Ukrainalaiset lapset pääsevät Seinäjoella heti kouluun

Seinäjoelle saapuvat sotaa paenneet ukrainalaiset lapset pääsevät kouluun mahdollisimman pian, ilman etukäteistä terveystarkastusta. Kyse on inhimillisestä valinnasta.

Ukrainan sodan vuoksi kotinsa ja kotimaansa jättäneet lapset ja nuoret pyritään saattamaan koulutyön pariin mahdollisimman nopeasti. Säännöllinen koulun rytmittämä arki tukee traumaattisista kokemuksista toipuvia lapsia.

-Pakolaisstatuksella tuleville lapsille on varattu Seinäjoella valmistavan opetuksen paikka. Tämä VALO-opetus on keskitetty alakoulujen osalta Marttilan ja Lintuviidan kouluihin, yläkouluikäisille Seinäjoen lyseolle. Lisäksi Nurmon alueella on muutaman vuoden ajan ollut VALO-opetukseen palkattu määräaikainen opettaja, jolle kuuluu maahanmuuttajien opetuksen tuki Nurmon yläkouluun ja Valkiavuoren kouluun keskitetyssä opetuksessa, selvittää perusopetusjohtaja Jari Jaskari Seinäjoen kaupungilta.

Tällä hetkellä ukrainalaisia lapsia on oppilaina Marttilassa ja Seinäjoen lyseolla, ja yksittäisiä oppilaita Lintuviidan koulussa. Koulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen mukaisesti.

– Seuraamme tilanteen kehitystä päivittäin. Marttilan koulussa tämän viikon loppuun mennessä on 19 ukrainalaista oppilasta, ja Seinäjoen lyseolla on viikon loppuun mennessä 14 nuorta. Mikäli Peräseinäjoen tai Ylistaron alueelle asettuu ukrainalaisia oppilaita, niin toistaiseksi he kulkevat keskustan kouluissa, mikäli kuljetusreitit sen mahdollistavat, Jaskari kertoo.

Kaupunki varautuu pakolaisten määrän kasvuun ja lisähenkilöstön palkkaamiseen tilanteen mukaan.

– Tärkeintä tässä tilanteessa on muistaa inhimillisen kohtaamisen tärkeys ja tukea sotaa paenneita lapsia ja nuoria niin koulun kuin vapaa-ajan toiminnassa, muistuttaa Jaskari.

Valmistavassa opetuksessa kielenä on suomi. VALO-opetus kestää lukuvuoden verran, kielellisten taitojen kehityksestä riippuen.

– Opetuksen tarkoitus on johdattaa lapset suomen kielen pariin ja opettaa kieltä niin, että siirtyminen tavalliselle koululuokalle onnistuu kunkin henkilökohtaisen oppimistahdin mukaan mahdollisimman nopeasti. Koulunkäynnin tukena toki tarvitaan myös ukrainan tai venäjän kielen taitavia avustajia, Jaskari kertoo.

Kun tietyn kieliryhmän oppilaita on alueella riittävästi, heille järjestetään kaupungin toimesta opetusta myös omalla äidinkielellä. Näin tullaan toimimaan myös ukrainalaisten kohdalla.

– Äidinkieli on yksilön identiteetin muodostumisessa niin keskeinen seikka, että sen kehitys tulee turvata myös tässä tilanteessa, Jaskari korostaa.

Seinäjoella on tehty päätös, että terveystarkastusta ei vaadita sotaa paenneilta lapsilta ennen koulun aloittamista. Näin lapset pääsevät kouluarkeen mahdollisimman nopeasti.

– Kouluterveydenhuolto huolehtii sitten lasten normaalista kouluterveystarkastuksesta. Laajemmin Ukrainan sotaa pakenevien terveystarkastusten koordinoinnista huolehtii SPR:n johtama vastaanottokeskus. Käytännöt ovat muotoutumassa ja tilanteessa tehdään monialaista yhteistyötä, selvittää johtava ylilääkäri Tiina Perä Seinäjoen terveyskeskuksesta.

Terve lapsi on tervetullut kouluun kuten normaaliin käytäntöön kuuluu. Mahdolliset puutteet esimerkiksi lasten rokotusohjelmissa korjataan kouluterveydenhuollon kautta.

– Kovin huolissaan suomalaisten ei tarvitse tarttuvientautien osalta olla, sillä meillä on laaja hyvä rokotuskattavuus suomalaisen rokotusohjelman mukaisesti. Eivät mahdolliset tartuntataudit rokotettuja lapsia tai aikuisia uhkaa. Jos keskusteluissa esillä ollutta tuberkuloosia ilmenisi, se ei todennäköisesti jäisi huomaamatta jo oireiden vuoksi. Terveystarkastuksen yhteydessä otetut keuhkokuvat myös paljastavat taudin, rauhoittaa Perä.

– Näkisin, että tärkein asia sodan julmuuksia kokeneille ja paenneille lapsille on henkisen tuen tarjoaminen. Sitä he tarvitsevat, jotta elämä voi jatkua, Perä päättää.