Kyläkoulut pitävät pintansa Ilmajoella

Ilmajoella toimii edelleen 12 alakoulua, vaikka valtakunnallisesti isommat koulukeskittymät ovat yleistyneet.

Ilmajoen Käpälämäen asutusalueelle, Ahonkylän ja Tuomikylän väliin, on noussut uusi Tuomiahon alakoulu. Koulu korvaa edellisen Tuomikylän koulun, jonka sisäilmaongelmien takia oppilaat ovat viettäneet jo kolme vuotta Ahonkylän koulussa. Alueen oppilaat aloittivat kouluvuotensa täysin uudessa koulussa tiistaina 9. elokuuta.

– Koulun rakentaminen alkoi vuonna 2021 ja valmistui aikataulun mukaisesti, että oppilaat saivat aloittaa uudessa koulussa tiistaina, sanoo Ilmajoen kunnan sivistysjohtaja Janne Hakala.

Uudessa koulussa aloitti noin 115 oppilasta ja yhdeksän opettajaa. Jo alusta alkaen kuntalaisia ja alan ammattilaisia on kuultu, jotta koulu olisi mahdollisimman monikäyttöinen sekä toimiva.

– Olen saanut keskustella ja kertoa kokemuksiani sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa kaikkien tahojen kanssa, jotta koulun käyttömukavuus olisi mahdollisimman hyvä, kertoo Tuomiahon koulun johtaja Masa Luhtala.

Uusi koulu on rakentunut täysin uudelle paikalle Käpälämäen asuinalueen kupeeseen, eikä vanhalle Tuomikylän koulun tilalle. Paikan vaihto oli monien asioiden summa.

– Koulu siirtyy nyt hieman kauemmaksi Tuomikylästä kuin vanha koulu, sillä tällä alueella asuu 70 prosenttia kouluun menevistä lapsista. Myös monipuoliset ulkoilumahdollisuudet ovat lähempänä eikä niin monien lasten tarvitse kulkea vaarallista Tuomikyläntietä koulumatkallaan. Vaikka paikka vaihtui, uskon vahvasti, että vanhemmat valitsevat ennemmin terveen kouluympäristön kuin vähän lyhyemmän koulumatkan, Luhtala jatkaa.

Ilmajoki on tunnetusti monien kylien kunta ja siellä on edelleen yhteensä 12 kyläkoulua. Vaikka palveluiden keskittäminen isoimpiin keskuksiin on valtakunnallinen kulkusuunta, Ilmajoella useat kyläkoulut eivät näytä vielä hiipumisen merkkejä.

– Meillä on kova halu tarjota mahdollisimman hyvät eväät elämiseen kaikkialla kunnassa. Valtuuston voimassa olevan päätöksen mukaan vasta alle 23 oppilaan koulujen kohtaloa tulee miettiä uudelleen, Hakala kertoo.

– Kaikille kyläkouluille on vielä tarvetta, toteaa Luhtala.

Kyläkoulut mahdollistavat lapsille ja opettajille keskimääräisesti pienemmät luokkakoot kuin isoimmissa kouluissa. Luhtala arvioi, että jo varhaisella tuella on suuri merkitys lapsen kehitykseen.

– On opettajille vähemmän kuormittavaa, kun tarvitsee hallita 20 oppilasta 30 sijaan. Myös lapsi saa pienemmässä luokassa tarvitsemansa tuen, joka saattaa ennaltaehkäistä monia ongelmia tulevaisuudessa. Nyt käytetyt resurssit maksavat itsensä takaisin myöhemmin.

Tilastokeskuksen mukaan Ilmajoella alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on 20 prosenttia, mikä on eniten koko maakunnassa. Silti lasten määrä on ennusteissa vähenemään päin.

– Tänä vuonna koko kunnassa aloittaa 1557 koululaista ja viiden vuoden ennusteessa niitä olisi jopa 10 prosenttia vähemmän. Toki Ilmajoki on aiemminkin korjannut vanhojen ennusteiden suuntaa paremmaksi, sanoo Hakala.

Myös Koskenkorvan kylälle on päätetty rakentaa uusi koulu, joka korvaisi vähintään Västilän ja Koskenkorvan lähekkäin sijaitsevat koulut. Hakalan mukaan aikataulua tulee tarkastella vielä uudelleen, sillä rakennuksen olisi määrä olla jo valmis vuonna 2024.

– Tänä syksynä on tarkoitus päättää sen aikataulusta ja montako koulua siihen lopulta yhdistetään. Yhteisestä rakennuksesta tulisi kuitenkin maksimissaan 200 oppilaan koulu.

Kunnassa on parhaillaan meneillään palveluverkkoselvitys, joka kertoo päättäjille enemmän koulujen kohtalosta ja eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksista tulevien vuosien aikana.

– Selvityksen jälkeen olemme varmasti viisaampia, mikä kehityssuunta meidän tulee ottaa. Resurssien kannalta ei ole täysin yksiselitteistä arvioida ovatko isommat keskittymäkoulut kannattavampia kuin useampi kyläkoulu. Lähtökohtaisesti vastaamme kuitenkin oppilaiden tarpeeseen, Hakala summaa.