SPR:n vapaaehtoistyö tutuksi somen kautta

Suomen Punainen Risti kutsuu myös nuoret mukaan vapaaehtoistyöhön. Jokaiselle löytyy sopiva tapa auttaa. Näitä tapoja esittelee SeAMKin kanssa yhteistyössä tuotettava some-kampanja Punainen Vintti.

Ukrainan sota on herättänyt suomalaisissa hyväntekemisen halun aivan uudella tavalla. Sodan läheisyys muistuttaa, että jonakin päivänä minä itse voin olla avun tarpeessa. SPR:n ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon opiskelijoiden yhdessä toteuttama Punainen Vintti-kampanja muistuttaa, että vapaaehtoistyö on arvokasta, kunnioitettavaa ja antaa sekä tekijälle että avun saajalle paljon.

– Kaikki tuntevat vapaaehtoistyön käsitteenä, mutta moniko tietää, mitä kaikkea se pitää sisällään? Sen sijaan, että ajattelee, että ei minulta löydy aikaa uhrattavaksi vapaaehtoistyöhön me kannustamme ajattelemaan, miten arvokasta on, että saan olla osallisena auttamisessa ja tekemässä merkityksellistä työtä, korostaa kulttuurituotannon opiskelija Elina Kulmala.

Punainen Vintti -kampanja lähestyy SPR:n vapaaehtoistyötä työntekijöiden näkökulmasta.

– Sosiaalisessa mediassa toteutettava kampanja on suunnattu erityisesti nuorille ja tarkoitus on herättää nuorten mielenkiinto vapaaehtoistyötä kohtaa. Kampanjamme on hyvä muistutus siitä, että paljon hyvää voi tehdä kotiympäristössäkin, pohtii kampanjan vastuutuottaja Kaisa Ollila.

Vapaaehtoistyötä tuodaan kampanjassa uudesta kulmasta esille, erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin viestiä kohdentaen.

– SPR piiri toimii kyllä some-kanavissa, mutta tällä kampanjalla halutaan herätellä some-toimintaa ja viedä viestiä nuoremmille, että auttamisen muotoja löytyy jokaiselle. Vapaaehtoistyötä tekevien kertomusten kautta avataan juuri työn monipuolisuutta. Samalla tuomme esille vapaaehtoistyön hiljaisia sankareita, Kulmala kertoo.

SPR:n toiminta on siis paljon muutakin, kuin kaikille tuttu lipaskeräys marketin pihassa.

Kaisa Ollila

Kampanjassa myös korostetaan, että työtä voi tehdä yhden kampanjan tai tempauksen verran tai sitoutumalla säännölliseen toimintaan.

– Esimerkiksi ensiapuryhmät ovat mukana kaikissa suurissa tapahtumissa, kuten kesän festareilla. Tämä voisi olla nuorelle kiinnostava tapa olla mukana, kiinnostavassa ympäristössä. Korona-aika lisäsi yksinäisyyttä ja siten ystävätoiminnalla on yhä enemmän tilausta. SPR:n toiminta on siis paljon muutakin, kuin kaikille tuttu lipaskeräys marketin pihassa, Ollila huomauttaa.

Ensimmäisen vuoden kulttuurituottajaopiskelijaryhmä toteuttaa sosiaalisen median kampanjan huhtikuussa. On sattumaa, että kampanja osuu aikaan, jolloin Ukrainan sota on nostanut SPR:n vapaaehtoistyön muodot laajasti esille.

– Ajankohta oli sovittu ennen sodan syttymistä, sillä vapaaehtoisia tarvitaan toimintaan aina ja monissa eri muodoissa. Mutta varmasti aika on sellainen, että kynnys lähteä vapaaehtoistyöhön on matalampi, Kulmala toteaa.

Samalla on hyvä hetki muistuttaa ensiaputaitojen perusteiden hallinnan merkityksestä.

– On hyvä pysähtyä miettimään, osaako itse auttaa hädässä olevaa. Perustaidot ensiavusta on helppo hankkia. Niiden myötä onnettomuustilanne tai vastaava on paljon varmempi kohdata. Koulujen ja työpaikkojen ensiapukoulutusta olisi hyvä kehittää laajemminkin, pohtii Kulmala.