Ajokorttiuudistus muutti opetuksen

Neljä vuotta sitten voimaan tullut ajokorttiuudistus muutti kertaheitolla suomalaisen autokoulun. Alan ammattilaiset ovat huolissaan liikenneturvallisuuden kehittymisestä.

Kun nyt ajokorttia ajavien 17- ja 18-vuotiaiden vanhemmat suorittivat omaa ajokorttiaan 90-luvulla, autokouluoppilaaksi kirjauduttiin kuukausia ennen täysi-ikäisyyden saavuttamista, jotta varmasti ehdittiin suorittaa kaikki teoria- ja ajotunnit ennen syntymäpäivää. Toisin on nyt. Kortin voi tehokkaimmillaan suorittaa parissa viikossa.

– Ensimmäistä ajokorttia suorittavan on käytävä neljän tunnin kurssi, jonka päälle on henkilöautokortin osalta neljä tuntia teoriaopintoja. Kaikki teoriat voidaan suorittaa verkossa itse opiskellen. Ajotunteja on vähimmillään 14, näistä osa, muun muassa liukkaalla ajamisen harjoittelu, voidaan suorittaa simulaattorilla. Näillä opeilla lähdetään ajokokeeseen ja liikenteeseen, kuvaa yrittäjä Timo Suominen Kauhavan Ajokoulutus Oy:stä. Suominen on jäsenenä autokoululiiton hallituksessa ja Liikenneturvallisuuden edistämissäätiön hallituksessa.

Ajokorttiuudistuksella pyrittiin helpottamaan ja joustavoittamaan ajokortin suorittamista. Taitava oppilas saa korttinsa vähemmillä kustannuksilla ja ajankäytöllä kuin kokemattomampi.

– Oppilas voi valita minimikoulutuksen, ja jos taidot karttuvat riittävästi, se riittää. Mutta aika usein todetaan oppilaan kanssa tai epäonnistuneen ajokokeen kautta, että lisätunneille on tarvetta. Ajokokeessa epäonnistuneiden määrä on kasvanut uudistuksen myötä, arvioi liikenneopettaja Antti Salokorpi Nurmon Autokoulusta.

Opetuksen määrän radikaali pudotus näkyy liikenteeseen kuljettajiksi siirtyvien taidoissa ja tiedoissa. Kattava liikenneturvallisuutta painottava koulutus korvattiin itseopiskelulla.

– Uudistuksen taustalla on ajatus, että oppilaat hakevat netistä ne tiedot, joita liikenteessä tarvitsevat. Osa varmasti näin tekee, mutta moni ei. Uudistuksessa mentiin hinta edellä, ja pelkäänpä, että seuraamukset näkyvät viiveellä liikenneturvallisuudessa, pohtii Suominen.

Meiltä on viety mahdollisuus antaa kattavaa opetusta ja vaikuttaa asenteisiin ja sitä kautta liikennekulttuuriin.

Timo Suominen

Nykyisessä ajo-opetuksessa myös simulaattoriharjoittelun iso osuus on hämmentävä seikka, sillä aito liikenteen seassa tapahtuva harjoittelu on eri asia, kuin tietokoneen äärellä tehty simulaatioajo.

– Toteutettu uudistus oli suomalainen keksintö. Siinä, missä muualla Euroopassa on vahvistettu ajo-opetuksen merkitystä, meillä mentiin päinvastaiseen suuntaan. Aiemmin oppilaat saivat teoriatunneilla tiedot, joita liikenteeseen lähdettiin käytännössä harjoittelemaan. Nyt ajotuntien aikana joutuu opettamaan perusasioita, kun osalla itsenäinen verkko-opiskelu ei ole sujunut toivotusti. Alan ammattilaiset keskuudessa tilanne on aiheuttanut paljon turhautumista, kun meiltä on viety mahdollisuus antaa kattavaa opetusta ja vaikuttaa asenteisiin ja sitä kautta liikennekulttuuriin, Suominen pohtii.

Liikenne on samaa kuin vuosikymmenet sitten, mutta erilaisia ajoneuvoryhmiä on entistä enemmän ja liikennemäärät ovat kasvaneet.

– Maakunnassa suurimmalla osalla henkilöautokorttia suorittavista on jo entuudestaan mopo- tai traktorikortti. Tietenkin se näkyy kuljettajan valmiuksissa ja varmuutena ajoneuvojen käsittelyssä, kun taustalla on ajokokemusta, vaikkapa peltoauton ratista. Sellaisten nuorten osuus, joilla kokemusta on, on kuitenkin vähentynyt myös maaseudulla, Salokorpi toteaa.

Suurin osa suorittaa henkilöautokortin manuaalivaihteisella autolla, vaikka uudesta autokannasta valtaosa on automaattivaihteistolla varustettuja.

– Se kannattaa ehdottomasti, vaikka kotona automaattivaihteinen auto olisikin, sillä se sallii molempien autojen ajamisen. Automaattivaihteisella kortin suorittanut ei saa ajaa manuaalivaihteista autoa, selvittää Salokorpi.

Ikäpoikkeusluvalla 17-vuotiaana kortin suorittavien osuus on maakunnassa jo suurempi, kuin 18-vuotiaiden kokelaiden. Eduskunta saa keväällä käsiteltäväkseen lakimuutosesityksen, joka helpottaa 17-vuotiaiden ajokortin hankintaa, kun he voivat jatkossa suorittaa ajokortin huoltajan suostumuksella. Tiukennuksiakin on luvassa, sillä viikonloppuisin autoilu olisi 17-vuotiailta yöaikaan kielletty.

– Yksilöt kehittyvät ja kypsyvät eri tahtia, se pätee myös autolla ajamiseen ja kykyyn havainnoida ja arvioida liikennettä. Hajontaa on ja erot valmiuksissa ovat suuria. Mutta kokonaisuutena, kyllä sen vuoden ikäeron vaikutuksen nuorissa huomaa. Myös itsenäinen verkko-opiskelu, jota korona-aika lisäsi, sopii osalle, mutta ei kaikille, huomauttaa Salokorpi.