Seinäjoen Keskustorin lämmittäminen lopetetaan tammikuun alussa - Näin kaupunki säästää energiaa

Seinäjoen kaupungin energiansäästöohjelmaan kuuluu myös yksittäisiä toimenpiteitä, joilla tavoitellaan energiakriisin vuoksi nousseiden kustannusten hillintää.

Seinäjoen kaupunki tiedottaa, että kaupungin energiansäästöohjelma on valmistunut. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaupunginhallituksen edellyttämän energiansäästöohjelman kokouksessaan keskiviikkona 16.11.

Lautakunta teki päätöksen Keskustorin lämmittämisen lopettamisesta tammikuun alusta alkaen, mikä tuo 100 000 euron säästön. Kaupungin kiinteistöjen sisälämpötila lasketaan 21°C:sta 20°C:een, joka puolestaan tuo säästöä 90 000 euroa vuodessa. Tiedotteessa kerrotaan, että esillä olleesta uimahallin aiemmasta kesäsulusta tehdään päätös myöhemmin, säästöä siitä tulisi 8000€ euroa vuodessa.

Kaupunki on jo aiemmin tehnyt päätöksen katuvalojen sammuttamisesta yöaikaan maanantaista perjantaihin. Kahdeksan kuukauden aikana säästö on yhteensä noin 148 000 euroa.

Energiansäästöohjelma on yhteenveto energiatehokkuuden parantamiseksi tehdyistä toimista, niiden vaikuttavuudesta sekä sovituista tai esitetyistä jatkotoimista. Kiinteistöissä energiansäästökeinoja ovat kiinteistöautomaation, talotekniikan, ominaiskulutusten, sisäilmaolosuhteiden ja kiinteistöjen painesuhteiden seuranta sekä analytiikan kehittäminen.

Koulujen ja päiväkotien katoille on rakennettu aurinkovoimaloita ja öljylämmitystä on vaihdettu maalämpöön tai vesi-ilmalämpöpumppuun. Sisävalaistuksia on muutetuttu led-valoihin ja vesihanoihin on asennettu vakiovirtaussuodattimia.

Motivan Astetta alemmas -kampanja jatkaa vuosi sitten aloitetun hankkeen ideaa, jossa on saatu merkittävä säästö minimoimalla energiankulutus tilojen tyhjäkäytön ajaksi, Seinäjoen kaupungin tiedotteessa kerrotaan. Suurin osa kouluista ja päiväkodeista on 60 prosenttia vuorokaudesta tyhjillään. Älykkäällä kiinteistöautomaatiolla on voitu laskea lämpötiloja 2–3 astetta ja säätää ilmanvaihto osateholle käyttöajan ulkopuolella.

Kaupungin kiinteistöistä 92 prosenttia lämmitetään Seinäjoen Energian kaukolämmöllä. Lämmönsäästössä saavutettu rakennusten ominaiskulutuksen 7 prosentin vuosisäästö on 270 000 euroa. Energiamäärä vastaa noin 400 omakotikiinteistön lämmitystä.

Seinäjoen kaupunki on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS) ja on sitoutunut vähintään 7,5 prosentin energiansäästöön. Säästöt vähentävät energiantuotantoa ja pienentävät siten myös päästöjä. Kaupunki on mukana Hinku-verkostossa, jossa tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.