Aluehallitus perusti virkoja palvelualueille

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin keskiviikkona 24.8.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että aluehallitus päätti useiden virkojen perustamisesta hyvinvointialueelle. Virat tullaan avaamaan sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn eivätkä täten lisää hyvinvointialueen henkilöstömäärää.

– Suuri osa näistä nyt perustetuista viroista liittyy kiinteästi alueemme asukkaiden palvelujen järjestämiseen maakunnassa. Meidän on ehdottoman tärkeää varmistaa, että esihenkilörakenteet ovat kunnossa hyvinvointialueelle siirryttäessä, aluehallituksen puheenjohtaja Lasse Hautala toteaa tiedotteessa.

Myös hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen pitää tärkeänä, että henkilövalinnat etenevät mahdollisimman ripeällä aikataululla.

– Kun virkoihin valitut tietävät tulevan toimenkuvansa hyvinvointialueella jo etukäteen, heillä on mahdollisuus valmistella heidän vastuulleen tulevia kokonaisuuksia jo syksyn aikana, Järvinen summaa.

Aluehallitus päätti perustaa seuraavat palvelualuejohtajien virat terveys- ja sairaanhoitopalveluihin. Palvelualuejohtajien virat täytetään määräaikaisina kuluvan aluevaltuustokauden loppuun, eli 31.5.2025 saakka. Vaalikauden lopussa arvioidaan, täytetäänkö virat jatkossa vakituisesti. Lääketieteellisen palvelualueen johtajana toimii lähtökohtaisesti erikoislääkärin tutkinnon suorittanut henkilö.

palvelualuejohtaja, lähiterveyspalvelut

palvelualuejohtaja, 24/7 -palvelut ja sitä tukevat palvelut

palvelualuejohtaja, operatiiviset palvelut

palvelualuejohtaja, konservatiiviset palvelut

palvelualuejohtaja, kuntoutuspalvelut

palvelualuejohtaja, mielenterveys- ja riippuvuushoidon palvelut

palvelualuejohtaja, lääkinnälliset tukipalvelut

Aluehallitus päätti perustaa seuraavat palvelualueylihoitajien virat. Lääketieteellisen palvelualueen hoitotyön johtajana toimii palvelualueylihoitaja.

palvelualueylihoitaja, lähiterveyspalvelut

palvelualueylihoitaja, 24/7 -palvelut ja sitä tukevat palvelut

palvelualueylihoitaja, operatiiviset palvelut

palvelualueylihoitaja, konservatiiviset palvelut

palvelualueylihoitaja, kuntoutuspalvelut

palvelualueylihoitaja, mielenterveys- ja riippuvuushoidon palvelut

palvelualueylihoitaja, lääkinnälliset tukipalvelut

Aluehallitus päätti perustaa seuraavat palvelualuejohtajien virat perhe- ja sosiaalipalveluihin.

palvelualuejohtaja, perheiden palvelut

palvelualuejohtaja, vammaisten palvelut

palvelualuejohtaja, työikäisten palvelut

Aluehallitus päätti perustaa seuraavan palvelualuejohtajan viran ikäihmisten palveluihin.

palvelualuejohtaja, ikäihmisten toimintakyvyn tuki

Aluehallitus päätti perustaa seuraavat virat henkilöstöpalveluihin

neuvottelupäällikkö

palvelussuhdevastaava, kaksi virkaa

palkkapalveluvastaava

rekrytointiasiantuntija

sekä seuraavat virat tietohallintopalveluihin

ICT-kehityspäällikkö

sote-tietojärjestelmäpäällikkö