Toimi- ja harrastetiloja sekä Seinäjoella ennen näkemättömiä asumismuotoja - Kasperin uusi asemakaava laajentaa eteläistä Seinäjokea

Uusi asemakaava mahdollistaa radan varteen työpaikka-alueita. Hallilanvuoren asuinalue laajenee Pentinnevan ja Suoviidan alueilla.

Kuvassa takana harmaalla näkyy olemassa olevat rakennukset. Edimpänä on Pentinnevan asuinalue, oikealla toimitila-alue ja kauimpana Suoviidan kortteli sekä Kasperin laajennusosa eli Varsiviidan alue asuin- ja toimitilarakennuksineen. Seinäjoen kaupunki

Laura Kaski

Pitkään vireillä ollut Kasperin ja Hallilanvuoren laajentumista koskeva asemakaava etenee rakennusvaiheeseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden asemakaavan kesäkuun 21. päivä.

– Uusi asemakaava hyväksyttiin valtuustossa keskustelutta, kertoo valmistelusta vastannut kaavoitusarkkitehti Tiina Leppänen.

Kokonaisuudeltaan alue on liki 60 hehtaarin kokoinen ja rakennusoikeutta siihen tulee yhteensä 82 166 kerrosneliömetriä. Asemakaava jakaantuu neljään osa-alueeseen.

Kasperissa nykyiseen Viertolan puiston viereen sijoittuu Varsiviidan asuin- ja toimitilakortteli. Alue on nykyisen asuinalueen sekä junaradan välissä oleva kolmion mallinen alue. Kyseinen puisto on tällä hetkellä luonnon tilassa.

– Kortteli on jaettu asuinrakentamisen ja toimitilarakentamisen kesken siten, että radan varteen tulee toimitiloja ja asuinalueen läheisyyteen tulee tulee englantilaistyyppiset kaupunkipientalokorttelit, joita erottaa vanhasta alueesta Viertolanpuisto. Väliä tulee olemaan toistakymmentä metriä, joten uusi alue ei puiden takaa juuri edes näy, Leppänen kuvaa.

Alueelle rakentuu Varsiviita-niminen tie, jonka alkupäähän on kaavoitettu tontti lähikaupalle. Sitä vastapäätä on kaavassa 5-kerroksinen kerrostalo, jota toivottaisiin suunnattavaksi senoriasukkaiden käyttöön.

Väliä tulee olemaan toistakymmentä metriä, joten uusi alue ei puiden takaa juuri edes näy.

Tiina Leppänen

– Alueelle on paljon vanhenevia ihmisiä, jotka haluaisivat myydä omakotitalonsa. Talojen arvolla on kuitenkin tällä hetkellä vaikea löytää uutta pienempää asuntoa Seinäjoen keskustan lähialueiden hinnoilla. Toivottavasti Sevas tai joku muu samantyyppinen rakentaja kiinnostuisi tällaisesta hankkeesta, jotta vanhan asunnon myyntihinnalla voisi saada samalta alueelta edes pienen kaksion, Leppänen haaveilee.

Varsiviidan asuinrakentaminen olisi muilta osin kytkettyjä kaupunkipientaloja.

– Tällaista talotyyppiä Seinäjoella ei ole aikaisemmin ollut. Se mahdollistaa yksilöllisten, maksimissaan kolmekerroksisten kotien rakentamisen rivitalomaisen tiiviisti.

Leppänen kertoo, että tähän mennessä nykyisiltä alueen asukkailta on tullut eniten kyselyitä lähinnä kevyen liikenteen kulkureiteistä.

– Virkistysreittejä ja oikopolkuja tarvitaan eri alueiden välille. On kohtuutonta odottaa, että esimerkiksi koululaiset kulkisivat pelkästään Rautatienkadun ja Vuoritien kautta. Kulkureittejä tullaan rakentamaan järkevästi siten, että ihmiset pääsevät kulkemaan luonnollisia kulkureittejä pitkin turvallisesti. Joka tapauksessa myös alueen virkistys, liikuntareitti- ja puistoalueisiin tullaan panostamaan, kun rakennusprojektit aktivoituvat rakennuttajien tai yksittäisten ihmisten toimesta.

Kasperin puolen toiselle alueelle Rautatiekadun ja pääradan varrelle erittäin näkyvälle paikalle muodostuu yrityskylätyyppinen työpaikka-alue. Se toimii myös raideliikenteen melua vastaan puskurina asuinalueelle.

Leppänen toivoo, että vanhat asukkaat suhtautuisivat uudistuksiin positiivisesti.

– Tämä mahdollistaa työpaikkojen ja harrastusten sijoittumisen alueelle, joka kaupan kanssa nostaisi alueen palvelutasoa. Se on myös mahdollisuus saada uusia asukkaita alueelle sekä vanhojen asuntojen nopeamman kiertoon.

Aluetta koskee tarkat rakennustapaohjeet.

– Radan tärinä sekä maaperä asettavat rajoitteita, joiden mukaan suunnitelmat ja määräykset on rakennettu.

Hallilanvuoren jatke tullee saaman nimen Pentinneva. Erityyppisten asuinkorttelien kokonaisrakennusoikeus on kaavassa on noin 44 600 kerosneliömetriä. Lisäksi erillisessä Suoviidan korttelissa on rakennusoikeutta noin 7500 kerrosneliömetriä erityyppisille pientaloille.

– Näitä tontteja on jo kysytty. Uskoisin, että kaupungin infraa eli esimerkiksi teitä päästään tekemään ehkä jo syksyllä ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2022, Leppänen pohtii.

Toteutuessaan kokonaisuutena uudelle asemakaava-alueelle voisi sijoittua noin 830 uutta asukasta.

Juttua päivitetty 29.6.2021 kello 17:44. Korjattu sanamuotoja sekä täydennetty tekstiä yksityiskohtien osalta.

Fakta

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 59,4 ha.

Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 82 166 k-m2.

Asuinrakentamiseen on osoitettu noin 44 600 k-m2 sekä asumisen aputilat 3770 k-m2.

Toimitilarakennukset 32 300 k-m2.

Palvelurakennukset 1500 k-m2.

Kaavalla mahdollistetaan alueelle 46 omakotitalotonttia, 9 asuinkerrostalo- ja rivitalotonttia, 19 kytkettyjen pientalojen tontteja ja työpaikka-alueen tontteja 10-14 kpl.

Alueelle arvioidaan sijoittuvan noin 830 uutta asukasta.

Kommentoi