Aluevaltuutetut päättävät myös pelastustoimen palvelutason

Se, miten taajaan tulipalon tai onnettomuuden sattuessa apuun hälytettäviä palokuntia maakunnassa on, jää tulevien aluevaltuutettujen päätettäväksi.

Pelastustoimi on oma, sote-palvelujen kanssa tasavertainen hyvinvointialueen alainen toimiala, vaikka sen merkitys sote-uudistuksesta puhuttaessa tuntuu jääneen huomiossa sivuosaan.

Aluevaaleissa hyvinvointialueen valtuustoon valittavat henkilöt päättävät siis myös kuntien pelastustoimesta. Siitä, mikä on hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutaso jatkossa.

Palvelutaso perustuu riskiperusteiseen arviointiin uhkien osalta, kuntien väestömäärä ja asutuksen tiheys huomioiden. Sote-uudistuksen on määrä turvata riittävä toimintavalmius sekä keskuksissa että haja-asutusalueilla.

– Sopimuspalokuntien kautta meillä on noin 800 sopimushenkilöä, vakituisessa työsuhteessa on noin 130 henkilöä. Tilanne vapaapalokuntien rekrytointien osalta on maakunnassa kohtuullisen hyvä, toki töitäkin asian eteen on tehtävä, sanoo pelastusjohtaja Harri Setälä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Etelä-Pohjanmaalla on nykyisellä pohjalla toimittu jo vuodesta 2004 ja toiminnan odotetaan jatkuvan samantasoisena.

– Riskiperusteiset arviot eivät ole maakunnassa miksikään muuttuneet. Toimintavalmius on koko Etelä-Pohjanmaan alueella nyt hyvä, sanoo Setälä.

Huomioitava on, että puhutaan yhdenvertaisista palveluista yhdenvertaisissa olosuhteissa.

Riskinhallinta on pelastuslaitoksen toimintavalmiutta isompi kokonaisuus. Riskin minimoimisessa ensimmäinen ja usein kriittisin vaihe on kotien valmiustaso. Kattava ensisammutusvälineistö sekä palo- ja häkävaroittimet. Tämä on sitä vaikuttavuutta onnettomuuksien ehkäisyssä, jota uudistuksella pyritään myös vahvistamaan. Yksilötason vastuuta riskien hallinnassa.

– Kun tulipalo syttyy, jokainen minuutti on ratkaiseva ja kello käy hälytyshetkestä lähtien. Siinä palovaroitin, sammutuspeite tai käsisammutin sekä oikeanlainen toiminta voi pelastaa paljon, Setälä muistuttaa.

Riskien osalta elämme voimakkaasti ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Pelastuslaitos joutuu yhtäaikaisesti sote-uudistuksen kanssa käsittelemään tähän liittyviä uudistustarpeita.

– Luonnonilmiöiden voimistuminen ja ihmisten äärikäyttäytymisen lisääntyminen sekä nopea teknologinen kehitys tuovat haasteita, joihin pelastustoimen on osattava varautua.

Etelä-Pohjanmaalla pelastustoimelle ei olla suunnittelemassa ensihoidon tuotantovastuun siirtoa.

– Etelä-Pohjanmaalla ei ensihoidon järjestäminen ole pelastuslaitokselle aiemmin kuulunut, eikä sitä ole suunnitteilla nytkään meille siirtää. Uudistuksella turvataan pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon synergiaetu eli varmistetaan toimijoiden tehokas toimiva yhteistyö ensihoito- ja ensivastetehtävissä. Tämä toimii meillä jo nyt hyvin, Setälä toteaa.

Uudistuksen myötä pyritään turvaamaan yhdenvertaiset palvelut kansalaisille.

– Huomioitava on, että puhutaan yhdenvertaisista palveluista yhdenvertaisissa olosuhteissa. Ei voida olettaa, että koko maahan, erilainen väestöntiheys huomioiden, saadaan yhtäläinen palvelutaso, Setälä huomauttaa.

Valtakunnan tasolla pelastustoiminta yhtenäistyy, mikä tehostaa reagointia suuronnettomuuksissa, kuten Kalajoen metsäpalon kaltaisessa tapauksessa.

Valtion ohjaus ja valvonta pelastustoiminnassa vahvistuu uudistuksen myötä. Valtio hoitaa toiminnan rahoituksen ja huolehtii valvonnasta usealla tasolla. Valvontaa suorittaa sisäministeriö, AVI ja hyvinvointialue. Niiden lisäksi korostuu pelastustoimen omavalvonta.

– Käytännön työt siirtyvät henkilöstöä myöden liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti hyvinvointialueelle, mutta aivan yksinkertainen muutos ei esimerkiksi tietoteknisten järjestelmien yhtenäistämisen puolesta ole. Se nähtiin jo Isonkyrön siirtyessä Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteyteen. Lisäksi tässä on sote-uudistuksen ohessa meneillään myös muita uudistuksia, jotka työllistävät pelastustointa, Setälä sanoo.

Haasteista huolimatta muutostyö on hyvässä vauhdissa ja maakunnassa on hyvä henki päällä.

– Olemme tyytyväisiä, että uudistus vihdoin toteutetaan, lukuisten eri hallitusten aikana käsiteltyjen ehdotusten ja suunnitelmien jälkeen, Setälä toteaa.