Etelä-Pohjanmaalla edetään aikataulussa kohti hyvinvointialuetta

Tammikuussa järjestetään aluevaalit, joissa valitaan henkilöt päättämään, miten ja missä maakunnan asukkaat saavat hoitoa. Tällä hetkellä maakunnassa luodaan hyvinvointialueen organisaatiota.

Elokuussa voimalla käynnistetty hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan kehittämistyö tapahtuu väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla. Sen puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin johtaja Tero Järvinen ja muutosjohtajan tehtävässä toimii Tanja Penninkangas.

Kun kahdeksassa kuukaudessa on rakennettava toimintavalmiiksi maakunnan kattava organisaatio, joka kokoaa yhteen, sosiaali- ja terveyspalveluita tuottamaan, lukuisat eri toimintamalleilla operoivat alueelliset organisaatiot, puhutaan sadoista teknisistä yksityiskohdista.

– Valmistelutyö tapahtuu kymmenessä jaostossa, joita johtavat viranhaltijat ympäri maakunnan. Keskeinen toimija valmistelutyössä on poliittinen seurantaryhmä, johon kuuluu edustajia ympäri maakunnan, kertoo Tero Järvinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo, että hyvinvointialueen kehitys etenee aikataulussa ja 600 kriittisimmäksi listattua tehtävää tulee järjestettyä ajoissa. Esimerkiksi henkilöstön siirto ja kiinteistöjä koskevat kysymykset ovat työläitä.

– Syyskuussa ministeriön toimesta tehdyn ensimmäisen tilannekuva-arvion mukaan Etelä-Pohjanmaalla edetään hyvin aikataulussa. Tieto- ja viestintäteknologian ICT-muutossuunnitelman kohdalla vaaditaan erityishuomiota, mutta sekin asia on etenemässä, summaa Tanja Penninkangas.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen erityispiirteiksi on luokiteltu palvelutarpeen muuta maata suurempi tarve, eli korkea sairastavuus. Koko maata suurempaa erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua selittävät palvelutuotannon aktiivisuus, päivystystoiminnan keskittäminen Seinäjoen keskussairaalaan ja yliopistosairaaloiden runsas käyttö. Vähenevä väestö ja kuntien vaikea taloudellinen tilanne haastavat palvelurakenteen. Palveluiden saatavuus on ongelma, samoin organisaatioiden jäykkyys ja erillään toiminen. Alueella on 9 eri sote-järjestämisestä vastaavaa organisaatiota, joten alueelta puuttuu yhtenäinen kokonaisrakenne.

Palvelutason ja -kriteerien sekä esimerkiksi palvelumaksujen yhtenäistäminen on keskeinen hyvinvointialueen tehtävä.

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja

– Kuntien yhteistyö on hyvää ja tavoitteellista. Sitoutuminen ja kiinnostus hyvinvointialueen valmisteluun on ollut selvästi nähtävissä nyt, kun sen tiedetään vihdoin toteutuvan. Maakunnassamme organisaatiot toimivat erillään ja se luo aluekohtaisia eroavaisuuksia palveluihin. Juuri palvelutason ja -kriteerien sekä esimerkiksi palvelumaksujen yhtenäistäminen on keskeinen hyvinvointialueen tehtävä, Järvinen sanoo.

Valtioneuvoston mukaan hyvinvointialueiden väliset erot palvelutarpeissa ja järjestämisen olosuhteissa otetaan huomioon valtion rahoituksessa. Rahoituksen on turvattava perustuslain edellyttämällä tavalla riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen.

–Juuri hyvinvointialueen rahoitus on ensimmäinen hyvinvointialueen toimintaa ja palveluiden tuottamista koskeva iso kysymys. Etelä-Pohjanmaan kaltainen maakunta, jossa sairastavuus on korkea ja väkimäärä putoaa, kohtaa rahoituksen osalta haasteita. Kysymys on, miten saadaan rahoitus riittämään palvelutason ylläpitämiseen, korostaa Järvinen.

Toinen kysymys on henkilöstön saatavuuden turvaaminen, joka jo nykyisellään on haaste.

– Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat muuttumaan. Digitalisaation kehityksen myötä yhä enemmän sähköiseksi, jolloin palvelu pystytään tuomaan kotiin saakka. Edessä on uudenlaisiin palvelutuotantotapoihin oppiminen ja niiden omaksuminen. Kaiken ytimessä uudistuksessa on kuitenkin palveluiden turvaaminen tasapuolisesti kaikille. Hyvinvointialuetta rakennettaessa katsomme mallia niistä maakunnan toimijoista, joilla parhaiten on tehokkuus ja palvelun laatu, eli vaikuttavuus, saatu toteutumaan, summaa Järvinen.

Kohti toimivaa palvelurakennetta

Sote-uudistuksen tavoitteina on ratkaista useita suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa rasittaneita, toiminnan tehottomuutta, jäykkyyttä ja kustannuksia aiheuttavia ongelmia.

Tiivistettynä sote-uudistuksen tavoite on muuttaa palvelut joustavammiksi, paremmin saavutettaviksi ja tasapuolisemmaksi. Uudistus keventää hallintoa ja tuottaa yhteiskunnalle säästöjä.

Ennen muuta se nähdään vaihtoehtona säilyttää hyvinvointipalveluiden taso suomalaisen yhteiskunnan muuttuvassa tilanteessa, väestön ikääntyessä voimakkaasti.

Uudistus vaikuttaa kuntiin laajasti, mutta kuntalaisten palvelutasoon ja palvelun laatuun se ei vaikuta. Kuntalaisten ansiotuloverotuksen taso säilyy käytännössä ennallaan. Kuntien verotulojen vähentämistä vastaavasti korotetaan valtion ansiotuloverotusta ja valtion osuutta yhteisöveron tuotosta.

Koska kunnilla on muutoksen jälkeen edelleen tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveysmenojen ennaltaehkäisyssä, valtionosuusjärjestelmään ehdotetaan uutena kriteerinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosaa.

Lähde: Valtioneuvosto

Vaaliuurnalla vaikutat elämäsi laatuun

Tammikuun 23. päivä järjestetään aluevaalit, joissa valitaan henkilöt hyvinvointialueen päätökset tekevään valtuustoon. Vaaleissa on siten kyse, ei enempää eikä vähempää, kuin elämän ja kuoleman kysymyksistä.

- Hyvinvointialueessa on kyse isosta asiasta. Keskeisesti jokaisen elämään ja arkeen vaikuttavista palveluista. Jotta päätöksenteossa todella toteutuu demokraattisuus, tarvitaan jokaisen eteläpohjalaisen äänioikeutetun ääni sitä ohjaamaan, tiivistää aluevaalien merkityksen sairaanhoitopiirin johtaja Tero Järvinen, joka toimii väliaikaisen valmistelutoimielin puheenjohtajana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon kehittämisessä.

Tammikuussa valittava aluevaltuusto päättää kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen siirtyvistä sosiaali- terveyspalveluista sekä pelastuslaitoksen toiminnasta. Hammashoito, terveyskeskuslääkäri, lastenneuvola ja moni muu hyvinvointia luovan peruspalvelun järjestäminen siirtyy pois kunnilta. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

-On ennakoitu, että äänestysinnostus jäisi aluevaaleissa alhaiseksi. Pidän perin merkillisenä, jos näin käy, sillä nyt vaikutetaan keskeisiin kaikkia koskettaviin peruspalveluihin, korostaa Järvinen.

Etusivulla nyt

Luetuimmat