Asukkaat ideoivat ja koululaiset päättivät: Kouluille hankitaan liikuntavälineitä asukasbudjetin varoilla

Asukasbudjetissa asukkaat äänestivät, että kouluille jaetaan 10 000 euroa lasten liikuntavälinehankintoihin. Vuoden 2022 asukasbudjetin teemana oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

Tämän vuoden asukasbudjetissa asukkaat ideoivat, että kouluille hankittaisiin lisää liikuntavälineitä. Idea meni äänestyksessä läpi, joten liikuntavälineitä hankitaan kouluille 10 000 eurolla. Seinäjoen perusopetukselle myönnetyn määrärahan jakaminen koulujen liikuntavälineistön kohentamiseksi toteutui esimerkillisen osallistavilla tavoilla, Seinäjoen kaupungin tiedotteesta selviää.

Määrärahan jaossa on hyödynnetty Lasten Parlamenttia sekä koulujen omia oppilaskuntia.

– Lasten Parlamentin ohjaava opettaja lähetti syyskuun alussa kouluille tiedon, että kaikkien koulujen oppilaskunnilla olisi mahdollisuus hakea avustusta liikuntavälinehankintoihin. Määrärahaa saivat hakea alakoulut, yhtenäiskoulut sekä yläkoulut, ja hakemuksia saatiinkin upeasti 27 eri koululta, iloitsee perusopetuksen kehittämisvastaava Henna Malila Seinäjoen kaupungilta.

Hakuajan päätyttyä Lasten Parlamentin hallitus kokoontui käsittelemään koulujen esityksiä. Oppilaiden toiveina oli niin kiipeilyseinän kiviä, erilaisia välituntiliikkumista edistäviä pienpelejä ja -välineitä kuin ihan perinteisiä suksia ja luistimiakin. Vilkkaan keskustelun päätteeksi saatiin linjattua määrärahan jakautuminen koulujen kesken. Tällä kertaa Lasten Parlamentin hallitus halusi toteuttaa jokaiselle koululle ainakin yhden toivotun hankinnan.

– Osallistamisen osalta tässä toteutui huikea triplaosallistaminen: ensin asukkaat, sitten koulujen oppilaskuntien hallituksien käsittely ja lopuksi Lasten Parlamentin hallituksen päätös. Liikuntavälineiden loppukäyttäjät eli lapset pääsivät ääneen ja saivat vaikuttaa päätöksellään tulokseen. Tässä toteutuu mielestäni hienosti demokratiakasvatus kouluilla, toteaa vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila Seinäjoen kaupungilta.

Lasten Parlamenttiin kootaan edustajat jokaisesta Seinäjoen alakoulusta sekä yhtenäiskouluista. Lasten Parlamentin edustajat valitaan koulujen oppilaskuntien hallitusten jäsenistä, joten kokonaisuudessaan Lasten Parlamentissa on yli 50 oppilasjäsentä. Tämän lisäksi oppilasjäsenistä on valittu pienempi toimintaryhmä, Lasten Parlamentin hallitus. Seinäjoen perusopetuksen Lasten Parlamentin toiminta on käynnistynyt lukuvuonna 2021–2022.

Asukasbudjetti on Seinäjoen kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Asukasbudjetissa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Asukasbudjetin taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Tavoitteena on rakentaa asukasbudjetista vuosittainen käytäntö verovarojen suunnitteluun ja toteutukseen. Seinäjoen kaupunginvaltuusto päätti osallistuvan budjetoinnin toteuttamisesta ja 50 000 euron määrärahan suuruudesta vuodelle 2022.