnetään paikallisessa kaukolämpöverkossa. Seinäjoki Data

Center on näin käytännössä maailman ensimmäinen hiilineutraali, jopa hiilinegatiivinen datakeskus, kertoo hankkeen teknisestä toteutuksesta vastaavan saksalaisen Rittalin Suomen myyntijohtaja Mikko Aho.

Aho kertoo, että Seinäjoella yritystä kiinnosti nimenomaisesti halu kehittää vihreää energiantuotantoa.

Kinnostuimme hankkeesta heti alusta alkaen sen edistyksellisen luonteen vuoksi. Haluamme olla mukana kehittämässä äärimmäisen energiatehokasta ja vihreitä arvoja korostavaa hanketta.

– Kiinnostuimme hankkeesta heti alusta alkaen sen edistyksellisen luonteen vuoksi. Haluamme olla mukana kehittämässä äärimmäisen energiatehokasta ja vihreitä arvoja korostavaa hanketta.

Uuden teknologian avulla vuoden sisällä rakennettavan keskuksen hukkalämpö saadaan kerättyä talteen ja sitä pystytään hyödyntämään niin, että se palvelee koko Seinäjoen aluetta. Hukkalämpö vastaa noin 3 000 pientalon vaatimaa lämmitystä.

– Alussa keskus tuottaa noin kymmenesosan lämmitystarpeesta, mutta jatkossa noin kolmasosan, arvioi Seinäjoen Energian toimitusjohtaja Vesa Hätilä.

Hän kertoo, että Seinäjoen Energia on sitoutunut olemaan sähkön ja lämmön tuotannon osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

– Tämä hanke on erittäin merkittävässä roolissa tämän tavoitteen toteuttamisessa. Data Centerin tuottama hyötylämpö on siihen hyvä ratkaisu. Ei polttoon perustuva täysin päästötön teknologia. Tämä on tulevaisuuden puhdasta kaukolämpöä.

Hanke on merkittää koko maan tasolla. Elinkeinoministeri Mika Lintilä tietää kertoa, että datakeskusten tarve on kasvavaa. Seinäjoki toimii nyt suunnan näyttäjänä kaikille siinä, mitä Suomi voi tarjota maailmanlaajuisesti.

– Yleensä tämän kaltaiset data centerit perustetaan suurien metropolien läheisyyteen, mutta esimerkiksi Amsterdamissa, Pariisissa ja Frankfurtissa näiden rakentamista on lähdetty rajoittaamaan muun muassa tilan puutteen vuoksi. Meillä Suomessa ei ole tätä ongelmaa.

Kyseessä on kasvava ala ja tilaisuus, johon Suomen pitää tarttua.

– On avioitu, että tulevaisuudessa jopa 80 prosenttia yritysten toiminnasta tulee siirtymään pilvipalveluihin, Lintilä toteaa.

Seinäjoki Data Parkin ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi nousee noin 100 miljoonaan euroon. Itse rakennuksen kustannukset ovat 34-39 miljoonaa euroa ja konesalin tekniikka ja kalusteet 60-70 miljoonaa euroa. Hinta riippuu siitä, millaista tekniikkaa loppukäyttäjät haluavat. Asiakkaat ovat globaaleja toimijoita, joilla on yrityskohtaisia erityisvaatimuksia. Alueella on tilaa useille muillekin datakeskusyksiköille. Yhteensä investointi voi kohota tulevien vuosien

aikana yli miljardin euron.

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä pitää Data Center -hanketta loistavana esimerkkinä uuden teknologian hyödyistä. Uusi datakeskus vähentää merkittävästi esimerkiksi kaupungin CO2-päästöjä. Sillä on myös vaikutus koko Suomen CO2-päästöihin.

– Uusi teknologia mahdollistaa CO2-päästöjen merkittävän leikkaamisen. Seinäjoki on nyt tiennäyttäjänä koko muulle maailmalle siitä, kuinka datakeskuksista voidaan tehdä hiilinegatiivisia laitoksia. Hankkeella on siten suuri merkitys Suomen imagolle ilmastoystävällisten teknisten ratkaisujen kehittäjänä. Data Centerin paikka on myös ihanteellinen koko maailmaa ajatellen, Kiiskilä muistuttaa.

Hankkeella on myös satoja ihmisiä työllistävä vaikutus.

-– Työllistävän vaikutuksen lisäksi tämä on massiivinen investointi itsessään ja merkittävä päänavaus toimialalla, jonka kasvulle ei näy loppua, Kiiskilä

toteaa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat