Maahanmuuttajille rekrytointitapahtuma Seinäjoella

MONI-info ja VETO-hanke järjestävät ensi keskiviikkona Get Hired! -rekrytointitapahtuman maahanmuuttajille. Heistä jokainen on tervetullut paikanpäälle, myös he, jotka vasta odottavat tilapäisen suojelun päätöstä.

Työ kiinnittää yksilön yhteiskuntaan ja antaa elämälle merkitystä. Siksi maahanmuuttajat, niin Ukrainan sotaa paenneet pakolaiset kuin muutkin maahanmuuttajat, pyritään ohjaamaan työelämään mahdollisimman nopeasti. MONI-info yhdessä työllistymisen edistämisen VETO-hankkeen kanssa järjestää 20. huhtikuuta Toimintojentalolla Get Hired! -rekrytointitapahtuman.

-Tapahtuman tarkoitus on saattaa yhteen työnantajat ja Seinäjoen alueella asuvat maahanmuuttajat. Kutsumme mukaan eri alojen yrityksiä. Erityisesti maataloussektorilla on tarvetta työvoimalle, kertoo työnsuunnittelija Jaana Koivuluoma VETO-hankkeesta.

Rekrytointitapahtumalla on selkeä tilaus nyt, kun ukrainalaisia on saapunut Seinäjoen alueelle ja he kaipaavat tietoa työllistymismahdollisuuksista.

– Pyrimme kartoittamaan maahantulijoiden osaamisen heti heidän saavuttuaan tänne. Osaajia on laidasta laitaan, eri aloilta. Keskusteluissa ukrainalaisten kanssa on käynyt hyvin ilmi heidän pääviestinsä: he haluavat töihin, oli ala mikä tahansa. He kokevat työllistymisen erittäin tärkeäksi, korostaa maahanmuuttajakoordinaattori Fia Hafiz MONI-infosta.

Tapahtumassa on mukana TE-keskuksen asiantuntija. Lisäksi yritykset esittelevät toimintaansa.

– Keskusteluun ja vuoropuheluun on mahdollisuus. Me pyrimme tapahtumassa konkreettisiin tuloksiin, työnantajien ja työnhakijoiden yhteen saattamiseen. Tilaisuudessa on mahdollista luoda kontakti, jota voidaan viedä sitten eteenpäin kohti työsuhdetta, painottaa Koivuluoma.

Tapahtumaan toivotetaan tervetulleeksi kaikki työnantajat ja maahanmuuttajat, taustasta riippumatta.

– Tämä on matalan kynnyksen tapahtuma, kohtaamispaikka, jossa jaetaan tietoa kaikesta maahanmuuttajan työllistämiseen liittyvästä. Niin byrokratiasta kuin ratkaisuista, joilla voi ylittää kielimuurin haasteen, Koivuluoma kertoo.

Kansainvälisessä rekrytoinnissa suurin haaste onkin usein yhteisen kielen löytäminen.

– Muistutamme, että yhteisen kielen puuttuminen on hidaste, mutta ei este. Toivon, että kukaan työnantaja ei menetä hyvää motivoitunutta työntekijää siksi, että empii kielikysymyksen äärellä. Hyällä perehdyttämisellä ja kädestä opettamalla voidaan useammat työtehtävät neuvoa, työturvallisuudesta tinkimättä, sanoo Koivuluoma.

Get Hired-tapahtuman kaltaisella toiminnalla Etelä-Pohjanmaa välittää viestiä maakunnasta, jossa maahanmuuttajat otetaan vastaan ystävällisesti.

– Tällaisella toiminnalla nostetaan hienolla tavalla koko maakunnan brändiä kansainvälistyvänä maakuntana, Hafiz toteaa.

MONI-info ja VETO-hanke pyrkivät madaltamaan kynnystä kansainvälisen rekrytointiin. Neuvontaa maahanmuuttajan palkkaamisesta tarjotaan myös työnantajille.

– Jokainen tilapäistä suojelua hakeva Ukrainan sotapakolainen saa työnteko-oikeuden jo hakemuksen yhteydessä. Tämä koskee ainoastaan tilapäisen suojelun hakijoita. Muiden maahanmuuttajien on odotettava MIGRIn myöntämää työnteko-oikeutta ennen työnteon aloittamista. Jos tilapäisen suojelun statuksen saaneen työsuhde halutaan vakinaistaa, sitten ajankohtaistuu pysyvän työluvan hakeminen, Hafiz selvittää.

Ketään ei voi palkata ennen työnteko-oikeuden myöntämistä. Sanomatta selvää on, että työehtosopimusten mukainen palkkaus koskee myös maahanmuuttajia.

– Mahdollisissa ongelmatilanteissa MONI-infoon voi olla yhteydessä, matalalla kynnyksellä, Hafiz muistuttaa.

Get Hired!

Get Hired-rekrytointitapahtuma ke 20.4. Seinäjoella Toimintojentalolla klo 17, ennakkoilmoittautuminen MONI-infon Facebook-sivujen kautta.

MONI-info on ESR-rahoitteinen hanke, joka neuvoo ja ohjaa Seinäjoen maahanmuuttajia työttömyyttä, työssäkäyntiä, koulutusta tai muuta arkea koskevissa asioissa.

VETO-hanke on Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoima ESR-rahoitteinen työllistämishanke, jossa yhdistyvät työvalmennus ja elintapaohjaus. Hankkeessa toteutetaan maahanmuuttajille suunnattu pilotti vuonna 2022.

Etusivulla nyt

Luetuimmat