Aluevaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023, taloussuunnitelman vuosille 2023–2026 sekä investointisuunnitelman vuosille 2024–2027.

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto kokousti maanantaina. Aluevaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023. Niin ikään hyväksyttiin taloussuunnitelma vuosille 2023–2026 sekä investointisuunnitelma vuosille 2024–2027.

Hyvinvointialueen talousarvio ensi vuodelle on noin 32,48 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 valtionrahoituksen lopullinen määrä tarkentuu vielä vuoden 2023 aikana. Vuoden 2022 toteutuneet kustannukset tullaan huomioimaan ns. korjauserän muodossa, jossa huomioidaan vuoden 2022 talousarvion ja tilinpäätöksen välinen ero. Tämän hetken tietojen mukaan korjauserä kirjataan vuoden 2023 rahoitukseen ja maksetaan tammikuussa 2024.

Kokoustiedotteen mukaan kokouksessa pidetyissä puheenvuoroissa korostettiin talouden tasapainottamisen tärkeyttä. Hyvinvointialueen tavoitteena on kuroa alijäämä umpeen vuosien 2024–2025 aikana. Kestävä, vakaa ja pitkäjänteinen talouden ohjaaminen ja johtaminen mahdollistaa hyvinvointialueen rakenteellisen kehittämisen niin käyttötalouden että investointien osalta.

Tärkeänä pidettiin myös henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista. Hyvinvointialueen toimintakulut ovat lähes 990 miljoonaa euroa, näistä liki puolet, 48,3 prosenttia muodostuu henkilöstökuluista. Talousarviossa nostetaankin esiin työhyvinvoinnin kehittäminen yhtenä mahdollisuutena kulujen hallintaan.

Investointisuunnitelmassa hankintojen, kuten rakennusinvestointien sekä laite-, järjestelmä- ja kalustehankintojen, kokonaismäärä vuosina 2023–2026 on 121,48 miljoonaa euroa. Siitä vuodelle 2023 kohdistuu 28,24 miljoonaa euroa.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi pelastuslaitoksen palveluhinnaston 1.1.2023 alkaen. Hinnasto koskee palotarkastuksia, kemikaalivalvontaa sekä erheellisen paloilmoitinhälytyksen maksuja.