Etelä-Pohjanmaan työttömyys laskenut viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli 5238 työtöntä työnhakijaa huhtikuun lopussa, mikä on 23 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedotteen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä laski Etelä-Pohjanmaalla vuoden takaisesta vertailuajankohdasta 1568 henkilöllä eli 23 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski vuoden takaisesta 25 prosentilla.

Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Kuortaneella (3,4 %), Ilmajoella (4,6 %) ja Soinissa (4,6 %). Etelä-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden määrän lasku on ollut pitkään maan keskiarvon yläpuolella. Muuta maata paremman viime vuoden kehityksen myötä lasku ei ollut suhteellisesti aivan yhtä kovaa kuin muualla Suomessa, mutta määrällisesti lähennellään maakunnallisesti jo uusia ennätyslukemia työttömien työnhakijoiden määrän vähyydessä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Etelä-Pohjanmaan alueella 6,1 prosenttia, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin Pohjanmaan ELY-keskusalueen (5,6 %) jälkeen. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,1 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaalla työttömyys laski kaikissa seutukunnissa. Järviseudun ja Seinäjoen alueella lasku oli suhteellisesti voimakkainta. Etelä-Pohjanmaan kunnista suhteellisesti eniten laskua työttömien työnhakijoiden määrässä oli Kuortaneella (-45 %), Soinissa (-42 %) ja Lapualla (-31 %).

Uusia avoimia työpaikkoja Etelä-Pohjanmaalla oli kuukauden aikana 3353 kappaletta, joka oli 827 kappaletta (32,7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Eniten uusia avoimia työpaikkoja avautui palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Kuukauden aikana avoimena oli kaikkiaan 8415 työpaikkaa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.