Työntekijäpula vaivaa teollisuusalaa – Koulutusyhteistyöllä päivitetään nyt oman henkilöstön osaamista: "Haluamme olla pitovoimaisia"

Työvoimapula on tällä hetkellä arkipäivää erityisesti teollisuuden alalla. Yksi ratkaisu osaajapulaan on oman henkilöstön kouluttaminen uusiin tehtäviin.

Koulutuskuntayhtymä Sedun alaisuuteen vuonna 2016 perustettu tytäryhtiö Sedu Education Oy työskentelee yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan alueen yritysten kanssa tarjoamalla heille täsmäkoulutuksia henkilöstönsä osaamisen laajentamiseksi. Toiminta lähtee kunkin yrityksen omista tarpeista.

– Tämä eroaa esimerkiksi perinteisistä oppisopimuskoulutuksista siinä, että kyseessä ei ole mihinkään tutkintoon valmistava koulutus, vaan koulutamme yritysten omaa henkilöstöä heidän tarpeidensa mukaisesti uusiin työtehtäviin, Sedu Educationin toimitusjohtaja Joona Aro kertoo.

Aro kertoo, että koulutustarpeet eri yritysten välillä vaihtelevat paljonkin.

– On paljon erilaisia variaatioita, toiset tarvitsevat pidempiä koulutuksia ja toiset lyhyempiä. Yritysten tarpeet ovat hyvin moninaisia ja me autamme oikean koulutuksen valinnassa.

Yksi Sedun pitkäaikaisista yritysyhteistyökumppaneista on Seinäjoella toimiva metalliteollisuuden yritys Prima Power, joka kuuluu italialaiseen Prima Industrie -konserniin. Konsernilla on yli 1 700 työntekijää maailmanlaajuisesti, joista noin 350 työskentelee Seinäjoen tehtaalla. Yhteistyötä Sedun ja Prima Powerin välillä on tehty pitkään, mutta viimeisten vuosien aikana sitä on entisestään tiivistetty.

Viimeisin yhteistyön tulos on viiden työntekijän koulutus asiakaskouluttajan tehtäviin.

– Tarve lähti siitä, että näitä asiakaskouluttajia ei yksinkertaisesti valmistu koulun penkiltä, eikä heitä ole markkinoilla saatavilla, Prima Powerin asiakasoperaatioista ja koulutusyhteistyöstä vastaava Jussi Koivula mainitsee.

Koivula kuvailee, että asiakaskouluttajan tehtävä on erityisen vaativa, sillä itse työ tapahtuu ympäri maailmaa kouluttaen Prima Powerin asiakkaita yritysten laitteisiin ja ohjelmistoihin.

– Sedulla on hyvät resurssit näiden henkilöiden kouluttamiseen, Koivula sanoo.

Kun yritykset kouluttavat omaa henkilöstöään, se ei varsinaisesti vastaa koko alaa vaivaavaan osaajapulaan. Kouluttaminen auttaa kuitenkin sitouttamaan nykyistä henkilöstöä yritykseen, kun he saavat samalla mahdollisuuden edetä urallaan.

– Henkilöstön kouluttaminen on tärkeää, koska tietysti halutaan, että työntekijä pysyy meillä ja kasvaa osaksi porukkaa. Haluamme olla vetovoimaisia ja pitovoimaisia, Koivula kiteyttää.

– Siinä mielessä tämä toki liittyy osaajapulaankin, että kun omaa henkilöstöä kehitetään eteenpäin vaativampiin tehtäviin, niin voidaan ottaa uutta työvoimaa vähän helpompiin työtehtäviin, Aro lisää.

Käytännössä Etelä-Pohjanmaalla ollaan nyt tilanteessa, ettei työttömistä työnhakijoista löydy teollisuuden alalle työntekijöitä.

– Kaikki joilla on oikeanlaista asennetta ja osaamista löytää kyllä työpaikan, Aro sanoo.

Sekä Aro että Koivula ovat sitä mieltä, että kansainvälinen työvoima toisi ratkaisua alalla vallitsevaan osaajapulaan. Vaikka Prima Powerin henkilöstö on jo erittäin kansainvälistä yrityksen toimiessa monessa eri maassa, ei henkilöstön saaminen vaikkapa Seinäjoelle ole mikään itsestään selvyys.

– Ongelma on siinä, miten me saadaan se henkilö esimerkiksi Pariisista muuttamaan tänne Seinäjoelle, Koivula kuvailee.

– Työ ei ole kuitenkaan se ainoa asia elämässä, ja jos näin on, niin ei se henkilö täällä pysy, Aro miettii.

Aro kertoo, että Sedulla on jo suunnitelmissa erilaisia projekteja kansainvälisen työvoiman saamiseksi Etelä-Pohjanmaalle.

– Pohdimme esimerkiksi mahdollisuuksia siihen, että työntekijälle voitaisiin järjestää koulutusta jo lähtömaassa. Tiettyjä yrityksessä tarvittavia asioita voitaisiin hyvin opetella jo etukäteen ja toteuttaa myös tarvittavia ammattitaidon testauksia.