Seinäjoen keskustan liikenneselvitys etenee kaupunginhallitukselle

Seinäjoen keskustan liikennejärjestelyjä pyritään kehittämään viihtyisyyttä lisäävään suuntaan, mikä tutkitusti tukee keskustan vetovoimaisuutta. Samalla kadunvarsipysäköinnin määrä halutaan kuitenkin maksimoida.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liikenneselvityksen vaihtoehtoa numero kolme, joka tiivistettynä on suunnitelmavaihtoehdoista se, jossa autoilulle ja pysäköinnille jää keskustassa eniten tilaa ja viheralueille vähiten sijaa.

– Lautakunnassa käytiin keskustelua vaihtoehdoista. Esillä on ollut huoli parkkipaikkojen riittävyydestä keskustan katujen varsilla, selvittää suunnittelupäällikkö Keijo Kaistila Seinäjoen kaupungilta.

Pysäköinnin osalta tulevaisuuden visioissa keskustan asukkaita ja asiakkaita palvelevat pysäköintilaitokset, joita on suunnitteilla useita.

– Toriparkin laajennus sekä Maakunnankadun ja aseman alueen pysäköintilaitokset tulevat palvelemaan keskustassa asioivia laajasti, mutta niiden toteutus vie aikansa. Kokonaisuutena liikennesuunnittelu on pitkäjänteistä työtä, jonka voi odottaa valmistuvan vuosikymmenen saatossa, Kaistila toteaa.

Liikenneselvityksen parissa on tehty vuoden verran työtä valmistelun ja suunnittelun kanssa.

– Työtä on ohjannut edellisen valtuustokauden Keskustan kehittämistyöryhmä. Liikenneselvitys on laadittu keskustan osayleiskaavan selvitykseksi ja keskustan liikennesuunnitelmaksi. Selvityksessä on esitetty ydinkeskustan katujen liikennöinnin pääperiaatteet ottaen huomioon kaikki kulkumuodot, Kaistila sanoo.

Selvityksessä on kaduittain esitetty eri liikennemuotojen, kadunvarsipysäköinnin ja ympäristönhoidon pääperiaatteet. Selvitys luo pohjan jatkossa tehtävälle yksityiskohtaiselle katusuunnittelulle.

– Suunnittelussa on otettava huomioon esimerkiksi katujen kapeus ja sen rajaamat mahdollisuudet. Tavoite on näissä rajoissa kehittää keskustan liikennettä modernien vaatimusten mukaisiksi.

Tavoitteena on elinvoimaisuus, saavutettavuus kaikilla liikkumismuodoilla, kestävä liikkuminen, turvallisuuden lisääminen ja keskustan kytkeytyminen Aseman alueeseen.

– Käytännössä lautakunnan ehdottama suunnitelma ei tuo autoilijoille keskustaan muutosta kuin siihen, että katuja ajetaan kapeammalla väylällä tilaa kevyelle liikenteelle tehden ja ajetaan hiljaisemmalla nopeudella. Saavutettavuus keskustassa säilyy kattavana, kuten tähänkin asti. Vaikka katuja pyritään rauhoittamaan, yhtäkään ei olla sulkemassa niin, että niihin ei esimerkiksi huoltoajo olisi mahdollista, Kaistila korostaa.