Susien lukumäärä on vahvassa nousussa. Luken kanta-arvio tukee alueellisesti tehtyjä havaintoihin perustuvia arvioita susien määrästä

Luken kanta-arvio tukee alueellisesti tehtyjä havaintoihin perustuvia arvioita susien määrästä

Johanna Koskiahde

Luonnonvarakeskuksen keskiviikkona julkaiseman suden kanta-arvion mukaan susilaumojen määrä on kasvanut maassamme 32–38 laumaan ja 279–321 suteen. Susihavaintojen määrä on kasvanut voimakkaasti Etelä-Pohjanmaalla, eikä ihme, sillä noin 57 % maan susireviireistä sijaitsi maaliskuun tarkastelussa läntisessä Suomessa.

– Arvio on nyt oikean suuntainen. Olisi ollut pettymys, jos määrä olisi arvioitu samaksi tai alemmaksi kuin vuosi sitten, toteaa Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jukka Hautala.

Suomen Metsästäjäliiton kanta on, että perusteet kannanhoidolliseen metsästykseen ovat nyt täyttyneet. Tätä tukee myös kansalaisten mielipide, kun aloitteen susien kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta allekirjoitti ennätysajassa yli 50 000 kansalaista.

– Ruotsissa suotuisan suojelun tasoksi on määritelty 30 laumaa. Kun kanta nousi tätä korkeammaksi, toteutettiin viime talvena kannanhoidollinen metsästys. Ei ole perusteita sille, että meillä pidettäisiin pienemmällä alueella suurempi susikanta, sanoo Hautala.

Läntisen Suomen kannanhoitoalueella vahvimpien susikantojen alueita ovat Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Varsinais-Suomi ja Etelä-Satakunta. Näillä alueilla valtaosa reviireistä oli perhelauman asuttamia. Pariskuntia liikkuu koko maan alueella arviolta parikymmentä. Lisäksi liikkeellä on laumasta erotettuja yksinäisiä susia, edellisten vuosien pentuja, joiden määrää Luke ei arviossa kommentoi.

– Laskelman perhelaumoissa on mukana viime vuoden pennut, mutta edellisen vuoden laumasta irtaantuneet, paria vasta etsivät eivät tässä laskelmassa näy. Kun ne nyt löytävät reviirin ja kumppanin, lukumäärän kasvun kiihtyy, summaa Hautala.

Alueellisesti tarkasteltuna ihmetystä herättää se, että rannikolle ei ole merkitty yhtään reviiriä.

– Havaintoja kun tiedän kuitenkin Vaasan pohjoispuolen rannikolta kertyneen, toteaa Hautala.

Susikannan runsastumisen taustalla on hyvä pentutuotto erityisesti siellä, missä susille on ollut saatavilla hyvin ravintoa. Luken ennusteen mukaan susien määrä kasvaa nyt voimakkaasti.

Luken susikannan kehitystä kuvaavan ennustemallin mukaan reviirien määrä todennäköisesti kasvaa edelleen. Marraskuun 2021 reviirien kokonaislukumääräksi ennustetaan 70−84. Maaliskuussa 2022 reviirejä ennustetaan olevan 53−83, joista laumoja 21−43.

Luken mukaan tämän vuoden kanta-arvion pohjana on aiempia vuosia laajempi aineistokokonaisuus. Talven DNA-näytekeräys laajentui kattamaan jopa 90 % mahdollisista susireviireistä. DNA-näytteitä analysoitiin tuplasti edellisvuoteen, 1 499 kappaletta. Lisäksi Tassu-tietojärjestelmään kirjattujen pari- ja laumahavaintojen yhteenlaskettu määrä kasvoi edelliseen havaintojaksoon verrattuna lähes 40 %.

Kenttää on motivoinut näytekeräykseen pyrkimys saada tutkimuksen tuki sille kanta-arviolle, mikä susihavaintojen perusteella aluetasolla on muodostunut.

– Erityisesti kiitos metsästäjille, he ovat tehneet suuren työn näytteiden keräämisen ja Tassu-merkintöjen kautta. Samoin muut kansalaiset ovat aktivoituneet kiitettävästi havaintojen ilmoittamisessa. Taustalla on susialueilla elävien aito ja syvä huoli etenkin lasten turvallisuudesta, toteaa Hautala.

DNA-näytteet on analysoitu Turun yliopistossa. Luke tarkistaa kaikki näytteet uudella, entistä tarkemmalla SNP-analyysimenetelmällä mahdollisten koirasusien löytämiseksi.

Kommentoi