Tulevaisuuden Uppa näytillä kirjastossa maanantaista alkaen

Seinäjoen kaupunginkirjaston näyttelytilassa on 10.10–21.10. välisen ajan esillä Upan alueen idealuonnoksia.

Upan kaupunginosan yleissuunnitelman näyttely on esillä Seinäjoen kaupunginkirjaston Apilan aikuisten osaston näyttelytilassa 10.10.–21.10.2022. Näyttelyssä esitellään Upan alueen idealuonnoksia, jotka on laatinut tamperelainen Arkkitehdit LSV.

Upan kaupunginosan yleissuunnitelma on laadittu palvelemaan tulevaa keskustan yleiskaavaa sekä tulevia ajankohtaisia asemakaavahankkeita. Suunnittelun tavoitteena on ollut kaupunkikuvan ja -rakenteen selkiyttäminen sellaisin keinoin, että kaupunginosan puutarhakaupunkimainen luonne säilyy ja jalostuu. Suunnitteluratkaisut pohjautuvat alueesta laadittuihin monipuolisiin analyyseihin, Seinäjoen kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Seinäjoen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen edustajat ovat näyttelyssä paikan päällä keskustelemassa suunnitelman sisällöstä torstaina 20.10. klo 16–18.

Näyttelyplanssit ovat näyttelyn ajan nähtävillä myös Seinäjoen kaupungin verkkosivuilla.