Kaupungin energia-tehokkuutta parannetaan systemaattisesti: "Helpoimmat ratkaisut on tehty, seuraavaksi on vaikeampien vuoro"

Seinäjoen kaupunki on toteuttanut energiatehokkuuteen pyrkiviä toimia jo ennen vallitsevaa energiakriisiä. Kaupunki on ollut pitkään mukana Kuntien energiatehokkuussopimuksessa. Valmisteilla on myös kaupungin energiansäästöohjelma.

Meneillään olevan Kuntien energiatehokkuussopimuksen kauden 2017-2025 aikana Seinäjoen kaupungin energiansäästön tavoite on 7,5 prosenttia.

– Kiinteistöjä on käyty läpi järjestelmällisesti kiinteistökohtaisen ominaiskulutuksen selvittämiseksi. Katselmuksessa selvitetään jokaisen kiinteistön osalta syyt ennakoidusta poikkeavaan energian kulutukseen määrään, selvittää kehitysinsinööri Tero Rintakallio Seinäjoen kaupungilta.

Energiansäästön keskiössä on kiinteistöautomaation, talotekniikan, ominaiskulutusten, sisäilmaolosuhteiden ja kiinteistöjen painesuhteiden jatkuva seuraaminen sekä analytiikan kehittäminen. Talotekniikan osalta merkittävimpiä seikkoja on ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus.

– Ilmanvaihdon tehokkuus on analysoitu tarkkaan. Esimerkiksi, onko ilmanvaihto mitoitettu tilojen käyttäjämäärään suhteutettuna oikein ja onko tila ali- vai ylipaineistettu. Näiden osalta suoritetaan järjestelmällistä valvontaa. Tehdyillä toimenpiteillä kiinteistöissä on pystytty sekä tuottamaan selkeitä säästöjä että aikaansaamaan olosuhteet, joihin käyttäjät ovat tyytyväisiä, korostaa Rintakallio.

Suuri säästö saadaan minimoimalla energiankulutus tilojen tyhjäkäytön ajaksi.

– Kouluista ja päiväkodeista suurin osa on 60 % ajasta tyhjillään. Älykkäällä kiinteistöautomaatiolla voidaan laskea lämpötiloja 2-3 astetta käyttöajan ulkopuolella ja säästää energiaa. Kohteena on kaupungin 40 suurinta kiinteistöä.

Lämmönsäästössä jo saavutettu rakennusten ominaiskulutuksen 7 % säästö merkitsee 270 000 euroa.

Rakennuskanta on osin iäkästä. Tekniikkaa uusitaan järkevällä tavalla. Sähkönkulutuksen pienentämiseksi toteutetaan myös pitemmän takaisinmaksuajan ratkaisuja.

– Talotekniikkaa uudistetaan sen mukaan, mikä on vanhan kiinteistön käyttöiän puolesta järkevää. Esimerkiksi ledivalojen kohdalla uudistamista on nyt nopeutettu, Rintakallio sanoo.

Kaupungin kiinteistöistä 92% lämmitetään Seinäjoen Energian kaukolämmöllä.

– Kaukolämmön kulutuksessa on saavutettu selkeitä säästöjä. Yksinkertainen käytännön toimi on se, että yhden kylmäksi koetun huoneen vuoksi ei lähdetä nostamaan koko kiinteistön lämpötilaa, vaan etsitään vika ja korjataan se.

Energiatehokkuus vaatii järjestelmällistä valvontaa ja innovatiivisuutta. Kaupungilla laaditaan juuri energiansäästöohjelmaa, joka esitellään päättäjille loppuvuoden kuluessa.

– Pohdimme jatkuvasti ratkaisuja, joilla energiatehokkuudessa päästään parempaan. Katuvalojen sammutuksella on iso merkitys, sillä katujen valaistus vie sähköä yhtä paljon, kuin kaupungin kiinteistöt yhteensä. Talotekniikka ja toiminnallisuus on järkevästi säädetty. Helpoimmat ratkaisut on tehty, seuraavaksi on vaikeampien vuoro. Toimenpidelistalla on huonelämpötilan lasku nykyisestä 21 asteesta ja liikuntapaikkojen sulkeminen kesällä, kun niiden käyttö on vähäisempää. Aurinkosähkön tuotantoa lisätään, Rintakallio mainitsee vaihtoehtoja.