Seinäjokelaiset päättävät 200 000 euron asukasbudjetista

Asukasbudjetti on Seinäjoen kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on vuoden 2023-24 asukasbudjettiteemana. Ideointi on avoinna meidan.seinajoki.fi -sivustolla 31.1.2023 saakka. Ideoinnissa tulee osallistaa lapsia ja nuoria. Ideat voivat liittyä esimerkiksi kylien ja kaupunginosien toimivuuden, vapaa-ajan mahdollisuuksien, tapahtumien, viihtyisyyden, elinvoimaisuuden, ympäristön turvallisuuden tai yhteisöllisyyden lisäämiseen lasten ja nuorten näkökulma huomioiden.

– Halusimme jatkaa tulevassa asukasbudjetissa samalla teemalla kuin vuonna 2022, koska saimme hyvää palautetta viime kertaisista asukasbudjettitoteutuksista. Viime kerralla jäi myös tosi monta erinomaista ideaa vailla toteutusta. Suosittelenkin tutustumaan viime vuoden asukasideoihin meidan.seinajoki.fi -sivustolla. Sieltä löytyy varmasti vanhoja ideoita, joita voi laittaa uudelleen vireille, vinkkaa Seinäjoen kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila tiedotteessa.

Asukasbudjetin 200 000 euron määräraha jaetaan neljään eri aluekokonaisuuteen: pohjoinen alue 20 000 euroa, itäinen alue 70 000 euroa, läntinen alue 70 000 euroa ja eteläinen alue 20 000 euroa. Asukkailla on myös mahdollisuus jättää ideoita, jotka koskevat koko kaupunkia. Nämä ideat eivät kohdennu mihinkään tiettyyn kaupunginosaan tai kylään. Koko Seinäjoen aluetta koskeviin hankkeisiin on varattu 20 000 euroa. Yksittäisten ideoiden pitää olla minimissään 5000 euron suuruisia ja korkeintaan alueille varatun määrärahan suuruisia.