Maksuton varhaiskasvatus on Kurikalle iso plussa: "Ei maksuttomuus tarkoita mitään kakkoslaatua"

Varhaiskasvatuksen maksuttomuus ei ole tuonut lovea kaupungin budjettiin. – Ei tällä ole niin suurta vaikutusta enää, kuin joskus olisi voinut olla, Kurikan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Outi Koskenvalta sanoo.

Kurikan kaupunki muutti varhaiskasvatuspalvelunsa kaikille maksuttomaksi vuoden 2022 alusta. Kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Outi Koskenvalta kertoo, että varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä on syyskuun tilastojen mukaan 807 lasta. Varhaiskasvatusikäisiä lapsia on koko Kurikan alueella tällä hetkellä 958, joten varhaiskasvatuksen osallistumisprosentti on 84,2 prosenttia.

– Kaiken kaikkiaan osallistumisprosentti on viime vuodesta noussut. On kuitenkin vaikea sanoa mistä se johtuu. Maksuttomuus on vain yksi osa-alue siitä, miksi palvelujen piiriin tullaan, Koskenvalta sanoo ja mainitsee, että yksi varhaiskasvatuksen tarpeeseen vaikuttava asia on vanhempien työllistyminen.

Kurikan kaupunki myöntää kotihoidontuen kuntalisää alle 2-vuotiaan lapsen kotihoidosta, mikä osaltaan pitää pienempiä lapsia kotihoidossa. Myös korona vaikutti vielä vuosi sitten varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrään, sillä lasta saatettiin hoitaa kotona, jos se vain oli mahdollista.

– Ja sitten on tietysti heitä, jotka ihan omien arvojensa puolesta haluavat hoitaa lastansa kotona mahdollisimman pitkään. Ja se on ehdottoman ok, itsekin näen ne arvokkaina vuosina, Koskenvalta sanoo.

Kaupunkiin on kuluvan vuoden aikana ollut myös muuttoliikettä eri puolilta Suomea. Koskenvalta arvelee, ettei maksuton varhaiskasvatus ole välttämättä muuton pääsyynä, mutta se on iso plussa. Hän kertoo, että paikkakunnalle on muutettu myös työn perässä tai paluumuuttajina takaisin juurilleen.

– Jos on pohdittu muuttoa esimerkiksi kolmen eri kunnan välillä, niin varmasti maksuton varhaiskasvatus on silloin ollut ratkaisevana kriteerinä.

Kurikassa budjetoitiin viime vuoden lopussa 800 000 euroa mahdollisiin kuluihin, joita maksuttomuuteen siirtyminen voisi tuoda tullessaan. Koskenvalta kertoo, että budjetti laadittiin kaiken varalta, mutta kuluja ei kuitenkaan ole syntynyt kuin aivan muutamien lisäryhmien perustamisesta. Varhaiskasvatusmaksuissa menettämänsä tuotot kaupunki kompensoi osinkotuotoillaan.

– Meillä on muutenkin ollut asiakasmaksuissa koko ajan laskeva suunta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten vuoksi. Varhaiskasvatusmaksut ovat jo pidempään muodostuneet perheen tulojen mukaan ja palvelu on jo ollut osalle perheistä maksutonta. Eli ei tällä ole niin suurta vaikutusta enää, kuin joskus olisi voinut olla, Koskenvalta mainitsee.

Kaupungin varhaiskasvatuspaikoissa on tällä hetkellä vapaana vain ihan yksittäisiä hoitopaikkoja.

– Ei ole ihan täyttä, mutta sanoisin että täyteläistä. Se on ihan positiivinen ongelma.

Koskenvalta haluaa muistuttaa, että vaikka varhaiskasvatus on Kurikassa maksutonta, se on yhtä laadukasta kuin muuallakin.

– Ei maksuttomuus tarkoita mitään kakkoslaatua. Meillä pätee edelleen samat lait ja asetukset ja tehdään kehittämistyötä.

Koskenvalta kertoo, että Kurikan varhaiskasvatus pohjautuu määriteltyjen lakien ja asetusten lisäksi positiivisen pedagogiikan ympärille.

– Se on arjen pieniä asioita, sitä että huomataan hyvä ja puhutaan toiselle oikealla tavalla, myös aikuisten kesken. Lapsen ei tarvitse saavuttaa kuuta, että häntä kehutaan, Koskenvalta kuvailee.

Maksuton varhaiskasvatus on vain yksi osa kaupungin lapsiystävällisyyttä. Koskenvalta kiittelee, että päiväkotien ja perhepäivähoitopaikkojen lisäksi kaupungissa on tarjolla yksityinen päiväkoti sekä avointa varhaiskasvatustoimintaa. Myös kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimi saa varhaiskasvatuspäälliköltä kiitosta.

Kurikka on mukana myös Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallissa.

– Nyt on kartoitettu nykytila ja seuraavaksi lähdetään miettimään kehittämiskohteita ja sitä, mihin satsataan jatkossa. Tämän mallin mukaan erityisen tärkeää on lasten ja nuorten mielipide ja osallisuus kaikessa päätöksenteossa, Koskenvalta kertoo.