THL suosittelee koronarokotetta myös osalle 12–15-vuotiaita – "Ei hidasta aikuisten rokottamista"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotusten aloittamista.

Nuorille voitaisiin THL:n mukaan antaa Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta, sillä se on ainoa koronarokote, jolla on tällä haavaa myyntilupa 12 vuotta täyttäneiden rokottamiseen.

Tiettyjä sairauksia, kuten vaikeaa sydänsairautta tai jatkuvaa lääkitystä vaativaa astmaa, sairastavien nuorten arvioidaan hyötyvän koronarokotuksesta merkittävästi.

Esimerkiksi Euroopan tartuntatautiviraston tutkimusaineistosta näkyy, että perussairaudet lisäävät tapausten pienestä lukumäärästä huolimatta myös 12–15-vuotiaiden koronavirustartunnan saaneiden sairastavuutta ja kuolleisuutta.

– Suomessa lasten ja nuorten sairaalahoidon tarve on koronan vuoksi ollut toistaiseksi vähäistä, mutta sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia on ollut myös meillä, kertoo THL:n ylilääkäri Otto Helve tiedotteessa.

Helve lisää, että taustasairaus tai sen hoito voivat heikentää immuunipuolustusta ja lisätä vakavan koronavirustaudin riskiä myös lapsilla ja nuorilla.

– Myös itse taustasairaus voi vaikeutua koronavirusinfektion vuoksi.

Riskiryhmät on jaoteltu kahtia sen mukaan, kuinka voimakkaasti taustasairaus altistaa rokotettavan vakavalle koronavirustaudille.

– Arvioimme, että vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluu Suomessa enintään 30 000 iältään 12–15-vuotiasta nuorta. Ryhmä on saapuvien rokotteiden määrään nähden pieni, joten kannustamme kuntia tarjoamaan rokotusta mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti kummallekin ryhmälle, Helve toteaa.

12–15-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien rokottaminen ei myöskään juuri hidasta aikuisten koronarokotuksia.

– Kuntien ei siis tarvitse perua tai siirtää aikuisten rokotusaikoja, muistuttaa Helve.

Kuten muidenkin rokotteiden kohdalla, alaikäinen voi itse päättää koronarokotteen ottamisesta, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan. Arvion tekee terveydenhuollon ammattilainen.

Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa ja siksi asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Jos nuori ei kykene päättämään hoidostaan itse, rokotuspäätökseen tarvitaan huoltajien suostumus.

Euroopan komissio hyväksyi toukokuussa Biontech-Pfizerin koronarokotteen myyntiluvan laajentamisen koskemaan myös 12–15-vuotiaita.

Myyntilupaa edeltävässä tutkimuksessa Comirnatyn vaikutuksia lapsiin ja nuoriin tutkittiin 2 260:lla nuorella Yhdysvalloissa.

Tulosten mukaan rokote esti erittäin tehokkaasti koronavirustautia. Havaitut haitat, kuten pistoskohdan kipu, kuume ja päänsärky, olivat ohimeneviä ja samanlaisia kuin jo aiemmin rokotetuilla ikäryhmillä.

Lasten riskiryhmät ovat samat kuin 16 vuotta täyttäneiden riskiryhmät, jotka on aiemmin määritelty koronarokotusjärjestystä varten. Poikkeuksena aikuisten riskiryhmiin on ainoastaan ylipaino.

Riskiryhmiin kuuluvien lasten rokottaminen on mahdollista tällä hetkellä voimassa olevan koronarokotusasetuksen perusteella. Muita kuin riskiryhmiin kuuluvia alle 16-vuotiaita ei toistaiseksi rokoteta Suomessa.

Kunnat avaavat riskiryhmiin kuuluvien nuorten rokotusaikoja varattaviksi sitä mukaa, kun rokotteita on saatavilla.

Jo 60 prosenttia saanut koronarokotuksen Suomessa – Miksi Helsingissä nuoret joutuvat odottamaan rokotustaan syksyyn, kun toisaalla samanikäisiä jo rokotetaan?