Kirjasto 65-hanke johdattaa e-kirjojen maailmaan

Kirjasto tukee aluehallintoviraston rahoitusta saaneella ikäihmisten omalla Kirjasto 65-hankkeella sähköisen materiaalin, kuten e-kirjojen, haltuunottoa. Hankkeen puitteissa tarjotaan ohjausta ja lainataan laitteita kotikäyttöön. Perinteiset lukutuokiot ovat osa hanketta.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Seinäjoen kirjaston toteuttamalle Kirjasto 65- Kohtaamisia kotona ja kirjastossa-hankkeelle 28 000 euroa tukea.

– Seinäjoella on pitkään kehitetty käytäntöjä ja hyviä malleja lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamiseksi. Nyt halusimme panostaa ikäihmisten lukutaidon tukemiseen, kertoo kirjastotoimenjohtaja Kirsti Länsikallio Seinäjoen kaupungilta.

Seinäjoen saama tuki on osa yleisten kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseen osoitettua rahoitusta. Koko maassa tukea sai 36 hanketta, maakunnassa Seinäjoki on ainut saaja. Hankkeilla kehitetään yleisten kirjastojen palveluja ja toimintamuotoja lukemisen ja lukutaitojen vahvistamiseksi.

Hanke tukee Seinäjoen ikääntyvien kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaisia tavoitteita.

– Hankkeen tavoitteena on ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin edistäminen innostamalla lukevaan elämäntapaan. Tätä tukemaan luodaan uusi toimintamalli ikääntyneiden lukutaitotyöhön ja erityisesti sähköisten palvelujen hyödyntämiseen. Toimintamallia kokeillaan nyt hankkeessa ja toivottavasti jatkossa se voidaan laajentaa koko Seinäjoen käyttöön, Länsikallio selvittää.

Seinäjoen kirjasto tarjoaa jo nyt ikääntyneille erityispalveluja, kuten kotihoidon kanssa yhteistyössä toteutetut videovisiitit sekä kirjaston kotipalvelu, jossa materiaalia viedään palvelutaloihin ja vanhusten koteihin sivukyliä myöden.

– Kotipalvelun kysyntä on yhä kasvavaa. E-aineistolla pystymme vastaamaan tähän tarpeeseen, Länsikallio kertoo.

Hankkeen puitteissa järjestetään Seinäjoen pääkirjaston alueella lukutuokioita ja sähköisten palveluiden ohjausta. Lähitapaamisia ei unohdeta, sillä kirjaston saaman palautteen perustella ihmiset kaipaavat kohtaamisia kasvokkain koronavuosien jälkeen.

– Lukemaan innostavia tuokioita tarjotaan sekä lähitapahtumina että etäyhteyksin. Kirjaston omia e-aineistoja ja Celian aineistoja tarjotaan ikääntyneille helpossa muodossa. Kirjasto lainaa digilaitteita ja tukee näin ikääntyneiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua. Laitteiden käyttöön annetaan opastusta ja räätälöidään sisällöt helppokäyttöisiksi, kertoo Länsikallio.

Hanke käynnistyy syyskuussa ja jatkuu vuoden 2023 kevääseen.