E-P:n maakuntahallitus: Tuulivoima-kaavoituksen selvityksiä tehty ja tukea Lapua 1976 -elokuvalle

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus kokousti maanantaina.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokouksen esityslistalla oli edellisen kauden hankerahoituksen kanavoiminen täysimääräisenä eteenpäin, tuulivoiman neljä jatkoselvitystä sekä Lapua 1976 -elokuvalle Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta myönnettävä tuki.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 valmistelu tuulivoiman osalta perustuu pääosin Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteiseen tuulivoimaselvitykseen (2021). Tuulivoimaselvityksen jälkeen käynnistettiin neljä jatkoselvitystä vaikutusten arviointien tarkentamiseksi. Lisäselvitykset ovat nyt valmistuneet, tiedottaa maakunnan liitto.

Uudet selvitykset koskevat maa- ja merikotkapopulaatioita sekä sääksipopulaatioita, maisemavaikutuksia, sähkönsiirtoa ja Natura-vaikutuksia.

Maisemaselvityksen tarkoituksena on arvioida uusien potentiaalisten tuulivoima-alueiden vaikutuksia maisemaltaan arvokkaisiin kohteisiin sekä selvittää maisemiin kohdistuvat yhteisvaikutukset jo rakentuneiden tuulivoimaloiden kanssa. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi toteutettiin niille Natura 2000 -verkostoon kuuluville alueille, joiden lajistoon tai luontotyyppeihin tuulivoimalla voi olla kielteisiä vaikutuksia.

Sähkönsiirtoselvityksessä kartoitetaan uusien tuulivoima-alueiden liittämismahdollisuuksia sähköverkkoon muun muassa selvittämällä olemassa olevien voimalinjojen kapasiteettia. Sähkönsiirtoselvityksen lopputuloksena osoitetaan alueita, joilla on sähköverkon kehittämistarvetta. Maa- ja merikotkapopulaatioita sekä sääksipopulaatioita koskevassa selvityksessä sen sijaan arvioidaan uusien ja toteutuneiden tuulivoima-alueiden vaikutuksia päiväpetolintujen reviireihin.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti tukea tuotantoyhtiö Blankface Oy:tä Lapua 1976 -elokuvan toteuttamisessa 15 000 eurolla Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta.

− Kyseessä on poikkeuksellisen merkittävä maakunnan historiaan liittyvä aihe. Lisäksi elokuva tukee Etelä-Pohjanmaan strategioiden toteutumista sekä lisää maakunnan tunnettuutta, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto sanoo tiedotteessa.

Elokuvan kokonaisbudjetti on tarkentunut 1 295 000 euroon. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun eteläpohjalaisvoimin toteutetaan yli miljoonan euron elokuvaa. Elokuva saa ensi-iltansa syyskuun 15. päivä 2023. Samana vuonna Lapuan patruunatehdas täyttää 100 vuotta.