Ohjaamo on nuorten tukena arjessa

Ohjaamo on monialainen maksuton palvelu eri elämäntilanteessa oleville nuorille. Apua voi hakea niin kesätyöllistymiseen, yrittäjyyteen, kouluttautumiseen kuin hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Matalalla kynnyksellä.

Etelä-Pohjanmaalla toimii seitsemän Ohjaamoa. Vuodesta 2016 maakunnassa toimintansa aloittaneiden Ohjaamoiden ideana on koota useamman alan palvelut yhden oven taakse, helposti saatavilla oleviksi. Toimintaa rahoittavat kunnat ja valtio.

– Meillä on nyt meneillään valtakunnallinen Ohjaamoviikko, jonka aikana eri paikkakuntien Ohjaamot kertovat toiminnastaan ja järjestävät nuorille kaikenlaista mukavaa aktiviteettia. Ihanaa, että vihdoin koronatilanteen salliessa päästään järjestämään tapahtumia, kuten Ilmajoella järjestettävä kesätyötapahtuma, sanoo ohjaamokoordinaattori Jonna Heinonen.

Erilaiset työpajat, joissa esimerkiksi opastetaan ansioluettelon tai työhakemusten täyttöön, ovat osa toimintaa. Tärkein tehtävä on kuitenkin ottaa nuoret vastaan yksilöinä, yksin tai yhdessä läheisensä tai vaikka koulun opon kanssa, ja olla avuksi.

– Me myös kehitämme toimintaa nuoria kuunnellen. Konkreettisesti, sillä nuoria on mukana kehittämistyön asiakasraadeissa. On silmiä avaavaa kuulla, miten nuoret itse näkevät ja kokevat avuntarpeensa. Heiltä saadaan ajatuksia, joita toteuttamalla meillä on mahdollisuus saavuttaa esimerkiksi some-kanavilla yhä useampi nuori, kuvaa Heinonen.

Seinäjoen Ohjaamon ovet ovat avoinna neljänä päivänä viikossa, ilman ajanvarausta. Juttelemaan voi tulla mistä tahansa mieltä askarruttavasta. Myös yhteistyötoimijat, kuten koulu tai sosiaalitoimi, voivat vinkata nuorelle Ohjaamon palvelusta.

– Etsimme yhdessä vastaukset kysymyksiin. Esimerkiksi järjestämme koulutusalaa pohtivalle nuorelle uraohjausta oppilaitosten kanssa yhteistyössä. Tai tarvittaessa otetaan etäyhteys Kelan palvelupisteeseen ja hoidetaan yhdessä asioita sinne suuntaan. Aiheena voi olla asumiseen, opiskeluun, toimeentuloon tai arjen hallintaan liittyviä haasteita. Jos ei meiltä heti löydy vastausta nuoren kysymykseen, me selvitämme asian. Laaja verkosto toiminnan takana mahdollistaa sen, että Ohjaamon kautta pystytään olemaan nuoren apuna elämän eri vaiheissa ja erilaisissa haasteissa, Heinonen korostaa.

Koronapandemian aikana nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat lisääntyneet. Ohjaamotoiminnassa tähän reagoidaan järjestämällä Nuorten hyvinvoinnin teemavuoden, jonka Ohjaamoviikko nyt aloittaa.

– Meiltä voi tukea voi saada paikan päällä Ohjaamossa, puhelimitse tai verkon välityksellä, aina itselle sopivalla tavalla, Heinonen sanoo.