Sosiaalinen ahdistuneisuus on nuorten kasvava haaste – koulupsykologin mukaan avun tarve lisääntynyt pitkällä aikavälillä

Seinäjoella koulupsykologitilanne on tulevan lukuvuoden vielä heikko, mutta vuoden 2023 lakiuudistus tulee lisäämään koulupsykologien määrää.

Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt valtakunnallisesti, mikä näkyy nuorten mielenterveyspalveluiden suurena kysyntänä ja palveluiden ruuhkautumisena. Nuoret kaipaavat usein apua arjen tilanteisiin, joissa kohdataan muita ihmisiä.

– Yhteydenottojen määrät vaihtelevat tavallisesti jaksoittain ja lukukausien mukaan. Pitkällä aikavälillä nuorten avun tarve on kuitenkin lisääntynyt. Omalla vastaanotollani melko yleisenä aiheena näkyy se, että erilaiset, sosiaaliset tilanteet jännittävät monia nuoria. Kouluissa tämä heijastuu muun muassa runsaisiin poissaoloihin, kertoo koulupsykologi Suvi Kylmälä.

Koronaepidemian aikana sosiaaliset kontaktit vähentyivät minimiin koulujen etäopetukseen siirtymisen ja harrastustoimintojen väliaikaisen päättymisen seurauksena.

– Ei ole varmaa tutkimustietoa, onko korona-ajan poikkeusoloilla suoraa vaikutusta sosiaalisen ahdistuneisuuden lisääntymiseen, mutta on todennäköistä, että nämä asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Jonkin verran on jo kuitenkin saatu tutkimustietoa siitä, että korona-aikana on yleisesti ottaen lisännyt mielenterveyden ongelmia. Lasten ja nuorten täytyy uudelleen opetella arkea, Kylmälä kertoo.

Nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen näkyy erikoissairaanhoidon, kuten nuorisopsykiatrian, lähetemäärien lisääntymisessä Kylmälä kertoo.

– Nykyään asioista myös puhutaan avoimemmin, sekä erilaiset psyykkiset ja oppimiseen liittyvät haasteet tunnistetaan ja niihin tartutaan herkemmin kuin ennen, mikä näkyy myös lähetemäärien kasvussa, Kylmälä sanoo.

Seinäjoen koulupsykologipalvelut siirtyivät viime syksynä psykologi- ja perheneuvontapalveluiden alaisuudesta Seinäjoen sivistystoimen alaisuuteen. Tämän myötä syntyi uusia virkoja ja työntekijöiden määrä lisääntyi.

– Uudistuksen myötä parannusta on tapahtunut, kun työntekijöitä on tullut vähäsen enemmän. Koulupsykologien oppilasmäärä on kuitenkin edelleen noin 1500 oppilasta yhtä koulupsykologia kohden, vaikka suositus olisi puolet vähemmän. Vuonna 2023 tulee voimaan oppilas- ja opiskeluhuoltolakiin perustuva mitoitus, jonka mukaan koulupsykologia kohden on 780 oppilasta, Kylmälä kertoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä koulupsykologipalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden alle.

– Toivon mukaan uudistus tasapuolistaisi palveluita maakunnallisesti. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että koko Etelä-Pohjanmaan alueella on pulaa psykologeista, eikä hakijoita välttämättä riitä kaikkiin avoimiin tehtäviin, jolloin uudistuksen vaikutukset jäävät nähtäviksi, Kylmälä kertoo.