Ilmiö: suurkaupungit perivät nyt maksuja koulujen liikuntasalien käytöstä – Yhä harvempi tila kokonaan ilmainen

Aikaisempaa useampi suuri kaupunki perii maksuja koulujen liikuntasalien käytöstä lasten ja nuorten harjoitusvuoroilla, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kunnille tekemästä TEAviisari-tiedonkeruusta.

Ilmiöstä kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotteessaan.

Vuonna 2018 yli 50 000 asukkaan suurista kaupungeista 86 prosenttia ei perinyt urheilu- ja liikuntaseuroilta lainkaan maksua koulujen liikuntasalien käytöstä tai vain muodollisen maksun.

Tänä vuonna maksutta tai muodollista maksua vastaan liikuntasaleja käytettiin enää 77 prosentissa suuria kaupunkeja. Muodolliseksi salivuokraksi on katsottu alle 10 prosenttia markkinahinnasta.

Lue lisää: Antti Pihlakoski: Koululiikuntaan kannattaa investoida

Hälyttävä tulos 100 000 lapsen mittauksista: Koululaisten kestävyyskunto on heikentynyt edelleen

Maksuttomuuden väheneminen koskee suurta osaa suomalaisia, sillä 23:ssa suuressa kaupungissa asuu hieman yli puolet suomalaisista.

Kehitys on ollut päinvastainen 33 keskisuuressa kaupungissa. Niistä puolet kertoi vuonna 2018 antavansa koulujensa liikuntasalit maksutta lasten ja nuorten harrastusvuorojen käyttöön vuonna 2018.

Tämän vuoden tiedonkeruussa osuus oli kasvanut 55 prosenttiin. Keskisuurissa kaupungeissa asuu vajaa viidennes suomalaisista.

THL:n TEAviisari-tiedonkeruut mittaavat kuntien toimintaa asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Joka toinen vuosi tehtävään Liikunnan edistäminen kunnissa -tiedonkeruuseen vastasi keväällä 2022 yhteensä 288 kuntaa eli lähes kaikki Manner-Suomen kunnat.