Hyvinvointialue starttaa vuoden vaihtuessa – palveluiden käyttäjä ei muutosta huomaa

Tammikuun alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä pelastustoimesta vastuun ottavan hyvinvointialueen toimeenpano on Etelä-Pohjanmaalla hyvässä tilanteessa. Myös suurin haaste, ICT-kokonaisuus, valmistuu kriittisten toimintojen osalta ajoissa.

Hyvinvointialueen johdossa ollaan luottavaisin mielin sen suhteen, että järjestelmät toimivat ja palvelut pelaavat 1.1.2023 alkaen. Julkisuudessa esillä olleet palkanmaksun ja potilastietojärjestelmä haasteet on pyritty ratkaisemaan etukäteen Etelä-Pohjanmaalla.

– Palkanmaksujärjestelmä on testattu niin pitkälle, kuin se ennen vuoden vaihtumista voidaan testata, ja myös sen suhteen olemme luottavaisin mielin. Terveydenhuollon potilastietojärjestelmän osalta Etelä-Pohjanmaan tilanne on selkeä, koska hyvinvointialueelle siirtyvissä organisaatioissa, kunnissa ja kuntayhtymissä, on ollut käytössä jo entuudestaan sama potilastietojärjestelmä Lifecare, selvittää muutosjohtaja Tanja Penninkangas.

Samoin sosiaalipalveluiden asiakashuollossa organisaatioiden käytössä on ollut sama järjestelmä Seinäjokea lukuun ottamatta.

– Jotta muutosvaiheessa palvelut jatkuvat keskeytyksettä, jatkamme ensimmäiset kuukaudet samalla malilla ja yhtenäistämme sosiaalipalveluiden järjestelmät myöhemmin, Penninkangas jatkaa.

Tuoreimmassa toimeenpanon valmiusasteen tilannearviossa Etelä-Pohjanmaan suurimmat haasteet ovat ICT-kokonaisuuden toimeenpanossa.

– Kyse on kansallisten koko maata koskevien tietojärjestelmien toimeenpanosta. Valmiusasteen mataluus johtuu kansallisista toimista, eikä ole riippuvainen Etelä-Pohjanmaan valmistelutyöstä, kertoo Penninkangas.

Muutoksessa noin 10 400 työntekijää siirtyy hyvinvointialueen palkkalistoille. Henkilöstöhallinto, palkanmaksu ja rekrytointien loppuun saattaminen on nimetty yhdeksi riskitekijöiksi turvallisen siirtymän näkökulmasta. Tilanne näyttää kuitenkin tällä hetkellä olevan hyvin hallinnassa.

– Henkilöstötietojärjestelmän käyttöönotossa on onnistuttu ja myös se näyttää toimivan moitteettomasti tällä hetkellä, vakuuttaa Penninkangas.

Toiminnan aloittamisen kannalta tärkeistä toiminnoista on tehty päätökset hyvissä ajoin. Asiakasmaksujen yhdenmukaistaminen on viety päätökseen. Myös osa palvelukriteereistä on jo ehditty yhdenmukaistaa. SOTE-keskusten kiirevastaanottojen aukioloaikojen yhtenäistäminen jää vuoden 2023 puolelle. Vuoden vaihteen jälkeen jää vielä useita muitakin käytännön muutoksia, mutta se ei vaikuta palvelujen saatavuuteen.

– Olemme varmistaneet, että palvelut jatkuvat keskeytyksettä, vaikka yhdyspintasopimusten tekeminen järjestöjen ja kuntien kanssa, esimerkiksi kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan turvaamiseksi, jää osittain ensi vuodelle. Järjestöavustusten valmistelutyössä järjestöjen edustajia on ollut mukana määrittämässä avustusten myöntämisen kriteereitä. Tammikuussa aluehallitus päättää järjestöavustuksista, jota myönnetään nyt samoin perustein kuin aiemminkin, Penninkangas kertoo.

Palveluiden käyttäjän näkökulmasta muutosta ei tammikuun alussa juuri huomaa.

– Palvelut ovat saatavilla tutuissa paikoissa, samojen puhelinnumerojen ja tutun henkilöstön kautta. Olemme valmistautuneet siihen, että vuoden vaihteen jälkeen ilmenee monia seikkoja, joita ei etukäteen ole voitu huomioida. Hyvinvointialueen johtoryhmä kokoontuu vuoden alussa päivittäin kartoittamaan tilanteen ja on siten valmiita reagoimaan nopeasti mahdollisiin ongelmiin, Penninkangas sanoo.