Tutkimus: Suomalaiset luottavat uutisiin nyt enemmän kuin koskaan – Luottamukseen vaikuttavat muun muassa koulutus- ja tulotaso

Suomalaiset luottavat uutisiin enemmän kuin koskaan, kun mitataan uutisiin luottavien osuudella kansasta.

Kehitys kulkee täällä päinvastaiseen suuntaan kuin muualla, sillä useimmissa muissa maissa uutisiin luottavien osuus laski Digital News Report 2022 -kyselytutkimuksessa. Tutkimuksen tekee vuosittain Oxfordin yliopiston Reuters-instituutti.

Suomalaisista 75 prosenttia kertoo luottavansa itse seuraamiinsa uutisiin. Määrä on noussut edellisvuodesta kahdella prosenttiyksiköllä.

Useimpiin uutisiin luottavien suomalaisten osuus kasvoi 69 prosenttiin, mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna.

– Suomalaisten melko suureen luottamukseen uutisia kohtaan on useita mahdollisia selityksiä. Yleinen luottamuksen kulttuuri on Suomessa keskimääräistä vahvempi. Suomessa on myös toimittajakunnan suhteellisen vahva ammatillinen kulttuuri. Myös uutismedioiden poliittinen sitoutumattomuus voi vaikuttaa asiaan, pohtii tiedotteessa Tampereen yliopiston tutkija Esa Reunanen, joka vastasi Suomen maaraportista.

Suomessa uutisiin luotetaan yhä eniten kaikista vertailun maista. Ero on kasvanut kahden viime vuoden aikana. Muissa maissa luottamus poikkeuksellisesti nousi viime vuonna, mutta tänä vuonna lähti taas laskuun.

Valtavirran käsityksiä ja valtavirran uutismediaa kyseenalaistavien joukko on Suomessa tyypillisesti ollut varsin pieni.

– Voi olla, että jos polarisoituvat keskustelut saavat ihmiset valitsemaan tiukemmin puolensa, Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa kannoistaan epävarmat todennäköisemmin siirtyvät luottavan enemmistön kuin epäilevän vähemmistön joukkoon, Reunanen pohtii Media-alan tutkimussäätiön tiedotteessa.

Suomalaisten luottamus uutisiin vaihtelee eri väestöryhmissä.

Eniten näkemykset jakautuvat poliittisen suuntauksen mukaan: hyvin oikeistolaisesti asennoituvat luottavat uutisiin vähiten, 52 prosenttia. Eniten luottoa uutisiin on itsensä poliittisesti keskustaan sijoittavilla, 72 prosenttia. Hyvin vasemmistolaisistakin uutisiin luottaa 67 prosenttia.

Naiset luottavat uutisiin miehiä yleisemmin (73 prosenttia vs. 64 prosenttia).

Nuoret ovat vanhempia kriittisempiä: 18–34-vuotiaista 61 prosenttia luottaa uutisiin, kun 35 vuotta täyttäneiden luku on 71 prosenttia.

Hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut luottavat uutisiin pienituloisia ja heikosti koulutettuja yleisemmin: korkeasti koulutetuista useimpiin seuraamiinsa uutisiin luottaa 80 prosenttia, matalasti koulutetuista 67 prosenttia. Vähintään 60 000 euroa vuodessa tienaavista itse seuraamiinsa uutisiin luottaa 80 prosenttia, alle 20 000 euroa ansaitsevista 69 prosenttia.

Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimus vertaa uutisten käyttöä 46 maassa.

Tiedot perustuvat kyselyyn, johon kussakin maassa osallistuu noin 2 000 vastaajaa.

Tutkimus tehdään vuosittain. Suomi on ollut mukana vuodesta 2014.

Media-alan tutkimussäätiö rahoittaa raporttia.