Seinäjoen asukasbudjetointi kiinnosti äänestäjiä

Seinäjoen asukkaat saivat äänestää 50 000 euron kohdentumisesta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Valituiksi tuli liikunnallisten kohteiden lisäksi koululaisille suunnattu Mielen hyvinvoinnin kurssi.

Seinäjoen toisen asukasbudjetin äänestys kävi ensimmäistä, marraskuussa järjestettyä, äänestystä vilkkaampana ja yhteensä ääniä annettiin 857 kappaletta.

– Tämän vuoden asukasbudjetin teemana on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Äänestysvaiheeseen menevien ideoiden kokonaiskustannusarvio oli 395 000 euroa, mikä kertoo siitä, että jatkossa asukasbudjetointiin kaivattaisiin suurempi summa nyt käytössä olleen 50 000 euron sijaan, arvioi vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila Seinäjoen kaupungilta.

Mattila on tyytyväinen äänestysaktiivisuuteen.

– Kaikki uusi vaatii sisäänajoa ja kärsivällisyyttä, jotta siihen opitaan. On hienoa, että asukkaat ovat kiinnostuneet tästä vaikuttamismahdollisuudesta. Juuri asukkaiden aktivointi lähidemokratian näkökulmasta on osallistuvan budjetoinnin keskeinen tavoite, sanoo Mattila.

Keskimäärin asukkaat äänestivät 37 600 euron edestä ja valitsivat kolme projektia. Toteutukseen lähtee hyvin erityyppisiä projekteja.

– Tämä on tosi kiinnostavaa, koska näin tavoitamme erilaisia kohderyhmiä, eri puolella kaupunkia. Kirjastoihin lainattavaksi tulevat peli- ja liikuntavälineet sekä katukoriskenttä, ulkopingispöydät ja frisbeegolf-korit palvelevat kaikkia kaupunkilaisia. Kouluille hankitaan urheiluvälineitä ja järjestetään mielenhyvinvointi-kurssi. Kolmessa kylässä, jotka sijaitsevat Ylistarossa, Peräseinäjoella ja Nurmossa, järjestetään tulevana kesänä urheilukenttätoimintaa. Näitä kaikkia projekteja lähdetään nyt suunnittelemaan tarkemmin ja ne toteutetaan tämän vuoden aikana, toteaa Mattila.

Oman äänen vaikutus on nähtävissä konkreettisina tuloksina nopeassa aikataulussa, kun asukkaiden valitsemat kohteet rakennetaan jo saman vuoden aikana.

Liikunnallisten kohteiden lisäksi mukaan valikoitui koululaisten mielen hyvinvointia tukeva kurssi.

– Maailmantilanne koronan ja Ukrainan sodan keskellä on pitkään heijastunut ilmapiiriin ja keskusteluun hyvinvoinnista. Muun muassa kaupunkistrategiakyselyssä on noussut esille huoli hyvinvoinnista ja turvallisuuden tunteen tärkeydestä. Tämä näkyy nyt myös asukasbudjettiäänestyksessä, pohtii Mattila.

Asukasbudjetin seuraavassa vaiheessa läpi menneiden projektien suunnittelua jatketaan ja tehdään tarkemmat projektisuunnitelmat. Läpimenneiden projektien toteutusta voi seurata meidan.seinajoki.fi-sivustolla. Projektit toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Toteutettavaksi valitut hankkeet palvelevat kaupunkilaisia laajasti.

– Eräänlainen solidaarisuus näkyy valinnoissa. Valtaosa valituista kohteista palvelee kaikkia kuntalaisia alueesta riippumatta. Jännitin tuloksia etukäteen, sillä kaikki listalle päätyneet olivat tosi hyviä hankkeita, sanoo Mattila.

Hankkeet toteutetaan kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden työnä tämän vuoden aikana. Edellisen asukasbudjettiäänestyksen voittajat ovat pian käyttövalmiina.

– Parasta aikaa viimeistellään urheilutalon lähistöllä olevan Fiilispuiston koriskenttää ja kesäkioskia. Samoin keskustaan sijoittuvat kukkatelineet, roskikset ja pyörätelineet sijoitetaan pian paikoilleen, kertoo Mattila.

Asukasbudjetti on Seinäjoen kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia.

– Asukasbudjetointi on suurempien kaupunkien toteuttama malli, jolla asukkaita aktivoidaan lähidemokratian näkökulmasta osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon. Oman äänen vaikutus on nähtävissä konkreettisina tuloksina nopeassa aikataulussa, kun asukkaiden valitsemat kohteet rakennetaan jo saman vuoden aikana, Mattila pohtii.

Jatkossakin Seinäjoen kaupunki toteuttaa asukasbudjetointia, mutta sen muoto on vielä harkinnassa.

– Nyt on kokeiltu työryhmän valitsemista teemoista äänestämistä ja asukkaiden avointa ideointia. Mahdollisuuksia on monia, esimerkiksi alueittain ideointi tai erillisien teemojen välillä äänestäminen, Mattila sanoo.

Äänestykseen päätyvien ehdotusten valinta on monivaiheinen prosessi, jossa työryhmä arvioi hankkeen kustannukset, toteuttamiskelpousuuden ja tarpeen.