Pakolaisia autetaan Seinäjoella monin tavoin

Vastaanottokeskus ja palvelupiste sotapakolaisille Seinäjoella

Seinäjoella avattu, Ukrainan pakolaisille tarkoitettu vastaanottokeskus asuttaa 200 sotaa pakoon lähtenyttä koditonta. Hajautusmallilla toimivaa keskusta pyörittää SPR, kuten myös Törnävälle perustettua, yksityismajoitukseen asettuneiden auttamiseksi perustettua palvelupistettä.

– Vastaanottokeskus toimii hajautusmallilla, eli toisin, kuin Seinäjoella vuosina 2015 - 2017 toiminut kiinteä vastaanttokeskus, avaa SPR:n Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Tero Hintsa.

Hintsan mukaan hajautettu malli konkretisoituu vuokra-asuntojen osoittamisena pakolaisten käyttöön.

– Olemme vuokranneet kaikkiaan 15 asuntoa eri puolilta Seinäjokea, mukana on eri toimijoiden kanssa tehtyjä vuokrasopimuksia, Hintsa toteaa.

Yksi tällainen toimija on kaupungin vuokra-asuntoyhtiä Sevas, joka on tehnyt kuudesta asunnosta vuokrasopimuksen SPR:n kanssa.

– Asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, vahvistaa Sevasin toimitusjohtaja Sami Siikala.

Viime viikon ja saapuneiden pakolaisten suuren määrän jälkeen on oletettavaa, että tällaisia hätämajoitustiloja tullaan tarvitsemaan muuallakin.

Hänen mukaansa vuokralaisten määrän tai heidän sijoittumisensa tarkempi paljastaminen ei onnistu, vaan on ”Sevasin ja SPR:n välinen asia”.

– Sen voin kertoa, että vuokrasopimukset on tehty toistaiseksi voimassa oleviksi.

Siikalan mukaan Sevasilla on pakolaisten kannalta katsottuna hankala tilanne, sillä asuntojen käyttöaste on tällä erää varsin korkea.

– Sanoisin silti, että kyllä tässä meilläkin on sellainen talvisodan henki. Olemme pieni osa tätä kokonaisuutta, mutta auttamisen halu on vahva.

Yksityismajoituksessa olevien avuksi perustettu palvelupiste käynnistelee toimintaansa Törnävällä, Seuralantie 7:ssä parhaillaan.

– Palvelupiste huolehtii yksityismajoituksessa olevien, kansainvälistä suojelua hakevien lakisääteisistä palveluista, kuten vastaanottoraha, sosiaali- ja terveyspalvelut, tulkkipalvelut sekä ohjaus ja neuvonta, Tero Hintsa luettelee.

Hintsan mukaan palvelupisteen henkilöstön rekrytointi ”elää vielä”, mutta ainakin palvelupisteen johtaja, muutamia ohjaajia sekä sairaanhoitaja pisteessä tulee työskentelemään.

– Tarkoitus on päästä täysipainoisesti toimintaan kiinni. Sitä hieman hidastaa se, että osaa palkatusta henkilöstöstä odotellaan vielä. Osa on irtisanoutunut edellisestä työstään ja irtisanomisaika hidastaa heidän siirtymäänsä Törnävän pisteeseen, Hintsa toteaa.

Yhteismajoituksessa asuvien palevlupiste tulee olemaan auki arkipäisin. Tarkemmat ajat täsmentyvät myöhemmin.

Seinäjoelle on avautumassa lisäksi hätämajoitustoimipiste. Sinne voidaan majoittaa tilapäistä suojelua saava tai turvapaikkaa hakenut henkilö, ennen kuin hän pääsee muuttamaan pitkäaikaisempaan majoitukseen vastaanottokeskuksen tarjoamaan asuntoon. Majoitus voi järjestyä myös muulla tavoin.

Pisteen tarpeellisuus on Hintsan mukaan ilmeinen.

– Viime viikon ja saapuneiden pakolaisten suuren määrän jälkeen on oletettavaa, että tällaisia hätämajoitustiloja tullaan tarvitsemaan muuallakin.

Tarkkaa sijoituspaikkaa Seinäjoen hätämajoitukselle Hintsa ei vielä alkuviikosta osannut kertoa.

– Tilojen suhteen on vielä vähän yksityiskohtia avoinna.

Laaja-alaisten avustoimien yhteenlaskettu hintalappu on mittava.

– Mahdotonta tässä vaiheessa ynnätä kokonaiskustannuksia, mitä pakolaisten sijoittaminen ja eri avustuspisteet yhteensä maksavat Kustannuksista vastavat maahanmuuttovirasto ja sisäasianministeriö.