Tällaisen arvosanan suomalainen rakentaminen saa laadusta – ”Riidat voivat olla hyvin pitkiä”

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet antavat rakentamisen laadulle uudiskohteissa arvosanan 7,5. Pääkaupunkiseudulla arvosana on hieman muuta maata matalampi, 7+.

Tulos selviää Kiinteistöliiton uudistalokyselystä.

Uudistaloissa on vastaajien mukaan paljon parannettavaa rakennusyhtiöillä, mutta myös uusien taloyhtiöiden omistajilla ja isännöitsijöillä.

Kyselyn avointen vastausten perusteella riidat uudiskohteiden toteutuneesta laadusta voivat olla hyvin pitkiä. Kriittisissä palautteissa korostuivat esimerkiksi jähmeys reklamointien vastaanottamisessa ja hidas reagointi, nihkeä asioiden toimeenpano ja pitkään kestävät neuvottelut.

Rakennusaikaiset takuukorjaukset on saatu sovittua ja hoidettua 38 prosentilla vuosina 2010–2014 valmistuneissa taloyhtiöissä, selviää kyselyn vastauksista. Edelleen noin puolella tämän ikäluokan yhtiöistä takuukorjausprosessit ovat kesken.

Vuosina 2015–2021 valmistuneista taloyhtiöistä vasta neljäsosalla rakennusaikaiset takuukorjaukset on sovittu ja hoidettu.

Rakentamisen 10-vuotisvastuista vuosina 2010–2014 valmistuneissa taloyhtiöissä rakennusurakoitsija on neljäsosassa (25 prosenttia) korjannut reklamoidut virheet. 40 prosentissa korjaukset ovat vielä kesken.

Perinteisten rakenneteknisten asioiden rinnalle on tullut yhä enemmän talotekniikkaan kuten ilmanvaihtoon ja lukitusten toimivuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kyselyyn vastanneista uusien taloyhtiöiden hallitusten jäsenistä 23 prosenttia antoi rakentamisen laadulle arvosanan 4–6. Suurin osa (35 prosenttia) vastaajista arvioi rakentamisen laatua arvosanalla 8. Kouluarvosanan 9 valitsi 18 prosenttia vastaajista.

Pääkaupunkiseudulla 11 prosenttia vastaajista antoi kouluarvosanaksi 9. Muualla maassa tämän arvosanan antoi 23 prosenttia vastaajista.

Kaikkiaan rakentamisen laatuarvosana jäi vähän huonommaksi kuin isännöinnin laatu. Viime syksyn kyselyssä se sai kouluarvosanan 8-.

Rakennustyön tarkkailijan käyttö vaikuttaisi kyselyn mukaan yleistyneen viime vuosina. Silti edelleenkin vain kolmannes vuosina 2015–2021 valmistuneista taloyhtiöistä kertoi, että yhtiö on rakennustyön aikana käyttänyt ostajien valitsemaa tarkkailijaa.

Ne, joilla tarkkailija oli ollut, olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä ja suosittivat tarkkailijan käyttämistä lämpimästi. Ne, jotka eivät olleet valinneet tarkkailijaa, harmittelivat asiaan jälkikäteen laajalti.

Kiinteistöliitto

Uudistalo-kysely

Vuosina 2010–2021 valmistuneisiin taloyhtiöihin suunnattu kysely toukokuussa 2021.

Kohdistettiin Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten jäsenkuntaan. Vastauksia saatiin kaikkiaan 650 kappaletta, pääosin taloyhtiöiden hallituksen jäseniltä.

Jäsentaloyhtiöiden puolelta vastausaste oli 11 prosenttia. Vastaajia haettiin myös avoimella nettilinkillä, jolla saatiin 27 lisävastausta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kiinteistöliiton jäsenpalveluiden kehittämisessä: viestintä, neuvonta, koulutus, kehityshankkeet ja lainsäädäntöön vaikuttaminen.

Tuloksista on raportoitu kesäkuussa kaksi ensimmäistä osaa: Rakenteelliset asiat ja talous, sekä Isännöinti ja hyvä hallintotapa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat