Biojäte kerätään kohta kaikilta – kompostointi vaatii vähän viitseliäisyyttä

Biojätteen erilliskeräyksen myötä osa myös luopuu kompostoinnista.

Uuden jätelain myötä myös Lakeuden Etapin toiminta-alueella astuu voimaan uudet jätehuoltomääräykset. Yksi kotitalouksiin eniten vaikuttava muutos on biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen jokaiseen asuinkiinteistöön, kun aikaisemmin biojäte on kerätty vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä. Vaihtoehtona biojätteen keräämiselle on omatoiminen kotikompostointi. Uudet jätehuoltomääräykset ovat voimassa marraskuun alusta alkaen ja muutokset astuvat voimaan asteittain vuosien 2024–2026 aikana. Biojätteen erilliskeräys ei koske vapaa-ajan kiinteistöjä.

Etappi kerää jatkossa biojätteen 1–4 huoneiston kiinteistöiltä kahteen lokeroon jaetulla jäteastialla. Uusi keräysastia toimitetaan automaattisesti ja ilman erillistä maksua.

– Etappi tiedottaa uuden keräysastian toimittamisesta kiinteistökohtaisesti lähempänä ajankohtaa. Uusi keräysastia on käytännössä jaettu kahteen osaan, josta noin 60 prosenttia tilavuudesta on poltettavalle jätteelle ja loput biojätteelle, Lakeuden Etapin kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala kertoo.

Vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle on omatoiminen kompostointi ympärivuotisesti. Tällöin asukkaan tulee tehdä kompostointi-ilmoitus, jolloin Etappi ei toimita uutta lokeroastiaa pihaan.

Jotkut ovat kompostoineet, koska heillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa.

Hautala muistuttaa, että kompostointi vaatii hieman enemmän viitseliäisyyttä. Kompostointi on hyvä vaihtoehto silloin, kun kotitaloudella on esimerkiksi puutarhaa, jossa valmis komposti saadaan hyödynnettyä.

– Etappi ei hoida kompostien tyhjennyksiä, vaan se on hoidettava itse, Hautala sanoo.

Uusi käytäntö tuo mukanaan myös kompostoinnista luopuvia.

– Jotkut ovat kompostoineet, koska heillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa biojätteen kierrättämiselle. Kun biojätteen erilliskeräys tulee yksittäistenkin kiinteistöjen mahdollisuudeksi, halutaankin siirtyä siihen.

Uusien jätehuoltomääräyksien mukaan vähemmän jätettä tuottavien talouksien on jatkossa mahdollista pidentää poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä. Koska bio- ja poltetettava jäte tyhjennetään samalla kertaa, ei tyhjennysvälin pidentämininen ole mahdollista kesäaikaan, vaan koskee silloin käytännössä vain kompostoivia kotitalouksia. Talviaikaan 1–2 hengen talouksilla on mahdollista saada pidempi tyhjennysväli myös kaksilokeroiselle astialle.

– Kesäaikaan tyhjennysväli ei voi olla kahta viikkoa pidempi, koska biojäte alkaa helposti haisemaan, Hautala muistuttaa.

Myös pakkausjätteiden erilliskeräykset tulevat laajenemaan vuoden 2023 heinäkuusta alkaen. Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee jatkossa kiinteistöjä, joissa on kolme huoneistoa tai enemmän.