SeAMKin englanninkieliset koulutukset kiinnostavat laajalti – harjoittelupaikkojen pula esteenä opiskelijamäärän kasvulle

Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku käynnistyi viime viikolla vieraskielisten koulutusten haulla. Haku päättyy 18. tammikuuta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on viime vuoden tapaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa haettavana neljä AMK-tutkintoon johtavaa englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa.

– Tarjonnassa on muutosta edeltäviin vuosiin siinä, että liiketalouden master-tasoinen koulutus järjestetään peräkkäisinä vuosina, kun se on tähän saakka ollut tarjolla joka toinen vuosi, kertoo opintoasianpäällikkö Hanna-Mari Rintala.

SeAMKin englanninkieliseen opintoihin haetaan ympäri maailman. Opiskelupaikkojen määrää rajaa se, että opiskelijoille on haastavaa löytää harjoittelupaikkoja.

– Vuonna 2022 meillä nähtiin merkittävä hakijamäärien kasvu ja ennakoimme runsasta kysyntää ulkomailta nytkin. Tulijoita olisi, mutta tarjolla olevien opiskelupaikkojen yhtenä pullonkaulana on englanninkielisten harjoittelupaikkojen puutteen lisäksi suomen kielen osaamisen vaatimus. Kielitaitovaatimus vaikuttaa erityisesti sairaanhoitajaopintojen harjoittelumahdollisuuksiin.

Ulkomaalaisia opiskelijoita houkuttelee Suomeen moni seikka.

– Taustalla vaikuttavat varmasti monet tekijät, kuten lähtömaan tilanne, globaali koronan aiheuttama koulutuskysynnän patouma sekä suomalaisen koulutuksen laatu ja edullisuus suhteessa moniin muihin länsimaihin, arvioi Rintala.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden pääsyä maahan hidastaa merkittävästi oleskeluluvan saamisen viive.

– Oleskelulupapäätöksen saaminen saaminen voi pahimmillaan viedä kuukaudesta jopa reilusti yli puoli vuotta. Se hankaloittaa tilannetta. Tähän asiaan korkeakoulut ovat yhteistyössä muun muassa opetushallituksen kanssa etsineet ratkaisuja.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Hakulomake sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 15.

Keskiviikkona alkoi myös SeAMK Direct Application -haku, jossa haetaan niin ikään SeAMKin englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin.

– Yhteishausta poiketen Direct Application -haussa voi hakea vain yhteen tutkinto-ohjelmaan ja opiskelijavalinta tehdään online-valintakokeen pisteiden perusteella. Näistä hakijoista suurin osa on ulkomaisia, Rintala kertoo.