Metsäkoulussa naiset tarttuvat moottorisahaan:" Kiinnostus omien metsien hoitoon on selvästi lisääntynyt"

Sedussa on järjestetty metsäalan ammattitutkintokoulutusta joustavana monimuoto-opiskeluna jo vuosia. Nyt opetusta tarjotaan myös vain naisille suunnatuilla koulutuksilla, jotka kiinnostavat laajalti.

Ensimmäisestä vain naisille suunnatusta metsäalan koulutuksesta valmistuu joulun alla 12 naista metsätalousyrittäjäksi. Järjestyksessä kolmas naisten metsäkoulun kurssi aloittaa tammikuussa.

– Idea kurssiin lähti metsänomistajille suunnattujen Metsäkeskuksen kanssa toteutettujen koulutusten palautteesta. Metsänomistajissa on paljon naisia, jotka kokevat, että metsänhoidon opiskelu vertaisten keskellä on mukava ja paineeton tapa oppia, kertoo metsäalan opettaja Johanna Salla-Uitto Sedusta.

Kurssiohjelma on räätälöity työn ohessa opiskelevia ajatellen. Opinnot saa suoritettua keskimäärin puolessatoista vuodessa.

– Metsäkoulun kursseille kokoonnutaan viikonloppuisin ja arki-iltaisin. Teoriat käydään Seinäjoella ja maastoharjoitukset Ilmajoella, selvittää Salla-Uitto.

Opiskelun aloittamiseksi riittää kiinnostus alaan.

Tieto kurssista levisi some-kanavilla ja opiskelijoita on saapunut naapurimaakuntia myöden.

– Kaikkiaan kiinnostus omien metsien hoitoon on selvästi lisääntynyt. Kurssilaisista monet ovat perineet metsää ja kiinnostus metsänhoitoon on herännyt sen myötä. Opettajana on ilahduttavaa kuulla, miten rohkeasti kurssilaiset ovat lähteneet oppeja käytäntöön omissa metsissä soveltamaan.

Metsätalousyrittäjän opinnot antavat valmiudet kokonaisvaltaiseen metsänhoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä tiedon soveltamiseen oman tilan kohdalla.

– Opiskelun aloittamiseksi riittää kiinnostus alaan. Aikaisempaa kokemusta metsäalalta ei tarvita eikä tarvitse olla metsänomistaja. Tavoite on, että kurssilaiset ymmärtävät omaa metsäänsä. Osaavat esimerkiksi mitata ja laskea puuston määrän ja arvioida hoitotoimenpiteiden kiireellisyyttä. Koulussa opetellaan myös raivaus- ja moottorisahan käyttö.

Metsänhoito on fyysistä työtä, mutta koulutuksen puitteissa ei tehdä hakkuuta urakkana.

– Harjoitellaan turvalliset oikeat tavat käyttää sahaa. Osa lähtee omissa metsissä raivaussahahommiin, osa ulkoistaa raskaat työt muualle ja tekee kevyemmät itse, Salla-Uitto kuvaa.

Metsäala kärsii työvoimapulasta, joten myös yritystoiminnalle on tilausta.

– Alanvaihtajia on Sedun metsäalan koulutuksissa paljon. Raivaamattomia metsiä maassa riittää, kuten tuoreimmat Kemera-tilastot kertovat, joten yrittäjille on töitä tiedossa, Salla-Uitto toteaa.