Vanhempainryhmät mahdollistavat lapsille elämyksiä ja osallistuvat keskusteluun

Koulujen ja päiväkotien vanhempainryhmät jatkavat siitä mihin budjetit päättyvät.

Yksi varmoja syksyn merkkejä on kouluissa ja päiväkodeissa uuteen lukuvuoteen aktivoituvat vanhempainryhmät. Uusia jäseniä toimintaan haetaan koulujen vanhempainilloissa ja viesteillä päiväkotien eteisissä, kun vanhoja jäseniä on keväällä luontaisen jatkumon kautta siirtynyt niin päiväkodista koulumaailmaan kuin koulumaailmasta eteenpäin. Moni mieltää vanhempainryhmän toiminnan vain varainkeruuksi, mutta harva tietää, mitä kaikkea varoilla oikeasti tehdään ja mitä muuta toiminta pitää sisällään.

Hanna Latva-Kiskola on toiminut aktiivisena vanhempainryhmän jäsenenä jo kymmenen vuoden ajan. Parhaimmillaan Latva-Kiskola on ollut mukana kahdessa eri ryhmässä yhtä aikaa. Tällä hetkellä hän toimii Kertunlaakson koulun vanhempainryhmän puheenjohtajana sekä Nurmon yläasteella varaedustajana. Latva-Kiskola on ollut mukana myös Kertunlaakson päiväkodin sekä Hyllykallion koulun ryhmissä, joista jälkimmäisessä hän toimi myös puheenjohtajana.

Vanhempainryhmien ulospäin näkyvin työ on rahankeruu. Keräyksillä saadut varat käytetään lyhentämättöminä lasten hyväksi erilaisiin lelu- ja tarvikehankintoihin. Varojen avulla lapsille järjestetään myös elämyksiä, retkiä ja tapahtumia. Vanhempainryhmät jatkavat siitä, mihin koulun tai päiväkodin budjetti päättyy.

– Kouluilla ja päiväkodeilla on tänä päivänä niin tiukat budjetit, etteivät he pysty kovin paljoa extraa tarjoamaan, Latva-Kiskola sanoo.

Varainkeruu ja hankinnat eivät ole kuitenkaan vanhempainryhmien olemassa olon ainoa syy. Vanhempainryhmissä käsitellään myös yksittäisten vanhempien nostamia huolenaiheita, sekä koulun tai päiväkodin puolesta esiin nousseita teemoja. Latva-Kiskola kiittelee, että vanhempainryhmän edustajia otetaan mukaan keskusteluun lasten arkeen vaikuttavista asioista oli kyseessä sitten liikenneturvallisuus tai kouluruoka. Latva-Kiskola onkin mukana torstai-iltana Seinäjoella järjestettävässä koko kaupungin alakoulujen yhteisessä vanhempainillassa, jossa hän osallistuu paneelikeskusteluun vanhempainyhdistyksen edustajana.

Latva-Kiskolan ajoi aikanaan toimintaan mukaan halu vaikuttaa lasten elämään ja mahdollistaa heille spesiaaleja elämyksiä, muistoja. Hän korostaa, että vanhempainryhmän jäsenenä ei ajeta vain oman lapsen etua, vaan koko yhteisön.

Vanhempainryhmä on kuin foorumi, jonka kautta asioita voi hoitaa.

– Yhden vanhemman on yksinään vaikea vaikuttaa mihinkään epäkohtaan, mutta kun porukalla lähestytään eri tahoja se saa merkittävyyttä. Vanhempainryhmä on kuin foorumi, jonka kautta asioita voi hoitaa, Latva-Kiskola sanoo.

Yhteistyötä tehdään myös oman alueen muiden vanhempainryhmien kesken. Latva-Kiskola kertoo, että juuri ennen koronapandemiaa ehdittiin järjestää koko kaupungin yhteinen kokoontuminen vanhempainryhmän puheenjohtajien ja aktiivien kesken.

– Siellä jaettiin paljon kokemuksia ja saatiin hyviä ajatuksia. Sai sellaista tukea, että ollaan oikealla asialla. Kynnys madaltuu ja alue kutistuu, kun tullaan tutuiksi muiden kanssa, Latva-Kiskola kertoo.

Kukin vanhempainryhmä toimii tavallaan. Toiset ryhmät ovat järjestäytyneempiä ja toiset vapaamuotoisempia, mutta perusidea on kuitenkin kaikkialla sama. Tänä päivänä on valitettavan vaikeaa saada ihmisiä mukaan mihinkään ylimääräiseen, ja se näkyy välillä myös vanhempainryhmien jäsenhankinnassa.

– Vanhempainryhmän toimintaan voi osallistua oman ehtimisensä mukaan. Toiset ovat mukana aktiivisemmin kuin toiset ja mitä enemmän porukkaa, sitä vähemmän tekemistä jää yhdelle. Tässä toiminnassa saadaan lopulta aika vähäisellä ajankäytöllä vaikutettua isoihin asioihin, Latva-Kiskola muistuttaa.

Hyllykallion koulun rehtori Irene Turenius kiittelee koulullaan aktiivisesti toimivaa vanhempainryhmää.

– Vanhemmat tekevät vapaa-ajallaan valtavan hyvää ja tärkeää työtä. Se on koulunkin näkökulmasta rikkaus, kun yhdessä tehdään työtä lasten edun eteen.

Turenius mainitsee, että vanhempainryhmä on järjestänyt koululla erilaisia tapahtumia ja hankkinut paljon myös erilaisia tarvikkeita.

– Disco järjestetään kahdesti vuodessa ja ihana perinne on myös keväällä koulun pihassa vieraileva pehmisauto. Oppilaiden viihtyvyyttä vanhempainryhmä on tukenut muun muassa hankkimalla pulkkia, liukureita, kirjoja, palloja ja jopa frisbeegolf-tolppia, Turenius listaa.

Vanhempainryhmä tuo koulun tietoon vanhempien näkökulmia tärkeisiin asioihin ja Turenius painottaa, ettei ryhmän tarkoitus ole olla vain raha-automaatti. Esimerkiksi kouluruoka on aihe, joka jaksaa vuodesta toiseen puhuttaa vanhempienkin keskuudessa. Tähän liittyen myös Tureniuksella on perinne.

– Kutsun kerran vuodessa vanhempainryhmäläisiä syömään kouluruokaa.