Ilmajoen uusi kunnanjohtaja haluaa kääntää uhat mahdollisuuksiksi: "En halua pysähtyä totuttuun"

Kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen elää uraunelmaansa. Mahdollisuus kehittää elinvoimaista maaseutukuntaa omaa tekniikan ja rakentamisen alojen erityisasiantuntemusta hyödyntäen on kiinnostava haaste, johon visionääri tarttui avoimin mielin.

Ensimmäiset kuukaudet uudessa virassa ovat olleet totuttelun aikaa Lapuan kaupungingeodeetin tehtävistä Ilmajoen kunnanjohtajaksi siirtyneelle Ari-Pekka Laitalaiselle.

– Tehtäväni on uusi, mutta ihmiset ympärillä tuttuja. Tunnen Ilmajoen kunnan väkeä jo entuudestaan, sillä olin täällä kaavoitusjohtajana vuosina 2018-2019. On kuin olisin palannut kotiin. Valintani varmistuttua koin vahvasti, että tänne ja tähän tehtävään minä kuulun. On ollut luontevaa aloittaa työ Ilmajoen hyväksi, Laitalainen pohtii.

Uusi kunnanjohtaja kutsutaan tilaisuuksiin ympäri pitäjän ja niissä hän on aktiivisesti myös kulkenut, usein yhdessä puolison kanssa.

– Haluan olla helposti lähestyttävä kunnanjohtaja. Työhuoneeni ovi on auki kuntalaisille ja käyn mielelläni keskusteluja ihmisten kanssa. On ollut mukava saada positiivinen vastaanotto tehtävässä, vaikka diplomi-insinöörin valinta hallintotieteilijän sijaan on osassa epäilyksiä herättänytkin, hän toteaa.

Tekniikan alan erityisosaamisen Laitalainen nostaa vahvuudekseen.

– Kunnat ovat muutoksen edessä, kun SOTE-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Muutoksen myötä teknisen puolen asiat tulevat korostumaan kuntien tehtäväkentässä. Kunnan teknisen puolen asiat hallitsen 20 vuoden työkokemuksen myötä erittäin hyvin.

Kunnanjohtajan tehtävä on Laitalaiselle toteutunut haave. Pyydettäessä kuvaamaan itseään johtajana hän korostaa kompromissihakuisuuden merkitystä.

– Jo opiskeluaikana Otaniemessä muistan pohtineeni, että haluaisin toimia moniosaajan roolissa jonkin kunnan johdossa. Kiinnostus ja halu vaikuttaa kunnan eri sektoreilla on ominaista minulle. Toki tässä on opittava delegointia, sillä kaikkeen ei ehdi osallistua. Koen, että kykyni saada ihmiset rauhoittumaan erimielisessä tilanteessa on yksi vahvuuksistani tässä työssä. Pyrin avaamaan solmuja ja hakemaan kompromisseja.

Laitalainen haluaa haastaa työyhteisöään ajattelemaan toisin.

Kunnallisen päätöksenteon hitaus on hyväksyttävä, mutta uudistamisen mahdollisuuksiakin on.

– En halua taantua vanhoihin tapoihin ja pysähtyä totuttuun. Olen idearikas ihminen ja pyrin siihen, että kunnan hallinnossa yhteisesti pohditaan tarvittaessa toiminnan korjausliikkeitä. Esimerkkinä tonttihuutokauppa, jonka toin Ilmajoelle kaavoitusjohtajana. Käytäntö on osoittanut huutokaupan olevan kunnalle erinomainen markkinointiväline tilanteessa, jossa kunnat kilpailevat asukkaista.

Päätöksentekoa turhaan hidastavaa byrokratiaa Laitalainen pyrkii karsimaan ja lisäämään avoimutta.

– Haluan sujuvoittaa asioita. Kunnallisen päätöksenteon hitaus on hyväksyttävä, mutta uudistamisen mahdollisuuksiakin on. Päätöksenteon avoimuus on yksi osa uudistumista. Avoimuutta olen toteuttanut esimerkiksi päivittämällä aktiivisesti kunnan sosiaalisen median kanavia.

Seinäjoen läheisyys on Laitalaisen mukaan Ilmajoelle ehdottomasti mahdollisuus eikä uhka.

– Seinäjoen läheisyyttä pitää hyödyntää. Meillä on halvemmat tontit ja loistava sijainti, mitkä ovat valttejamme.

Tonttien kaavoituksessa Laitalainen näkee myös uudelleen ajattelemisen aihetta.

– Ilmajoen tulee tarjota uusille asukkaille mahtitonttien lisäksi myös tuhannen neliön tontteja. Ei jokainen kiireinen perhe halua kymmenien aarien nurmikonleikkuuta hommakseen. Olen nostanut keskusteluun myös kunnan vuokratonttitarjonnan. Taloa rakentavalle perheelle on iso säästö, jos ensimmäisenä ei tarvitse ostaa kymmenien tuhansien eurojen tonttia, Laitalainen havainnollistaa.

Kunta panostaa Ahonkylään, koska siellä sijaitsevilla tonteilla on Seinäjoen imussa suurin kysyntä. Samaan aikaan kouluverkoston kehittäminen on ajankohtaista. Palveluverkkoselvityksellä kunta kartoittaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palvelutarpeiden kokonaistilanteen.

– Ihanteellisessa tilanteessa kunta kasvaa tasaisesti. Kysyntä kohdistuu kuitenkin ennen muuta Ahonkylään. Ilmajoen laaja kyläkouluverkosto tukee asutusta eri puolilla kuntaa. Aktiiviset kyläläiset ovat tärkeässä roolissa alueiden kehittymisessä, mikä näkyy esimerkiksi Munakassa, jota onkin kutsuttu seuraavaksi Ahonkyläksi. Alueen kehittämisessä yhteistyö Seinäjoen kanssa on tärkeässä osassa, Laitalainen sanoo.

Pyrin avaamaan solmuja ja hakemaan kompromisseja.

Talouden tilanne muuttovoittoisenkin kunnan näkökulmasta on nyt haastava.

– Yleinen kustannusten nousu on huomioitava toiminnassa. Investointien osalta kohdataan säästöpaineita. Suhdannetilanne vaatii sitä, että talousarvio on laadittava entistä tarkemmin joka osastolla. SOTE-puolen uudistus lisää kuntatalouden ennustettavuutta sikäli, että terveydenhuoltomenot ovat yleensä tuottaneet suurimmat lisäbudjettitarpeet, Laitalainen arvioi.

Haastava on tilanne myös maataloustuotannossa, jonka merkityksen Ilmajoelle Laitalainen tunnistaa.

– Maatalousyrittäjyys on iso voimavara ja työllistäjä alueella. Tämä huomioidaan myös kaavoituksessa, sillä kasvavien tilojen toimintaedellytykset tulee turvata. Nuorena olin isovanhempieni maatilalla lomittajana viisi kesää, joten perustyö tiloilla on tuttua. Maatalouden ahdinko on huolestuttavaa.

Ari-Pekka Laitalainen asuu puolisoineen Vaasassa. Perheeseen kuuluu yhteensä kahdeksan aikuiseksi jo varttunutta lasta ja seitsemän lastenlasta. Laitalainen kuvaa itseään nuorekkaaksi papaksi, joka nauttii käsillä tekemisestä. Perheelle hän on vuosien saatossa remontoinut tai rakentanut useamman talon.

– Vuosi sitten ostettiin rintamamiestalo ja sitä remontoidaan itse. Nyt on takan muuraus meneillään. Käsillä tekeminen on minulle vastapainoa työlle.

Vapaa-ajallaan mies ei muuhun ehdi, mutta aiemmin aikaa liikeni salibandyharrastukseen ja sitä hän seuraa edelleen.

– Lajissa on saavutettu Ilmajoella menestystä ja harjoitusolosuhteita on saatu paremmiksi, mikä on hieno asia, hän iloitsee.