Vahvana maatalouspitäjänä tunnettu Kurikka pystyy sijoittamaan palvelutarjontaan: "Osinkojen merkitys on kiistaton."

Yhtenäinen ja vakavarainen, teollisuudesta ja maataloudesta elinvoimansa saava, energiantuotantoaan uudistava kehittyvä kaupunki. Sellainen on kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusan johtama Kurikka.

Yhtenäinen Kurikka on julkilausuttu tahtotila, jota kuntaliitosten myötä pinta-alaltaan maakunnan suurimmaksi laajentunut kaupunki pyrkii päätöksenteossaan noudattamaan. Investointeja ja rahoitusta osoitetaan kanta-Kurikan ohessa liitosalueisiin Jurvaan ja Jalasjärvelle.

– Esimerkkinä tasapuolisesta alueen elinvoiman edistämisestä voi mainita kasvuyritysten tukemisen, kuten Kurikan Ikarin ja Kivistön risteyksen välinen biokaasuekosysteemi-hanke, jossa kaupunki on konserninsa myötä mukana. Kurikkalaisten liikuntamahdollisuuksia kehitetään eri puolille kaupunkia ja samoin rakennetaan uusia kouluja, kertoo kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.

Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakunta, ja Kurikan alue on maatalouden investoinneissa selkeä ruokamaakunnan ykkönen. Maatalouden kriisistä huolimatta usko tulevaisuuteen on vahva.

– Kurikka on maidontuotannon kakkonen maassamme, naudan ja broilerin lihan tuotannossa kolmas. Tuottajamme investoivat voimakkaasti ja kaupunki pyrkii päätösvaltansa puitteissa tukemaan kasvua, Pusa korostaa.

Kaupunki hallinnoi nykyään Etelä-Pohjanmaan lomitusyksikköä ja ympäristöterveydenhuollon ratkaisut halutaan pitää omissa käsissä.

– Näin palvellaan tuottajia mahdollisimman hyvin. Kurikan puolesta toiminta voidaan jatkaa ympäristöterveydenhuollon osalta kuntien yhteistyön tapaan edelleen, eli ovi on avoinna Ilmajoelle, Pusa toteaa.

Luonnonvaroista kurikkalaiset nostavat esiin myös metsät ja syväpohjavesivarat.

– Nykyisessä keskustelussa Euroopassa on ymmärrettävä, että Suomen metsät ovat eri asia, kuin Saksan metsät. Meillä talouskäyttö ja luontoarvot toteutuvat yhdessä, kestävällä tavalla. Kurikan pohjavesivarat puolestaan ovat maailmankin mittakaavassa harvinaisuus, jota kartoitetaan ja tutkitaan kansainvälisesti, Pusa avaa.

Kurikka tunnetaan vahvana maatalouspitäjänä, mutta se tunnetaan myös osakeomistuksistaan. Nesteen ja Fortumin osakkeiden suuromistajana Kurikan kaupunki jatkaa edelleen. Osakeomistuksen historia juontaa juurensa Jyllinkosken sähkölaitokseen.

– Sijoitusasiantuntijoiden näkemyksiä kuullaan säännöllisesti valtuustoseminaareissa. Valtuusto ei näe tarvetta muuttaa omistuksen rakennetta ja salkun painopisteitä, joten kaupunki pitää edelleen kiinni 90-vuotisesta osakeomistuksestaan näissä yhtiöissä, Pusa toteaa.

Osakeomistuksilla on iso merkitys kaupungin taloudessa. Fortumin alamäkeä tasaa nousujohteessa oleva Neste, jonka osinkoja on luvassa ensi vuonna arviolta viitisen miljoonaa.

–  Osinkojen vaikutus kunnallisveroprosenttiin on 3–4 prosenttiyksikköä ja jatkossa merkitys kasvaa, kun SOTE-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Osinkojen merkitys on kiistaton, ne antavat liikkumavaraa talouteen ja palveluiden kehittämiseen, sanoo Pusa.

Osinkotuotot näkyvät kuntalaisten palveluissa. Kaupunki tukee ikäihmisten tavoitteellista voimaharjoittelua liikuntasetelein ja lasten musiikkiharrastusta kaikille avoimena soitonopetuksena sekä panostaa kuntalaisten liikuntamahdollisuuksiin.

– Tämän vuoden alusta toteutettu maksuton varhaiskasvatus on herättänyt paljon kiinnostusta. Uusia asukkaita houkuttelevat sen lisäksi harrastamismahdollisuuksien kirjo. Esimerkiksi hevosharrastamiselle on alueellamme mahtavat puitteet, on sirkuskoulua ja metsästysseuran jäseneksi pääsee ilman maanomistajuutta, Pusa kehuu.

Vetovoimaan vaikuttaa paljon myös kuntalaisten omalla aktiivisuudellaan luomat puitteet.

– Kurikassa kökkähenki elää todella vahvana edelleen. Yhdistystoiminnassa näkyy yhdessä tekemisen meininki. Kaupunki tukee merkittävästi paikallisia yhdistyksiä, joita toimii yli 400. Suuri osa harrastuksista ja tapahtumista onkin yhdistysten järjestämiä. Kiuaskallion liikunta-alueen kehittyminen on hyvä esimerkki tästä, samoin moottoriurheilussa Jurvan Botniaring ja Jalasjärven Murtoharju, kiittelee Pusa.

Kurikka näyttäytyy houkuttelevana asuinpaikkana, mutta maakunnan negatiivinen väkilukukehitys näkyy myös Kurikassa laskevana asukaslukuna.

– Uusien kuntalaisten asuttamisen haaste on asuntotarjonta, sillä vuokra-asunnoista on meillä pula, Pusa toteaa.

Hyvät tieliikenneyhteydet on yksi kaupungin vetovoimatekijä. Suupohjan radan kunnostaminen herättää Kurikassa uudelleen toiveen henkilöliikenteen avaamisesta raiteelle. Kurikka on hoitanut myös tietoliikenneyhteyksiään mallikkaasti kuntoon.

– Valokuitu on maatiloille ja yrityksille erittäin tärkeä toiminnan edellytys. Jurvassa on vedetty valokuitua laajalti jo aikaisemmin, Leader-rahoituksella on kuidutettu Jalasjärven kyliä. Kurikan keskustaan valokuitu on saatu nyt omalla hankkeella, kaupunginjohtaja selvittää.

Elinvoima syntyy yrityksistä. Maatalousyrittäjyys on vahvaa ja lisäksi Kurikassa toimii merkittäviä elintarvike-, metalli- ja huonekalualan yrityksiä.

– Elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kaupunki tekee työtä yrityspalvelupiste Formun palveluiden kautta. Kurikan kaupunginjohtaja on edustajana Viexpon hallituksessa, puheenjohtajana Seutukaupunkiverkostossa ja varapuheenjohtaja Merenkurkun neuvostossa. Nämä ovat ison luottamuksen paikkoja, mistä Kurikan kaupunki kiittää yhteistyökumppaneitaan. Vientimahdollisuuksien kehittäminen nähdään alueen yritysten tukemisessa tärkeänä. Kurikasta on suora tie Atlantille, summaa Pusa.

Energian osalta eletään koko maassa merkittävää muutoksen aikaa.

– Energiantuotannossa on otettava iso hyppy. Tuulivoima-alueita meillä on eri vaiheissa 10. Maisema tulee muuttumaan viidessä vuodessa 130 voimalayksikön myötä. Lisäksi turvenostoalueita, joilla toimii 26 turvetuottajaa, voidaan jatkossa valjastaa aurinkovoiman tuotantoon, visioi Pusa.

Kurikka-Jalasjärven biokaasuekosysteemi-hanke on merkittävä panostus kaupungilta.

– Hanke tukee alueen maatalousyrittäjien elinvoimaa, Kurikan kaupungin strategiaa ja energiaomavaraisuutta sekä vahvistaa kestävää kehitystä. Näitä tukevat myös panostukset tuulivoimaan ja aurinkovoimaan, Pusa päättää.