Kuntalaisilla on osallistumisen paikka tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa

Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuiston suunnittelu on ympäristövaikutusten arviointiohjelmavaiheessa. Kuntalaiset voivat lausua näkemyksensä hankkeesta. Hanke koskettaa myös lapualaisia ja ilmajokelaisia.

Kuortaneen kunnan ja Seinäjoen puolella Nurmon alueille sijoittuvasta Napalankallioiden, Hietaharjunkankaan ja Palopättäränmäen tuulivoimapuistohankkeesta on mahdollista antaa mielipide heinäkuun ensimmäiseen päivään saakka. Sähkönsiirron reittivaihtoehdot on vedetty Kuortaneen ja Seinäjoen lisäksi myös Ilmajoen ja Lapuan alueille, joten hanke koskettaa seudulla itse puistoaluetta laajemmin.

– Yleisölle on järjestetty kaupungin, YVA-konsulttiyrityksen, hankevastaavan yrityksen Ilmattaren ja viranomaisten yhteinen infotilaisuus sekä Kuortaneella että Seinäjoella. Osa yleisöstä osallistui verkkoyhteyksien päästä Teamsilla, kertoo ylitarkastaja Heli Rasimus ELY-keskuksesta.

Avoimien yleisötilaisuuksien lisäksi kuntalaiset voivat ilmaista kantansa hankkeeseen vapaamuotoisilla mielipiteillä, jotka toimitetaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköisenä tai paperikirjeenä. Myös alueella toimivat harrasteseurat voivat antaa mielipiteensä hankkeesta. Kuntalaisten näkemys kuullaan lain velvoittamalla tavalla.

– YVA-menettelyssä kansalaisilla on täysin avoin osallistumisoikeus riippumatta siitä, onko jokin hanke omakohtaisesti koskettava vai kiinnostaako se yleisestä mielenkiinnosta. Kaikki saadut mielipiteet ja lausunnot kirjataan osaksi ELY:n antamaa lausuntoa. Jokaisella mielipiteellä on merkitystä. Lähelle tulevat asiat kiinnostavat ihmisiä, se näkyi Seinäjoen tiedotustilaisuudessakin. Yleisesti tuulivoimahankkeet ovat herättäneet kuntalaisissa aktiivisuutta teollisuushankkeita enemmän, vaikka YVA-menettely on niissä vastaavanlainen. Tuulivoimaa ajetaan nyt voimakkaasti ja se herättää kiinnostusta, sillä se on uutta eikä siitä tiedetä vielä kaikkea, Rasimus toteaa.

Kaikki saadut mielipiteet ja lausunnot kirjataan osaksi ELY:n antamaa lausuntoa. Jokaisella mielipiteellä on merkitystä.

Heli Rasimus, ylitarkastaja, ELY-keskus

ELY:n lausunnossa nostetaan esille mielipiteissä yleisimmin esitetyt kohdat.

– Kaikki mielipiteet käydään läpi ja ne toimitetaan hankevastaavalle yritykselle. Yleisesti ottaen tuulipuistohankkeista saadut mielipiteet vaihtelevat laidasta laitaan. On lyhyesti ilmaistuja kannanottoja ja on perusteltuja esityksiä. Alueen harrastetoimijoilta, kuten metsästysseuroilta ja kyläyhdistyksiltä, saadaan usein koottu kannanotto. Luontoarvoihin liittyviä perusteluja saadaan parhaiten juuri alueen luonnon ja sen erityispiirteet tuntevilta kuntalaisilta, Rasimus selvittää.

Kuntalaisilla on hankkeen eri vaiheissa useampi tilaisuus ilmaista kantansa suunnitelmiin.

– Meneillään olevan YVA-vaiheen jälkeen toinen mahdollisuus on kaavaluonnoksen YVA-vaiheessa. Kolmas mahdollisuus on suunnitelman ehdotusvaiheessa. Lisäksi järjestämme hankkeen edetessä yleisölle tiedotustilaisuuksia, sanoo hankekehityspäällikkö Noora Jaakamo Ilmatar Oy:stä.

Kuntalaisaktiivisuus ympäristöön laajasti vaikuttavassa rakentamishankkeessa on positiivista.

– Mukavasti on aktiivisuutta kuntalaisten toimesta, Jaakamo toteaa.

Hankkeen arviointiohjelmavaihe vie tämän vuoden. Kuntalaisten kannattaa olla aktiivisia juuri nyt. Mielipiteen voi antaa myös nimettömänä.

– Nyt selvitetään sitä, mitä kaikkea tulee selvittää hankkeen etenemiseksi. Yleisön kuuleminen on osa hankkeen suunnittelua, lain mukaisesti, Jaakamo sanoo.