Seinäjoki pyrkii määrätietoisesti kohti tavoitteitaan – Uusi 2020-luvun kaupunkistrategia on valmistunut

Seinäjoki uskoo kasvuunsa ja pyrkii vastaamaan yritysten tarpeisiin entistäkin kattavammin

Seinäjoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin uuden kaupunkistrategian. Sen mukaan Seinäjoki jatkaa määrätietoisesti kasvustrategioidensa sarjaa ja tähtää 2020-luvulla yhä vahvemmaksi valtakunnalliseksi kasvukeskukseksi. Kaupunkistrategia painottaa yhteistyön tärkeyttä, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Seinäjoesta rakennetaan Suomen parasta kaupunkia yrittää. Seinäjoki antaa yrityksille lupauksen vastata palvelupyyntöihin 24 tunnin kuluessa. Kaupunki haluaa myös vahvistua Suomen ruokapääkaupunkina, merkittävänä teknologiateollisuuden keskittymänä ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvualustana. Imagoon olennaisesti liittyvä tapahtumamatkailu on vahvasti esillä kaupunkistrategiassa.

Strategian mukaan Seinäjoki muun muassa hakee tiivistä yhteistyötä ja kumppanuutta uuden hyvinvointialueen ja maakunnan muiden kuntien kanssa, edistetään vetovoimaa keskustaa kehittämällä ja kehittyy hyvänä opiskelijakaupunkina. Lisäksi Seinäjoki esimerkiksi jatkaa palveluiden kehittämistä kansainvälisyys ja tasa-arvo huomioiden ja osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun.

Seinäjoen kaupunkistrategiaan sisältyy erityisen laaja mittaristo, jolla seurataan kaupunkistrategian toteutumista. Strategian myötä Seinäjoki ottaa myös ison askeleen tiedolla johtamisessa.

Kaupungin asukkaat olivat vahvasti mukana kaupunkistrategian valmistelussa. Asukkaiden palaute kaupunkistrategian valmistelussa korosti erityisesti turvallisen ja viihtyisän asumisympäristön merkitystä. Hyvä asuinympäristö ja sen kehittäminen on nostettu strategiassa vahvasti esille.