Tanelinrantaan ei suunnitteilla uusia tontteja

Tanelinrannan yleissuunnitelma painottaa luonnonympäristön säilyttämistä ja liikuntapaikkojen kehittämistä.

Tanelinranta tunnetaan uimapaikastaan ja ulkoilureitistöstään, joka palvelee talvella latu-urina, kesällä lenkkipolkuina. Liikuntapainotteisuus näkyy hyväksytyssä yleissuunnitelmassa.

–  Alueelle ei myöskään olla rakentamassa lisää liikuntahalleja. Kehittämisen painopiste on pienialaisten monipuolisten liikuntapaikkojen rakentamisessa, selvittää yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen Seinäjoen kaupungilta.

Kaupungin omistamalla maalla on myös yksityisiä toimijoita, joita muiden sidosryhmien sekä asukkaiden ohella on kuultu suunnitelman laadinnassa. Kilpailutuksen kautta suunnittelutyöhön valittu helsinkiläinen arkkitehtitoimisto laati kaksi luonnosta, joita yhdistelemällä päädyttiin kaupunkiympäristölautakunnan marraskuussa hyväksymään yleissuunnitelmaan. Kokonaisuus on kaupunkiympäristön, liikuntatoimen, puistotoimen sekä nuorisotoimen yhteinen hanke.

– Suunnitelma ei ole toteuttamispäätös, mutta sen pohjalta budjettien mahdollistaessa kaupungin eri toimialat voivat lähteä toteuttamaan suunnitelmaa. Esimerkiksi huomattava pysäköintialueen laajennus on suuri investointi, joka vaatii useamman vuoden päästäkseen toteutukseen. Pienempiä elementtejä, kuten pukukoppeja tai hiekkakenttiä, on tietenkin helpompi hallinnollisesti toteuttaa nopeallakin aikataululla.

Parkkialueita lisätään ja kevyenliikenteen väyliä uudistetaan niin, että alueen liikenne on toimivaa ja turvallista.

– Kehittämisen tavoite on palvella myös Tanelinrannan koulun ja päiväkodin tarpeita. Nuorten toiveita on kuultu ja esimerkiksi skeittiparkki sekä pumptrac-rata kuuluvat suunnitelmaan. Kesäkahvila on yksi suunnitelmaan kuuluva, alueen käyttöä tukeva tekijä.

Asukkaiden toiveen mukaisesti Tanelinrannan metsikköä ei olla tonteiksi kaavoittamassa, vaan se säilyy luonnonympäristönä.

Frisbeegolf ei lammen ympäristöön mahdu, mutta sille haetaan sijoituspaikkaa muualta Hyllykallion tai Tanelinrannan alueelta.

– Alue on rajallinen, kaikkea toivottua ei voida siihen mahduttaa. Mutta ideat pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan toisaalla.

Yleissuunnitelma on nähtävillä kaupungin sivuilla. Siihen on kirjattu muun muassa padel-, rantalentopallo- ja katukoripallokenttiä, ulkoliikuntapiste, pelinurmi, joogatasanne, ulkopingispöytiä, piknikpöytiä ja puistoshakki.