Seinäjoen asukasbudjetin ideointiklinikat aloittavat kierroksen Ylistarosta

Seinäjoen kaupungin asukasbudjetti vuosille 2023-2024 on 200 000 euroa, ja se jakautuu alueittain neljään osaan. Asukkaat pääsevät jalostamaan ideoitaan kaupungin asiantuntijoiden kanssa tammikuussa ideointiklinikoilla, jotka ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Kaupungin asukkaat kutsutaan tammikuussa järjestettäviin tilaisuuksiin keskustelemaan ideoista ja saamaan tarvittaessa opastusta siihen, miten ideat jätetään meidan.seinajoki.fi -sivustolle.

– Ajatus ideointiklinikasta lähti asukkaiden esittämästä toiveesta. Ideointiklinikoilla järjestämme avustettua opastusta niille, jotka tarvitsevat neuvoja sähköisen alustan käytössä. Ideoiden jättämistä varten on mukana oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus, kertoo Seinäjoen kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila.

Tilaisuuteen voi tulla piipahtamaan vapaasti itselle sopivana hetkenä.

– Mitään aikataulutettua ohjelmaa ei tapahtumissa ole, vaan aika on varattu vapaalle keskustelulle ja opastetulle ideoinnille. Asiantuntijoiltamme on ideointiklinikassa hyvä kysyä neuvoja vaikkapa oman idean kustannusarviosta tai toteuttamisedellytyksistä. Asukasbudjetoinnin kautta avautuu myös julkisten hankintojen prosessi ja kulunmuodostus, Mattila toteaa.

Asukasbudjetointi toteutetaan nyt kaksivuotisena aluejakomallia toteuttaen. Malli on käytössä monissa kaupungeissa ja Seinäjoella haluttiin testata sen toimivuus täkäläiseen asukasbudjetointiin.

– Malli mahdollistaa ideoiden toteuttamisen kaupungin jokaiselle alueelle. Alueelle kohdennettu rahasumma on suhteutettu asukasluvun mukaan. Äänestää voi minkä tahansa alueen ideaa, sitä ei ole mitenkään rajattu asuinpaikan mukaan.

Asukasbudjetin teemana on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Ideat voivat liittyä esimerkiksi kylien ja kaupunginosien toimivuuden, vapaa-ajan mahdollisuuksien, tapahtumien, viihtyisyyden, elinvoimaisuuden, ympäristön turvallisuuden tai yhteisöllisyyden lisäämiseen lasten ja nuorten näkökulma huomioiden.

– Päätimme pitäytyä viime kerrasta tutussa teemassa, sillä saimme siitä paljon positiivista palautetta. Lapsille ja nuorille suunnatut kohteet ovat paitsi nuorten syrjäytymistä ja pahoinvointia ennaltaehkäisevää toimintaa, samalla koko perheen hyvinvointia tukevia ja koko perheen yhteistä toimintaa mahdollistavia. Toivommekin erityisesti lapsiperheitä mukaan näihin ideointiklinikoihin juttelemaan ideoista, Mattila sanoo.

Aihepiiriin liittyvät ideat ovat olleet hyvin käytännönläheisiä ja toteuttamiskelpoisia.

– Edellisestä kerrasta toteuttamatta jääneissä on monia hyviä kannatettavia ideoita, niihin ja muihin jo jätettyihin ideoihin kannattaa käydä tutustumassa asukasbudjetoinnin verkkosivustolla.

Yksittäisten ideoiden pitää olla minimissään 5000 euron suuruisia ja korkeintaan alueille varatun määrärahan suuruisia.

Ideahaun jälkeen ideat arvioidaan, ja toteuttamiskelpoiset ideat etenevät 2023 aikana äänestykseen, jossa asukkaat saavat päättää mitkä ideat menevät toteutukseen.

– Äänestyksen jälkeen tehdään tarkemmat toteutussuunnitelmat ja hankkeet viedään vuoden 2024 talousarvioon. Seinäjoen kaupunki toteuttaa voittaneet suunnitelmat joko itse tai yhteistyössä valitsemansa kumppanin kanssa vuoden 2024 aikana.