Tiesitkö, että tupakoimatonkin voi sairastua keuhkosyöpään? – Miesten ja naisten sairastumisessa eroa

Nykyään joka neljäs uusi naisten keuhkosyöpä todetaan tupakoimattomalla. Tupakoimattomat miehet sairastuvat keuhkosyöpään entistä harvemmin, mutta naisilla muutosta ei ole tapahtunut.

Tiedot perustuvat Suomen Syöpärekisterin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston tutkijoiden uuteen tutkimukseen. Siinä on arvioitu tupakoimattomien keuhkosyöpäilmaantuvuuden muutoksia viimeisen 40 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu mahdollisten riskitekijöiden vaikutuksia tupakoimattomien keuhkosyövän ilmaantuvuuteen.

– Tupakoimattomien miesten keuhkosyöpäilmaantuvuus on laskenut keskimäärin kolme prosenttia vuodessa. Sen sijaan tupakoimattomien naisten keuhkosyöpäilmaantuvuus on pysynyt samana, sanoo tiedotteessa tilastojohtaja Janne Pitkäniemi Suomen Syöpärekisteristä.

Tupakoimattomilla miehillä todettiin vuosina 1972–1981 vuosittain noin 30 uutta keuhkosyöpää 100 000 miestä kohti. 2000-luvulla ilmaantuvuus on ollut noin 10 uutta keuhkosyöpää 100 000 miestä kohti.

Samalla jaksolla tupakoimattomien naisten keuhkosyöpäilmaantuvuus on säilynyt noin 15 uudessa keuhkosyövässä sataatuhatta naista kohti vuodessa.

Nykyään joka neljäs uusi naisten keuhkosyöpä todetaan tupakoimattomalla.

Tupakoimattomien naisten keuhkosyöpäilmaantuvuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Tupakoimattomien osuus keuhkosyöpään sairastuneista naisista on kuitenkin 2010-luvulla laskenut puoleen 1970–1990-lukuihin verrattuna.

Tupakoimattomien osuus mieskeuhkosyöpäpotilaista puolestaan on pysynyt 2–3 prosentissa.

– Suuri ero miesten ja naisten välillä selittyy tupakoimattomien väestömäärien eroilla ja miestupakoijien erityisen suurella keuhkosyöpävaaralla. Miesten osuus tupakoimattomista on vieläkin naisia pienempi, toteaa tutkimusprofessori Pekka Jousilahti THL:sta.

– Tupakoivien miesten tupakoivia naisia suurempi keuhkosyöpäilmaantuvuus on seurausta miesten pitempään jatkuneesta tupakoinnista ja päivittäin poltettujen savukkeiden suuremmasta määrästä, Jousilahti jatkaa.

Tupakointi on keuhkosyövän tärkein riskitekijä. Jopa 80 prosenttia kaikista keuhkosyövistä voidaan ehkäistä lopettamalla tupakointi.

Tutkimuksessa todetaan, että syitä tupakoimattomien naisten ja miesten keuhkosyöpäilmaantuvuuden eroihin ei tunneta.

Laki tupakoinnin vähentämisestä astui voimaan jo 1977. Tupakointi työpaikoilla kiellettiin Suomessa vuonna 1995. Ravintolat jätettiin kuitenkin kiellon ulkopuolelle.

Nämä tupakointirajoitteet vähensivät enemmän miesten altistumista passiiviselle tupakoinnille.

Tupakoinnin kieltäminen ravintoloissa vuonna 2007 vähensi passiivista altistumista tupakan savulle muun muassa ravintolatyöntekijöillä, joista valtaosa on naisia.

Tupakoimattomat naiset ovat menneinä vuosikymmeninä altistuneet passiiviselle tupakoinnille tupakoimattomia miehiä enemmän myös kotona.

Tutkimuksen aineistona oli seitsemän laajaa suomalaista terveystutkimusta, joiden tiedot koottiin yhteen analyysia varten. Syöpätiedot saatiin syöpärekisteristä, johon ilmoitetaan kaikki Suomessa todetut syöpätapaukset.

Seurantatutkimuksessa oli mukana yli 100 000 tupakoimatonta suomalaista.