Päivölästä on kasvanut nopeasti monipuolinen kauppapaikka

Päivölästä on kasvanut uusi kaupan keskittymä Seinäjoen keskustan kylkeen, pari kilometriä ydinkeskustan itäpuolelle.

Päivölä on teollisuusalue, joka kaupungin kasvaessa on muuttunut yhdeksi kaupan keskittymäksi Seinäjoella.

– Oikeastaan Päivölän alueen kehittyminen on sattumaa, tai seurausta kahden suuren toimijan, Minimanin ja Citymarketin, sijoittumisesta alueelle, sanoo kaavoitusjohtaja Martti Norja Seinäjoen kaupungilta.

Alueen kehittyminen ja muuttuminen teollisuusalueesta kaupalliseksi alueeksi käynnistyi vuonna 2009, kun alueelle tehtiin kehityksen mahdollistava asemakaava.

– Kaupunki pyrki pitkään aktiivisesti löytämään omistamilleen tonteille valtatie 18:n varteen yrityksiä, tuloksetta. On hienoa, että nyt alue on vetovoimainen ja kiinnostaa yrityksiä, Norja sanoo.

Seinäjoen kaupunki ei enää omista Päivölän alueelta tonttimaata, joten kasvu on yksityisten toimijoiden varassa. Kaupungin puolelta Päivölän kehitys nähdään pelkästään positiivisena.

– Tämä on erinomainen tilanne, että alue on näin nopeasti muuttunut monipuoliseksi kaupan keskittymäksi. Sijainti kaupungin keskustan tuntumassa, hyvien liikenneyhteyksien päässä, on erittäin hyvä kaupalliselle toiminnalle. Ympäristön asutukselle Päivölä tarjoaa myös oman lähikauppapaikan, Norja sanoo.

Kokonaisuutena Päivölä tarjoaa uuden vaihtoehdon Seinäjoen muiden kauppakeskittymien rinnalle.

Martti Norja, kaavoitusjohtaja

Yritysten kirjo on alueella jo nyt laaja. Alueen uusimpia liikkeitä on Hankkija, joka päätyi rakentamaan uudet tilat oman rehutehtaansa tontille. Asutusta Päivölään ei olla kaavoittamassa.

– Päivölän monipuolisuus on yllättävän kattava jo nyt. Alueelle on painottunut tilantarpeeltaan isompia yrityksiä, joille sijainti ydinkeskustassa ei ole tarpeen. Toisaalta vanhoissa rakennuksissa on kevyempää yritystoimintaa, kuten kirpputori. Kokonaisuutena Päivölä tarjoaa uuden vaihtoehdon Seinäjoen muiden kauppakeskittymien rinnalle, Norja sanoo.

Kasvun mahdollisuuksia alueelta löytyy edelleen. Suunnitelmissa on uudistaa Varastotien vanhojen teollisuustilojen toimintaa.

– Vanhojen teollisuuskäytössä olleiden tilojen osalta käydään keskusteluja. Lisäksi alueella on vielä rakentamatonta, yksityisten omistuksessa olevaa tonttimaata. Kiinnostusta Päivölän alueeseen on, summaa Norja.

Alueen nopea kasvu ja asiakasvirtojen kulku on johtanut siihen, että olemassa olevat liikennejärjestelyt vaativat uudistamista.

– Seuraavaksi alueella toteutetaan liikennejärjestelyitä, sillä ruuhka-aikoina liikenne puuroutuu melko pahasti Kalevalantien ja Tehtaantien kohdalla. Liikkeiden pihoihin johtavia liittymiä on myös parannettava liikenteen sujuvuuden lisäämiseksi. Lisäksi kevyenliikenteen väyliä on uudistettava. Mutta nämä eivät ole sinänsä mikään ongelma, vaan näihin haasteisiin on löydettävissä toimivat ratkaisut, jotka kaupunki suunnittelee ja toteuttaa, toteaa kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaa Seinäjoen kaupungilta.

Asemanseudun kehittämishankkeeseen kuuluva rautatien ylikulku tulee sujuvoittamaan Päivölän suuntaan johtavaa kevyttä liikennettä, ja tukee näin osaltaan alueen kehittymistä.

– Jatkossa varmasti myös Pohjan alueen asuntorakentamisen myötä Päivölän merkitys lisääntyy, arvioi Takamaa.

Luvassa on tulevaisuudessa myös mittavampi liikennejärjestelyiden uudistamishanke, kun väliaikaisena ratkaisuna rakennettu Tanelinrannan kohdassa Kuortaneentiellä oleva liikenneympyrä korvataan eritasoliittymällä ja rakennetaan uusi Pohjankaaren eritasoliittymä lähelle Käyttöautoa.

– Itäisen ohikulkutien liikenteen kasvun myötä tarve eritasoliittymille on ajankohtaistunut, ja toivottavasti ne toteutetaan, Norja sanoo.

Etusivulla nyt

Luetuimmat