Pyöräilyviikko | Pyörä löydettiin uudelleen myös Etelä-Pohjanmaalla

Koronan ja ilmastonmuuto-skeskustelun kautta polkupyöräily on noussut trendilajiksi. Polkupyörät viedään alan liikkeissä käsistä ja pyöräharrastusta tuetaan maakunta- ja kuntatasolla pyöräilyreittejä kehittämällä.

Meneillään on valtakunnallinen Pyöräilyviikko, jonka pääteema on Tervetuloa pyöräilijä. Sillä korostetaan pyöräily-ympäristöjen kehittämisen tärkeyttä turvallisuuden ja viihtyvyyden näkökulmasta. Pyöräilyviikko on Pyöräilykuntien verkoston koordinoima valtakunnallinen kampanja, jossa toimijat tuovat esille pyöräilyn monimuotoisuutta tapahtumissa. Kurikan kaupunki toteuttaa pyöräilynkehittämisohjelmaansa aktiivisesti.

– Kurikka on mukana Pyöräilykuntien verkostossa ja pyöräilyviikon aikana ohjataan tempauksia kaiken ikäisille varhaiskasvatuksesta lähtien, esimerkiksi pyörän katsastusta, liikenneturvallisuustaitojen opettamista ja aktivoivaa ohjelmaa kouluihin ja niiden ulkopuolelle, kertoo liikuntatoimenpäällikkö Samuli Mäenpää.

Pyöräliikenteen investoinnit ovat kasvaneet viimeisen parin vuoden aikana merkittävästi. Valtio tukee kuntia pyöräliikenteen kehittämisessä ja kunnat investoivat pyöräliikenteeseen.

– Kurikassa kehitetään Kiuaskallion Bikeparkia, jossa voi sen valmistuttua harrastaa monipuolisesti pyörälajeja, kuten alamäkipyöräilyä ja pumptrackia. Pyöräreittejä merkitään, kartoitetaan ja kunnostetaan yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Talkootyöllä on tässä merkittävä osa, Mäenpää toteaa.

Lisäksi kaupunki kannustaa pyöräilyyn arvontatempauksilla ja kilometrikisoilla sekä tukemalla paikallisia pyöräilytapahtumia.

Visit Lakeus on käynnistänyt Etelä-Pohjanmaan pyöräilyreittien suunnitteluhankkeen, jonka tavoitteena on kartoittaa useita retkipyöräilyyn soveltuvia reittejä maakuntaan. Hanke on ensimmäinen laatuaan Etelä-Pohjanmaalla ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Saamme kartoille ne seutujen kätketyt helmet, hienot ja kiinnostavat kohteet, joita usein vain paikkakuntalaiset itse tuntevat.

Kreetta Luoma

– Taustalla vaikuttavat monet tekijät, kuten lähi- ja luontomatkailun voimakas nousu. Pyöräilyyn kannustaa myös kestävän kehityksen vaatimukset sekä hiilijalanjäljen pienentäminen. Sillä on tietenkin lisäksi merkittäviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, listaa hankkeen projektipäällikkö Kreetta Luoma.

Yhteistyötä kehitetäänkin laajasti kuntien ja paikallisten yhdistysten ja asukkaiden kanssa myös työpajoissa.

– Maakunnan pyöräreitistöön kootaan olemassa olevia maastoreittejä ja ihan tavallisella pyörällä kuljettavia reittejä, palvelemaan paikallisia asukkaita ja matkailijoita, Luoma kertoo.

Tärkeässä roolissa on kuntien asukkaiden paikallishistorian ja kotiseudun tuntemus.

– Paikallisten asukkaiden tietämys on ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme kartoille ne seutujen kätketyt helmet, hienot ja kiinnostavat kohteet, joita usein vain paikkakuntalaiset itse tuntevat, sanoo Luoma.

Tavoitteena on koota kahdeksan reittiä ja julkaista reitit digitaalisella alustalla.

– Pyrimme myös kartoittamaan reittien varrelle tarvittavia palveluita, kuten kesäkahviloita ja sähköpyörien latauspisteitä. Niissä on paikallisille toimijoille, yrityksille ja yhdistyksille, mahdollisuus liiketoimintaan, Luoma visioi.

Pyöräillen kotiseutu tutuksi

Kurikassa on kesän ajan keskiviikkoisin pyöräilty porukalla pyöräilyseura Kurikka MTB:n johdolla. Parin tunnin lenkit ovat saaneet liikkeelle viikoittain parikymmentä henkeä, nuorista seitsenkymppisiin. Polkupyöräily on elämyksellinen ja erilainen tapa tutustua ympäristöön. Se on keino päästä näkemään ja aistimaan kotiseutua aivan uudesta näkökulmasta.

– Teemme kaksi lenkkiä, raskaamman ja kevyemmän reitin. Hyvin on saatu väkeä mukaan. Polkupyöräily on selvästi nostanut suosiotaan koronan aikana, sanoo Antti Latva-Hirvelä Kurikka MTB:stä.

Lenkkejä jatketaan keleistä riippuen syksyn ajan.

– Kaupungin panostus pyöräilyreitistön kehittämiseen on laajentanut liikkumisen mahdollisuuksia alueella, ja edelleen laajentuva yhteistyö maakunnan tasolla on erittäin hyvä asia lajille, sanoo Latva-Hirvelä.

Etenkin maastopyöräily on nosteessa. Leveärenkaisilla läskipyörillä eteneminen epätasaisessa maastossa on hyvin vaivatonta ja se mahdollistaa uusiin reitteihin tutustumisen.

Kurikka MTB on lähtenyt muutaman innokkaan harrastuksesta ja kehittää nyt pyöräilykulttuuria alueella aktiivisesti. Yhteislenkkejä on vedetty parin vuoden ajan ja kiinnostus toimintaan on kasvussa. Pyöräily on ympärivuotinen harrastus ja jatkossa juuri talviajan ja -kelien harrastamiseen pyritään panostamaan Kurikassa. Myös maakunnallisia pyöräilykilpailua järjestetään.

– Lokakuussa järjestämme cyclocross-kisat Kurikan urheilukentän maastossa. Kilpailu on EP Cyclocross-cupin osakilpailu. Talvipyöräilyreittien laajentamiseen panostetaan jatkossa. Yhteistyö kaupungin kanssa on ollut sujuvaa, siitä kiitos heille, toteaa Latva-Hirvelä.

Etusivulla nyt

Luetuimmat