Alueen pk-yritysten näkymät odotetusti heikentyneet

Pk-yritysbarometri syksyltä 2022 viestii odotusten mukaisesti yleisen suhdannekehityksen myötä yritysten heikentyneistä näkymistä Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla pk-yritykset kokevat Ukrainan sodan vaikutuksen toimintaansa muuta maata merkitsevämpänä.

Etelä-Pohjanmaalla pk-yrittäjien yleinen suhdannenäkymä on muuta maata selvästi heikompi. Suhdannenäkymiä ovat heikentäneet Ukrainan sota ja sitä seurannut inflaatio.

– Tulokset ovat tietenkin vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa odotettuja. Energiamarkkinat ovat sekaisin eivätkä tuotantoketjut ole vielä elpyneet koronan aiheuttamista ongelmista. Yritysten toimintaan ja heikentyneisiin näkymiin ovat vaikuttaneet Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä aiheutunut hintojen nousu, summaa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi.

Barometrin tuloksista yllättäväksi Niemi nostaa Venäjän hyökkäyssodan merkitsevyyden alueen pk-yrityksille. Vastanneista eteläpohjalaisista pk-yrittäjistä 56% kokee, että Venäjän hyökkäys on vaikuttanut kielteisesti liiketoimintaan tai tuotantoon. Osuus on suurempi kuin koko maassa.

– Näin vastanneista 74% ilmoitti, että sodan vaikutus näkyy tuotantokustannusten nousuna. Tässä osuus on selvästi muuta maata suurempi. Taustalla lienee se, että maakunnan pk-yritystoiminta on painottunut teollisuuteen ja on siten vahvasti energiasidonnaista. Tämä heijastuu nyt voimakkaasti tuotantokustannuksiin, Niemi arvioi.

Etelä-Pohjanmaalta syksyn pk-barometriin vastasi noin 300 maakunnan yrittäjää. Vastanneiden yritysten liikevaihto on pääosin alle 200 000 euroa.

Eteläpohjalaiset pk-yritykset arvioivat yrityksen henkilöstömäärän kehityksen miinusmerkkiseksi, kun koko maassa saldoluku yltää plussalle. Myös muut keskeiset mittarit, kannattavuus ja liikevaihto, jäävät koko Suomea ja useimpia lähialueita heikommiksi. Maksuvaikeuksissa olleiden pk-yritysten määrä on hieman kasvanut maakunnassa.

– Positiivista kuitenkin on, että osaavasta henkilökunnasta halutaan pitää kiinni. Tätä kuvastaa vastauksissa pk-yrityksen henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen merkitys. Henkilöstön kouluttamisen rooli yrityksen kehittämisessä on noussut edellisestä mittauksesta, selvittää Niemi.

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus maakunnassa jää yhteen prosenttiin. Vastausten perusteella toimivista yrityksistä 65% ei omaa kasvuhalukkuutta lainkaan. Kasvuhalukkuuden puuttuminen on maakunnan yritystoiminnan pitkään jatkunut haaste.

– Kasvuhakuisuus on kuitenkin yrityksen kasvun edellytys. Yksi keino tukea yritysten kasvua on omistajanvaihdospalvelut, joita Etelä-Pohjanmaan yrittäjien toimesta on pidetty paljon esillä. Tulossa on hanke, jossa pyritään ohjaamaan yritysostosta kiinnostuneita henkilöitä luopuvien yritysten jatkajiksi. Tutkitusti uuden yrittäjän myötä yritys usein lähtee kasvuun, Niemi sanoo.

Vaikeankin ajan keskelle Niemi toivoo luottamusta jatkuvuuteen.

– Aika on kaikille haastava. Hyviä asioita ei tule nyt unohtaa. Emme voi elämistä ja kuluttamista lopettaa. Totta kai jokainen pohtii kulutusta oman perheen tilanteesta käsin, mutta jos yhteiskunnassa lakkaa täysin tiettyjen palvelujen ja hyödykkeiden ostaminen, taantuma tulee vain syventymään. Siksi toivon maltillista suhtautumista tilanteeseen. Myönteisesti kun ajatellaan, tilanne on viime vuosia parempi siinä, että nyt ei olla yritysten sulkemisen edessä, kuten korona-epidemian aikana.

Kahdesti vuodessa toteutettava pk-yritysbarometri kokoaa luvuiksi yrittäjien näkemyksiä ja odotuksia tulevasta toimintavuodesta. Tutkimuksen toteuttavat Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Etusivulla nyt

Luetuimmat