Hyvinvointiraportti julki: Korona vaikutti palveluihin ja pitkäaikaistyöttömien määrä nousi, mutta positiivistakin kehitystä tapahtui

Seinäjoen asukkaiden hyvinvoinnin tilaa kuvaava hyvinvointiraportti vuodelta 2021 on valmistunut.

Seinäjoen kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa on asetettu tavoitteet kaupungin asukkaiden hyvinvoinnille vuosille 2021–2025. Hyvinvointisuunnitelman päätavoitteet ovat kaikille mahdollisuus osallisuuteen, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut; sekä hyvät arkiympäristöt. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain hyvinvointiraportissa, joista ensimmäinen on nyt julkaistu.

Juuri valmistuneesta hyvinvointiraportista selviää, että koronapandemia vaikutti palveluihin myös vuonna 2021. Seinäjoen kaupungin tiedotteesta selviää, että erityisesti koronan vaikutus näkyi terveyskeskuksen palveluissa. Koronarajoitusten takia osa palveluista, kuten esimerkiksi ryhmätoiminnat, laitettiin tauolle. Korona vaikutti kuitenkin myös muihin palveluihin, kun esimerkiksi kirjastojen tapahtumissa osallistujia oli aiempaa vähemmän ja liikuntapalveluissa myönnettiin vähemmän seniorikortteja.

Työttömyysaste laski vuonna 2021. Samaan aikaan kuitenkin pitkäaikaistyöttömien määrä nousi niin Seinäjoella kuin koko maassa. Koronapandemian alkuvaiheessa osa työttömille tarjotuista palveluista keskeytettiin ja tällöin pitkäaikaistyöttömät jäivät muun muassa ilman kuntouttavan työtoiminnan palveluita, mikä edelleen vaikeutti pitkäaikaistyöttömien työllisyysasemaa ja paluuta työmarkkinoille. Koronan vaikeimman vaiheen jälkeen työmarkkinat ovat elpyneet, mutta osalla pitkäaikaistyöttömistä työttömyys on pitkittynyt ja vaikeutunut.

Tiedotteessa kerrotaan, että huolimatta lyhyestä tarkasteluajasta, on raportin luvuissa havaittavissa myös positiivista kehitystä. Varhaiskasvatukseen osallistuneiden määrä on noussut. Myös liikuntapaikkojen määrä sekä yhteistyössä kylätoimijoiden kanssa toteutettujen tapahtumien määrä on kasvanut ja yhteistyösopimuksia ulkoilureittien hoidosta on tehty. Kulttuuripalvelut ovat tavoittaneet kaikenikäisiä asukkaita huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Kirjastojen aukiolotunnit ovat lisääntyneet ja myös lainausmäärät ovat kasvaneet.

Seinäjoki on mukana Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -hankkeessa. Hanke on osa kansallisen Mielenterveysstrategian toimeenpanoa ja siinä kehitetään työvälineitä, joilla kunnassa voidaan vahvistaa mielenterveyden edistämistä. Yksi hankkeessa kehitetty työväline on Hyvän mielen kunta -tarkistuslista. Tarkistuslistan tarkoitus on tukea ja kannustaa kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Se on kunnalle apuväline oman tilanteensa arvioimisessa sekä strategisten linjausten tekemisessä ja painopisteiden valinnassa.

– Yksi konkreettinen esimerkki hankkeen toimenpiteistä on alakoulujen oppilaille suunnattu Hyvän mielen kurssi, joka oli myös yksi viime vuoden asukasbudjetissa nousseista ideoista. Kurssia pilotoidaan tämän syksyn aikana kouluissa, kun oppilaille tarjotaan mielen hyvinvointiin liittyviä tehtäviä. Tehtävien suorittamisen myötä oppilas oppii vahvistamaan mielenterveystaitojaan kuten tunne-, kaveri- ja turvataitoja sekä löytämään omia vahvuuksiaan, kertoo Seinäjoen kaupungin hyvinvointipäällikkö Henna Rantasaari tiedotteessa.

Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan suunniteltuja ja toteutuneita toimenpiteitä raportoidaan jatkossakin hyvinvointiraportin yhteydessä.